Virkatodistus ja sukuselvitys

Järvenpään seurakunnasta voi tilata virkatodistukset ja sukuselvitykset puhelimitse, kirjeitse, käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai tällä verkkolomakkeella. Jos et tiedä, mitä tietoja todistukselle tarvitaan, suosittelemme tilaamaan puhelimitse. Tilauksen voi tehdä myös sähköpostitse, mutta tällöin tietoturvasyistä viestiin kirjoitetaan vain syntymäaika, ei henkilötunnusta.

Virkatodistukset elävistä henkilöistä henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti, sukuselvitykset esimerkiksi perunkirjoituksiin toimitetaan noin kahden viikon sisällä.


Virkatodistus

Virkatodistuksia elävistä henkilöistä tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta, lainhuutoa, kiinteistökauppaa tai ulkomaan viranomaisia varten. Sen sijaan passia tai ajokorttia varten virkatodistusta ei nykyään tarvitse, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy sen mukaan, millaisia tietoja asiakkaat tarvitsevat todistukselle.

Perunkirjoitusta varten omaiset pyytävät virkatodistuksen, eli niin sanotun ”elää-todistuksen”, oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista, mikäli vainajan sukuselvityksessä ei lue perillisen henkilötunnuksen jälkeen sanaa ”elää”. Elävästä henkilöstä perunkirjoitukseen riittävät henkilökohtaiset tiedot, eikä tietoja esimerkiksi vanhemmista tarvita.

Toimitamme myös virkatodistuksia ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella. Kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.


Sukuselvitys

Kuolleen henkilön virkatodistus on aina sukuselvitys. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta tai lainhuutoa varten.

Vainajasta täytyy olla perunkirjoitusta varten 15-vuotiaasta lähtien katkeamaton sukuselvitys. Todistukset sukuselvitystä varten asiakas pyytää itse jokaisen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla. Mikäli henkilö ei ole ollut kirkon jäsen, saa todistuksen tältä ajanjaksolta maistraatista.

Katkeamatonta sukuselvitystä tarvitaan, sillä etenkin iäkkäämpien henkilöiden kohdalla sekä maistraatin että kirkon sähköisen tietojärjestelmän tiedoissa on puutteita, eli esimerkiksi kaikki henkilön lapset eivät näy sähköisissä järjestelmissä. Tiedot käyvät ilmi sen sijaan kirkonkirjoista, sillä Suomen evankelisluterilainen kirkko toimi pitkään Suomen ainoana väestökirjanpitäjänä.

Mikäli vainajan perilliset luopuvat omasta perintöosastaan esimerkiksi lastensa hyväksi, täytyy siinä tapauksessa myös perinnöstä luopuvasta henkilöstä tehdä katkeamaton sukuselvitys.


Hinnasto

  • Maksuton, 0 €: seurakunnan jäsenen perustiedot.

  • Maksullinen, 9 €: Seurakunnan jäsenen perustietojen lisäksi aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja. Myös valtaosa vainajasta tehdyistä sukuselvityksistä Järvenpään seurakunnassa maksaa tämän verran.

  • Maksullinen, 30 €: Todistus laaditaan hakemalla tietoa vanhoista käsinkirjoitetuista kirkonkirjoista.

  • Toimitusmaksu 5,5 €: maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua.

Tarkempaa tietoa hinnoista löytyy kirkkohallituksen ohjeista.

Sukututkimus

Sukututkimus tilataan aina kirjallisesti, joko sähköpostitse, kirjeellä tai tulemalla paikan päälle. Teemme sukututkimuksia kun muut työt sen sallivat. Toimitamme sukututkimukset kahden kuukauden kuluessa.

Järvenpään seurakunta on nuori seurakunta ja se on perustettu vuonna 1952 seurakuntajaossa Tuusulan seurakunnasta. Mikäli olette kiinnostuneita sukunne varhaisemmista vaiheista, löytyvät tiedot siis Tuusulan seurakunnasta.