Tietoa diakoniasta

Diakonia on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa palvelu- ja auttamistyötä. Diakoniaa ohjaa kristillinen ihmiskäsitys, jonka mukaan jokainen nähdään Jumalan luomana ja tasavertaisesti arvokkaana.

Evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyö on yksi diakonian toteutumismuoto. Diakoniatyölle ominaista on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen hengellisesti, henkisesti ja aineellisesti. Diakoniatyön tarkoitus on ihmisten palveleminen ja inhimillisen hädän lievittäminen. Pyrkimys on konkreettisen avun ja tuen lisäksi laajentaa vastuuta lähimmäisistä, luoda yhteyttä ja vahvistaa ihmisarvoa. Diakonia voi toteutua sekä paikallisyhteisöissä että maailmanlaajalla tasolla. Kansainvälisen diakonian tavoite on tukea ja herättää yhteisvastuuta myös kaukaisia lähimmäisiä kohtaan. Diakonia ‒ sekä sen toteuttaminen että tuen saaminen ‒ kuuluu kaikille ihmisille inhimillisistä ominaisuuksista, taustoista, arvoista tai uskonnosta riippumatta.

Paikallinen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyö palvelee Järvenpään alueella asuvia, ja yhteistyötä tehdään kaupungin sekä kolmannen sektorin kanssa. Diakoniatyöstä päävastuuta kantavat diakoniatyöntekijät: diakonit ja diakonissat.

 

Diakonia auttaa
Kirkon kuvapankki/ KCSA / Maria Manelius

Diakoniavastaanotot

Ajanvaraus soittamalla tai käymällä diakoniatoimistossa aukioloaikoina.
 

Kirkkopihan diakoniatoimisto

Kirkkotie 3, p. 050 571 1889, ma klo 12-13 ja to klo 9–10.
 

Jampan diakoniatoimisto

Pihkapolku 2, p. 050 571 1889, to klo 9-10.

 

Diakoniavastaanotolle voit ottaa yhteyttä kun kaipaat tukea elämääsi. Tapaamme Järvenpään seurakunnan alueella asuvia henkilöitä kodeissa, diakoniavastaanotoilla, tilaisuuksissa ja erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa. Tuki voi olla keskustelua, ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittaessa aineellista apua.

Kanssamme käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, määräaikaisia ja maksuttomia. Tehtävämme on lievittää inhimillistä hätää ja välittää Jumalan rakkautta. Tarjoamme apua hengelliseen, henkiseen ja aineelliseen ahdinkoon. 
 

Lomakkeet tulostettavaksi

--> Maksuvapautuslomakkeet

Työntekijöiden yhteystiedot>