Kanttorin virka (B-virka)

Järvenpään seurakunnassa on haettavana ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka (B-virka). Virka täytetään 1.9.2023 alkaen.

Järvenpää on elinvoimainen, nopeasti kasvava kulttuurikaupunki. Seurakunnan uusi strategia astui voimaan vuonna 2022. Strategiallaan Järvenpään seurakunta rakentaa uudenlaista ja tavoittavaa seurakuntaelämää järvenpääläisten parhaaksi.

Seurakunnan musiikkitoiminta on innovatiivista, monipuolista ja korkeatasoista. Kanttoritiimin musiikilliset vahvuudet täydentävät toisiaan. Musiikkityöllä on hyvät toimintaedellytykset.

Kanttorin virkaan valittavalta odotamme osaamista rytmimusiikissa ja sen ohjaamisessa sekä innostusta kuorotyöhön. Hakijalta odotamme hyvää asennetta jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten rikkaaseen musiikilliseen suunnitteluun ja toteutukseen, innostavaa ja kehittävää työotetta, monipuolista musiikillista osaamista sekä positiivista suhtautumista ja osaamista eri musiikkityyleissä.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa, oma-aloitteisuutta, tietoteknisiä taitoja, ammatillista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä sitoutumista seurakuntaan ja sen sanomaan.
 
Virka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa. Palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Tarkempi palkka määräytyy tehtävänkuvauksen mukaan ja lisäksi maksetaan paikallinen Järvenpää -lisä. Kelpoisuusvaatimukset ovat Kirkon säädöskokoelman n:o 135 ja Kirkkohallituksen yleiskirjeen 26/2020 (liite) mukaiset. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset liitteineen toimitettava 5.4.2023 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
jarvenpaan.seurakunta@evl.fi


Halutessasi voit liittää hakemukseesi linkkejä musiikkinäytteisiisi (erityisesti kuoro- ja rytmimusiikki).

Haastattelut, joihin kutsutaan osa hakijoista, järjestetään 9.5.2023 klo 16 alkaen.

Lisätietoja antavat

johtava kanttori Mikko Haapaniemi
050 431 9439
mikko.haapaniemi@evl.fi

tai

kirkkoherra Vesa Koivisto
050 345 2415
vesa.koivisto@evl.fi

Kanttori soittaa urkuja.