Järvenpään hautausmaan tiellä on läpiajo kielletty. Kaukotien metsäosuudelle on tulossa betoniesteitä ja huomiovalo.

Hautausmaan läpiajoliikenne päättyy syksyllä

Järvenpään hautausmaan alueella olevan Kaukotien metsäosuudella on moottoriajoneuvolla kieltävä liikennemerkki. Monet eivät kuitenkaan ole huomioineet tätä liikennemerkkiä. Moottoriajoneuvoliikenteestä aiheutuu vaaratilanteita hautausmaalla asioiville ja hautausmaan työntekijöille tietä ylittäessä. Myöskin Kaukotietä lähellä olevat siunaus- ja hautaustoimitukset voivat häiriintyä liikenteen melusta. Kaukotien metsäosuudella ei ole kaupungin kunnossapitovastuuta ja seurakunta on keventämässä omaa huoltovastuuta.

Seurakunnan kiinteistöjohtokunta on päättänyt katkaista Kaukotien metsäosuudelta moottoriajoneuvoilla ajon. Tielle lisätään moottoriajoneuvolla ajon kieltävät liikennemerkit, betoniesteet ja huomiovalo. Nämä muutokset tehdään syksyn 2021 aikana. Metsäosuuden kohdalla tiellä ei ole talvikunnossapitoa ja siellä kulkeminen kävellen sekä pyörällä on omalla vastuulla.