1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun ensimmäinen suomalainen diakonissa, Matilda Hoffman, vihittiin virkaan. Tämän kunniaksi vietämme vuonna 2022 diakonian juhlavuotta.

1.9.2022 klo 12-14 diakoniatyöntekijöitä tavattavissa Jannen kirkkokontilla, tervetuloa juttelemaan!

Diakonia on käytännön toimintaa lähimmäisen auttamiseksi. Diakoniatyön perustana ovat Jeesuksen esimerkki ja opetukset. Jokaisella ihmisellä on joskus aikoja, jolloin tarvitsee toista ihmistä ja toivoa paremmasta. Diakoniatyöntekijä keskustelee kanssasi, neuvoo sekä tarvittaessa antaa tilapäistä taloudellista apua.

Diakoniatyöntekijät kohtaavat ihmisiä kodeissa, diakoniatoimistolla sekä erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa. Diakoniatyöntekijä rohkaisee yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen.

Järvenpään seurakunnassa on seitsemän diakoniatyöntekijää, jotka ovat koulutukseltaan joko diakoni-sosionomeja (amk) tai diakonissa-sairaanhoitajia (amk).

 

Linkkejä

Diakonian juhlavuoden sivu

Diakonian juhlasukka ohje

Lue myös: Harrastus auttaa jaksamaan

 

 

 

VÄLÄHDYKSIÄ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN HISTORIASTA

Helmi Luomen kirjoittamassa julkaisussa ”Mehän teimme historiaa” kerrotaan värikkäästi diakoniatyön vaiheista Järvenpäässä, alkaen vuodesta 1948, jolloin Järvenpää oli yksi Tuusulan kylistä. Seurakunnallista toimintaa Järvenpäässä oli ollut jo 1930-luvulta alkaen. Diakonia-ompeluseurat aloittivat Järvenpäässä vuonna 1948, jolloin vietettiin myös ensimmäisiä diakoniamyyjäisiä. Vuonna 1949 järjestettiin ensimmäiset vanhusten juhlat ja erilaiset diakoniapiirit kokoontuivat ahkerasti. Vuonna 1950 alkoi Yhteisvastuukeräys, johon myös Järvenpää osallistui aktiivisesti alusta pitäen. 

Vuonna 1952 seurakuntajako astui voimaan ja Järvenpään seurakunta oli itsenäinen seurakunta. Seuraavana vuonna aloitti työssä oma diakonissa, sisar Helmi Piirainen. Diakoniapiiritoiminta, vanhustyö ja myyjäisten järjestäminen olivat tärkeä osa diakoniatyötä 50- ja 60- luvuilla. 

Kuvassa Ristinummen diakoniapiirin ompeluseuran kahvirahojen muistivihot v. 1960-1962 ja 1963-1973 sekä aukeama Haarajoen työpiirin tilikirjasta v. 1976-1997.

Katkelma 1970-lukun muisteloista:  

”Varoja myönnettiin vankien askartelutarvikkeisiin, seuraavana vuonna kaatopaikan alkoholistien ruokaan. Näin osaltamme seurailimme paikkakunnan avuntarvetta. Joulun alla järjestettiin näille alkoholisteille saunailta ja sen jälkeen ruokailu seurakuntasalin. Diakoniaemännät olivat tehneet lihapullia ja muuta asiaankuuluvaa. Rovasti Veikko Vallas oli mukana aterialla. Lauloimme aluksi virren, joka toi kyyneleet silmiin ruokailijoille. Keskustelu oli vilkasta. Emme aavistaneet, että jatkoa oli seuraava suojakoti Toivontuvan perustamisen muodossa vuonna 1972. Siellä yhdeksän miestä pääsi alkoholista eroon lähivuosina. - - Diakoniatyöhön se kuului silloin, kun oli tarkoitus paikata yhteiskunnallisen toiminnan puutteita ja saada miehet pois kaatopaikalta.” 

Laurilan vanhustenpiiri kokoontui myös ahkerasti 1970- ja 1980-luvuilla. Piirin muistikirjaan on koottu joka kerran osanottajat, hartaudenpitäjät sekä muuta mielenkiintoista. Vuonna 1978 piiri teki retken Saloon ja vuonna 1980 kevätretken Heinolaan sekä syysretken Forssaan. Kaikista retkistä on tallella matkakertomukset ja postikortit kirkoista, joissa piiri oli vieraillut. 

Järvenpään seurakunnan 50-vuotishistoriikissä ”Näkyjä ja näkijöitä” (toim. Leena Mäkisalo) kuvataan diakoniatyön muuttuvaa luonnetta ja diakonissa Rauha Pulkkisen työtä. Ote Rauhan muistelusta: ”Vielä 1960-luvulla pukeuduttiin siniseen virkapukuun ja kuljettiin lääkelaukku matkassa vanhusten luona heitä hoitamassa. Polkupyörällä kuljettiin pitkätkin matkat jos jonkinlaisessa kelissä”.  

Kirjassa kerrotaan, miten diakonissan oma koti oli sekä vastaanottotila, toimisto että sairaanhoidon työtila aina 1970-luvulle asti, kunnes vuonna 1974 diakoniatyö sai omat toimitilat Puutalosta. 1990-luvulle tultaessa suuntautui leiri- ja retkitoiminta vastavalmistuneeseen Leiriniemeen, Keravanjärvelle. Kotikäyntityön rinnalle tulivat vertaistukiryhmien kokoontumiset ja erityistyömuotojen, kuten vammaistyön, kehittyminen. 

Diakonian juhlavuosi 2022.