Hei ystävät ympäri maailman!

Tulisitko kanssani jakamaan tehtäviä ja toteuttamaan kansainvälistä

messua Järvenpään kirkkoon SU 24.10.2021 kello 10.00?

Jos olet kiinnostunut tästä tehtävästä, kutsun sinut suunnittelukokoukseen

Järvenpään vanhan kirkon Oliiviin Kirkkotie 2 B To 14.10. kello 17:00.

Terveisin Kansainvälisen messuryhmän ohjaaja

Anne Saarinen puh. 0504624068, anne.h.saarinen@evl.fi

 

Dears friends from all over the world!

Would you like to come with me to share responsiblities and organize an

international church service on Sunday 24 October at 10:00 am?

If you are interested to participate, I invite you to a planning meeting in

Oliivi, at Old Church (Address: Kirkkotie 2 B)Thursday 14 October at 5:00

pm.

Greetings from the International service team,

Anne Saarinen tel. 0504624068, anne.h.saarinen@evl.f