Kirkkoherranviraston lasiovi.TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA AJALLE 1.12.2021-31.12.2023

Järvenpään seurakunnassa on haettavana kirkkoherranviraston ma.toimistosihteerin virka. Virka on uusi ja aluksi määräaikainen, mutta vakinaistetaan työtilanteen mukaan.

Kirkkoherranvirastossamme työskentelee kolme toimistosihteeriä ja nyt haemme neljättä toimistosihteeriä tuleviin aluekeskusrekisterin toimipisteenä toimimisen myötä kasvaviin tarpeisiin.

Etsimämme henkilö tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja hänellä on myönteinen ote työhön.

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat mm. kirkkoherranviraston asiakaspalvelu, jäsenrekisterin hoito- ja kirjaustehtävät, virkatodistusten ja sukuselvitysten laadinta, kirkollisten toimitusten aika- ja tilavaraukset sekä neuvonta sekä avioliiton esteiden tutkinta. Tehtävänkuva tarkentuu aluekeskusrekisterin töiden jakaantumisen myötä.

Hakijan on oltava konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen, hänellä on oltava soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä.

Edellytämme myös yleistä seurakuntaelämän tuntemusta, sekä hyviä asiakaspalvelu- ja IT-taitoja.

Virka sijoittuu vaativuusryhmään 501 (vähimmäispalkka 2340,52€/kk + vuosisidonnainen palkanosa) ja siinä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottoa.

Hakemukset täytetään 29.10.2021 klo 12 mennessä verkko-osoitteessa: https://bit.ly/toimistosihteeri

Haastattelut toimistosihteerin virkaan on ti 9.11. klo 13 alkaen. Haastateltavat kutsutaan haastatteluun mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Mahdollisesti pidämme ennen varsinaista haastattelua TEAMS-haastattelut erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Lisätiedot:

kirkkoherra Vesa Koivisto
vesa.koivisto@evl.fi
050 345 2415

ja

toimistosihteeri Marianne Hallasalo-Luukkonen
marianne.hallasalo-luukkonen@evl.fi
050 441 7802