Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.

Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle viime vuonna yli 3,1 miljoonaa euroa. Varoilla torjutaan nälkää ja köyhyyttä Suomessa ja maailman konfliktialueilla.

Järvenpäässä Yhteisvastuukeräys tuotti viime vuonna 29.377 € (1,02 € / seurakunnan jäsen).

Yhteisvastuu 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta

Suomessa yhteisvastuuvaroin tuetaan tänä vuonna vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.

Maailman katastrofialueilla keräyksen tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta lapsille ja nuorille. Turvalliset koulurakennukset ja koulutetut opettajat auttavat lapsia toipumaan traumaattisista kokemuksista, sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan tulevaisuuden kannalta elintärkeitä taitoja.

Diakonia arjen tukena ja yhteisvastuu kanavana

- Tänä vuonna Järvenpäässä yhteisvastuukeräyksen tuotto käytetään järvenpääläisten vähävaraisten perheiden nuorten 2. asteen opiskelun tukemiseen koulu- ja opiskelutarvikkeiden muodossa, kertoo seurakunnan diakoni ja paikallisen yhteisvastuukeräyksen päällikkö Heli Bergholm.

- Pienituloisia perheitä on paljon. Monesti vanhemmat tahtovat turvata lapselle mahdollisuuden harrastaa, pukeutua ja ”omistaa” samanlaisia asioita kuin muut.  Vanhemmat toivovat, ettei perheen köyhyys näy päällepäin lapsesta tai lapsi joudu siitä kärsimään

- Usein vanhemmat tinkivät omista menoistaan lasten takia. On myös tilanteita joissa lapset eivät voi harrastaa haluamaansa lajia sen kalleuden takia tai nuori joutuu miettimään, miten rahoittaa esim. lukio-opintonsa.

Yhteisvastuu-lipaskeräys kadulla.

Tule lipaskerääjäksi!

Lisätietoja antaa diakoni ja keräyspäällikkö Heli Bergholm, p. 050 431 9701, heli.bergholm@evl.fi

Yhteisvastuukeräyslipas keräyspäällikön kädessä.

Yhteisvastuutapahtumia

Yhteisvastuulounas to 11.4. klo 11-13.30 seurakuntasalissa, Kirkkotie 1. Tarjolla Afrikan makuja. Lounaan hinnan voi ruokailija päättää itse. Tuotto YV-keräykselle.

Lahjoita tästä Järvenpään seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen (klikkaa kuvaa)

diakonian viranhaltija, virkavapaa

diakoniakasvatus