Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset.

Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Kirkkoneuvostolle kuuluu myös kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kokousten aikataulut 2019


Kokous alkaa klo 18.30.

 

 • 15.1.2019
 • 12.2.2019
 • 12.3.2019
 • 26.3.2019
 • 16.4.2019
 • 14.5.2019
 • 4.6.2019
 • 3.9.2019
 • 1.10.2019
 • 5.11.2019
 • 12.11.2019
 • 26.11.2019