Kappalaiseksi Järvenpään seurakuntaan

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Järvenpään seurakunnan II kappalaisen viran.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Viran vaativuusryhmäsijoitus on 603.

Seurakunnan määrittelemät viran erityiset tarpeet:

  • yhteistyökyky ja tiimityökokemus
  • kokemus ja koulutus henkilöstöjohtamisesta
  • laaja kokemus jumalanpalveluselämästä, toimituksista, sielunhoidosta ja rippikoulutyöstä
  • taito ja halu työskennellä vapaaehtoisten kanssa
  • halu kehittää omaa työtä
  • virtuaalinen seurakuntatyö
  • monipuolinen teologinen osaaminen
  • strategialähtöinen työote

Tehtävään sisältyy työnjaollisesti esihenkilötehtävät seitsemän papin osalta, mikä määritellään tarkemmin tehtävänkuvauksessa. Työalasta esihenkilötehtävien lisäksi sovitaan myöhemmin papiston kesken.

Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten.

Hakuaika virkaan päättyy 16.12.2022 klo 15.00. Tehtävään haetaan sähköisellä lomakkeella KirkkoHR-järjestelmän kautta. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen:

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10
02770 Espoo

tai sähköposti:
espoo.tuomiokapituli@evl.fi

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Lisätietoja antavat:
kirkkoherra Vesa Koivisto, 050 345 2415, vesa.koivisto@evl.fi
notaari Pilvi Keravuori, 050 462 8616, pilvi.keravuori@evl.fi
 

papin liperit