Yhteiskuntatyö

Mitä yhteiskuntatyö on?

Yhteiskuntatyö toimii eri tahojen kanssa edistääkseen lähimmäisenrakkauden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteisöissämme. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja pyrimme yhdessä toteuttamaan niitä. Reagoimme esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin. Olemme läsnä siellä missä ihmiset työskentelevät ja liikkuvat kaupungilla ja luonnossa. Kuuntelemme ja osallistumme keskusteluihin.

Työpaikkapappi

Palvelu on tarkoitettu työyhteisöille ja yksittäisille työntekijöille.

Papin kanssa voi keskustella työelämään ja omaan henkilökohtaiseen elämään liittyvistä asioista joko kasvokkain tai Teamsissä. Työpaikkapapin työn tavoitteena on tukea henkilöstön jaksamista, sen ihmissuhteissa, työelämän muutoksissa ja elämän eri vaikeuksissa. Erityisesti irtisanomistilanteissa pappi voi merkittävästi tukea työntekijöitä.

Keskustelut käydään yhteydenottajan elämän kannalta keskeisistä aiheista, ja keskustelujen lähtökohta on aina toisen vakaumuksen kunnioittaminen. Papilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Pappi voi kuitenkin yleisellä tasolla jakaa tietoa työelämässä tapahtuvista muutoksista ja kuulumisista.

Työpaikkapapin voi kutsua myös työpaikan työsuojelu- ja tyky-toimintaan sekä erilaisiin työhyvinvoinnin projekteihin. Pyydettäessä pappi pitää kirkkotilaisuuksia tai hartauksia, erityisesti kirkollisten pyhien aikaan. Työpaikkapappina toimii Anne Aho, p. 050 375 0566.
 

Kansainvälinen työ

Järvenpään seurakunnan yhteiskuntatyön kansainvälinen työ keskittyy

 • eri kulttuurien välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen
 • maahanmuuttajien kotouttamiseen
 • harjoittelupaikkojen tarjoamiseen maahanmuuttajille
 • seurakuntayhteyden löytämiseen

 

Yhteiskuntatyön virikekuva - miniatyyrityömiehet poraamassa rikki maapähkinöitä.

Läsnäoloa

Seurakunta on läsnä työpaikoilla, kauppakeskuksissa ja tapahtumissa. Pappi ja diakoni ovat tavattavissa Prisma-keskuksessa kerran kuukaudessa.

Ympäristö, luonto ja ilmasto

 • Seurakunta edistää ympäristötyötä, luonnon varjelemista ja luonnosta iloitsemista. 
   
 • Seurakunta on vuosittain mukana järjestämässä Earth Hour Järvenpää -tilaisuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
   
 • Kiinteistöstrategiassa 2020-2029 kirkkovaltuusto on hyväksynyt, että seurakunnassa noudatetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian (2019) linjauksia sekä haetaan strategiakaudella kirkon ympäristödiplomia.