Parisuhdekurssi verkossa

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus järjestää syksyllä 2020 parisuhdekurssin verkossa.

Tunnekeskeinen parisuhdekurssi perustuu kiintymyssuhdeajatteluun, jonka avulla opetellaan tunnistamaan parisuhteen negatiivisia kehiä, avaamaan niitä sekä ymmärtämään omaa ja toisen käyttäytymistä yhteyden katkeamisen uhatessa.

Negatiivisten kehien pysäyttäminen ja pinnan alla olevien tunteiden löytäminen ja jakaminen auttavat vahvistamaan tunneyhteyttä ja siten rakentamaan rakastavaa, turvallista ja hyvinvoivaa parisuhdetta.

Kognitiivisen psykoterapian keskeisiä työskentelyn kohteita ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset ja niihin liittyvät hankalat tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa.

Parisuhdekurssilla hyödynnetään tunnekeskeisen ajattelun keskeisiä malleja sekä siihen liittyviä harjoitteita. Lisäksi kurssiopetuksessa ja harjoitteissa hyödynnetään kognitiivisen psykoterapian viitekehystä.

Kurssi on ennaltaehkäisevä. Se käsittelee parisuhteessa olemisen ydinkokemusta – sitä koemmeko itsemme parisuhteessa tärkeäksi ja rakastetuksi. Kiintymyssuhde kumppaniin on elintärkeä. Siksi tunneyhteyden katkeamisen uhka saa ihmisen reagoimaan itselleen tyypillisellä tavalla, esimerkiksi hyökkäämällä tai vetäytymällä. Nämä keinot usein pahentavat tilannetta entisestään.

Kurssilla työskennellään siten, että joka kerralle on oma teemansa, josta käydään yhdessä teoriaosuus läpi. Lisäksi joka teemasta on harjoituksia, joista osa käydään läpi kurssikerralla, osa kotitehtävinä. Harjoituksissa työskentely tapahtuu pariskunnan välillä. Omia henkilökohtaisia tai pariskunnan välisiä asioita ei käydä yhteisissä keskusteluissa läpi. Jokaisella pariskunnalla on mahdollisuus tarvittaessa saada oma henkilökohtainen tapaaminen perheneuvojan kanssa.

Kurssi pidetään Webinaarina 7.10. alkaen keskiviikkoisin klo 17-18.30 yhteensä kahdeksan kertaa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: [email protected]