HAUTAUSMAAMESTARIN TOIMI

Hakuaikaa on jatkettu.

Järvenpään seurakunnassa on haettavana vakituinen kokoaikainen hautausmaamestarin toimi.

Tehtävän sisältää;
- hautojen kaivuu, peittäminen, kunnostaminen
- hautausmaan viher- ja yleishoitoa, jätehuoltoa
- puhtaanapito- ja kiinteistöjenhoitoa

- konetyöskentelyä, koneiden huoltotoimia

- lumitöitä, hiekoitusta
- atk-työskentelyä, asiakaspalvelua ja toimistotyötä
- siunauskappelin vahtimestarin tehtäviin osallistumisen mm. vainajien vastaanottaminen, arkku- ja uurnasaatot.

Tehtävässä tulee sijaistaa seurakuntapuutarhuria. Työtä on myös viikonloppuisin.

Kelpoisuusehtona on alalle soveltuva ammatillinen koulutus tai tutkinto ja työkokemus. Toimeen valittavan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Tehtävässä tarvitaan ajokorttia. Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 402 ja peruspalkka on 1942,15 €/kk ja lisäksi voi saada kokemuksesta riippuvaa vuosisidonnaista osaa max. 15 %. Toimi täytetään 6 kk koeajalla.

Hautausmestarin toimen hakuaikaa on jatkettu. Aiemmat hakemukset otetaan huomioon. Hakemukset ja CV: t tai opinto- ja työtodistusjäljennökset (joita ei palauteta) on toimitettava 22.5.2017 klo 15.00 mennessä os. Kirkkoneuvosto, PL 54, 04401 JÄRVENPÄÄ tai sähköpostina anja.tyynela@evl.fi. Lisätietoja antaa seurakuntapuutarhuri Maija-Liisa Räihä puh. 050 443 4925.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA on haettavana DIAKONIAN VIRKA

Virka täytetään 1.10.2017 alkaen.

Järvenpään seurakunta on ihmisläheinen, yhteisöllinen, avoin ja ulospäin suuntautunut, tehtävälleen uskollinen seurakunta. Järvenpää sijaitsee lähellä Helsinkiä, pääradan varrella. Kaupungissa on n. 41 700 asukasta.

Diakoniatiimiin kuulu kuusi diakoniatyöntekijää joiden tehtäväkuvat ovat: diakoniakasvatus, perhetyö-, aikuis-, vanhus- ja vapaaehtoistyö sekä johtaminen. Lisäksi diakoniatiimiin kuuluu kolme teologia ja vapaaehtoisen avustustyön ohjaaja.

Virassa toimivalla on vastuu diakonisesta vanhustyöstä: kotikäynnit, ryhmä/kokoava toiminta ja verkostoyhteistyö. Viran tehtäviin liittyy myös yleistä diakoniatyötä. 

Hakijalta edellytetään Kirkkohallituksen 2015 päätöksen nro 122 mukaista, diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa. Eduksi katsotaan diakonian virkaan vihkimys. Lisäksi häneltä toivotaan vankkaa diakonista näkemystä sekä kokemusta diakonisesta vanhustyöstä. Viran vaativuusryhmä on 502. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Haastattelut ovat tiistaina 23. toukokuuta 2017 klo 12 alkaen.

Hakemusten on oltava perillä 12.5.2017 klo 12 mennessä sähköisesti: marja.t.kosonen@evl.fi.

Tiedustelut: Johtava diakonian viranhaltija Marja Kosonen p. 0400 466361 ja kirkkoherra Vesa Koivisto p. 050 345 2415.