Päivystäjäksi Palvelevaan puhelimeen?

Palvelevan puhelimen päivystäjiksi etsitään henkilöitä. joilla on halua, kykyä ja aikaa kohdata ahdinkotilanteessa olevia lähimmäisiä. Päivystäjän ei tarvitse olla auttamisen ammattilainen: hän on ennen kaikkea lähimmäinen ja rinnalla kulkija.

Päivystäjän tehtäviin kuuluu päivystysvuoro ja työnohjaus n. kerran kuukaudessa sekä täydennyskoulutus 4-6 päivää vuodessa.

Seuraava päivystäjille tarkoitettu kurssi alkaa tammikuussa 2019.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 30.11. mennessä:
Minna Kotajärvi
p. 040 729 3807
minna.kotajarvi@evl.fi

Sinustako päivystävä palvelevaan puhelimeen?