Diakonian paidan yläosa ja valkoinen pantaDIAKONIAN VIRKA AVOINNA
Järvenpään seurakunnassa

Haemme diakoniatyöhömme aktiivista, kirkon sanomaan sitoutunutta ja yhteistyökykyistä diakonian moniosaajaa. Virka täytetään 1.1.2023 alkaen ja se sijoittuu diakoniatyön tiimiin, johon kuuluu yhdeksän diakonian viranhaltijaa ja kolme diakoniapastoria. Lähijohtaja on työalasta vastaava diakonian viranhaltija.

Viran erityinen painopiste on kasvatus- ja perhetyö. Käytännössä tämä tarkoittaa etenkin lapsiperheiden kohtaamista kerhoissa ja vastaanotoilla sekä osallistumista nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Lisäksi virkaan sisältyy diakonian yleisiä ja yhteisiä tehtäviä (ajanvaraus- ja vastaanottotyötä, kriisityötä ja sururyhmäohjausta). Työn muut mahdolliset sisällöt tarkentuvat tiimin yhteisessä työnjaossa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on diakonian viranhaltijalta vaadittava tutkinto (Kirkkohallituksen päätös nro 141/2020) ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittäminen. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. 

Eduksi katsotaan kokemus perheiden ja nuorten kanssa toimimisesta. Odotamme verkostoitumiskykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme tietoteknisiä taitoja ja sosiaalisen median osaamista sekä sitoutumista seurakuntaan ja sen sanomaan.

Viran vaativuusryhmä on 503 (peruspalkka on 2615,56 €/kk sekä mahdolliset kokemuslisät). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakijan tulee varautua haastatteluun to 6.10.2022.

Hakemukset liitteineen lähetetään pe 23.9.2022 klo 12 mennessä osoitteeseen jarvenpaan.seurakunta@evl.fi . Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan ”Hakemus diakonian virkaan”.

Tiedusteluihin vastaavat 

Johtava diakoniatyöntekijä
Leena Kervinen
040 612 3888
leena.kervinen@evl.fi

Kirkkoherra
Vesa Koivisto
050 345 2415
vesa.koivisto@evl.fi