Osallistu Yhteisvastuukeräykseen!

Ikäihmisten taloudellinen ahdinko

Suomessa vanhusten köyhyys ja pienituloisuus näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Sen taustalla on monenlaisia syitä,
joten ilmiöön voidaan vaikuttaa myös monin eri keinoin.

Yhteisvastuukeräyksen kotimaisina valtakunnallisina kumppaneina ovat Kirkon diakoniarahasto sekä Seurakuntaopiston
kokoama kansanopistoverkko. Diakoniarahasto kohdentaa Yhteisvastuuvarat kokonaisvaltaiseen avustustoimintaan
yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä autetaan taloudellisen ahdingon
korjaamisessa ja elämänlaadun kohentamisessa.

Seurakuntaopisto kokoaa valtakunnallisen kansanopistoverkoston, joka tulee toteuttamaan ikäihmisille maksuttomia
taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen.

Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan oma osuus 20 % kohdennetaan järvenpääläisten ikäihmisten talousavustuksiin
ja virkistystoiminnan mahdollistamiseen. Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla
tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista monialaisesti Yhteisvastuun kansainvälisen kumppanin, Kirkon
Ulkomaanavun katastrofirahaston, työllä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaana on Uganda.

TULE KERÄÄJÄKSI

Ole arkienkeli ja auta!
Ilmoittaudu yhteisvastuukerääjäksi
Katariina Auterolle p. 050 431 9701
tai
www.arjenihmeita.fi