kirkkovaltuuston jäsen (kok. ja sit.)

kirkkovaltuuston varajäsen

kirkkovaltuuston jäsen (sit.),
kiinteistöjohtokunnan pj.


kirkkovaltuuston varajäsen
kirkkovaltuuston jäsen (sit.)

kirkkovaltuuston varajäsen