Avoinna seurakuntamestarin (johtava) virka

Haemme Järvenpään seurakuntaan seurakuntamestaritiimin esihenkilöksi ja itsekin työhön osallistuvaa aktiivista seurakuntamestaria. Virka on vakituinen ja kokoaikainen.

Seurakuntamestarin (johtava) tehtävänä on tiimin esihenkilön tehtävät muille seurakuntamestareille (5 hlöä), työvuorosuunnittelu ja vastaaminen seurakuntamestari-/suntiopalveluiden tuottamisesta seurakunnan tarpeisiin.

Johtava seurakuntamestari osallistuu vuorolistan mukaisesti myös seurakuntamestarien työhön, kuten suntiona toimimiseen jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, asiakaspalveluun, tilojen järjestelyihin ja kalustamiseen, tarvittaessa kiinteistön- ja piha-alueiden hoitoon sekä tilaisuuksien turvallisuudesta huolehtimiseen. Johtava seurakuntamestari vastaa myös kulunvalvonnasta, avainten hallinnasta ja kokoustilojen av-tekniikan toiminnasta.

Työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä. Työpäivän aikana joutuu liikkumaan seurakunnan kiinteistöjen välillä, joten ajokortti on välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuus toivottavaa.

Hakijalla tulee olla suntion tai seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto tai muu soveltuva tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja soveltuva työkokemus. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Nämä edellä esitetyt vaatimukset on täytettävä ennen hakuajan päättymistä.

Hakijan eduksi katsotaan kokemus työvuorosuunnittelusta ja lähiesimiestoiminnasta. Edellytämme hakijalta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tietotekniikan perustaidot ovat välttämättömät ja av-tekniikan hallinta katsotaan eduksi.

Esimiestehtäviin esitettäville tehdään seurakuntamme toimesta soveltuvuustesti. Valitun on valinnan vahvistamiseksi hankittava työterveyshuollostamme hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus on vaativuusryhmässä 503 ja peruspalkka ja Järvenpää-lisä ovat yhteensä 2827,91 eur/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan kokemuslisää, jos siihen oikeuttava palvelusaika täyttyy. Kokemuslisää maksetaan kolmen, viiden, kymmenen ja viidentoista vuoden palvelusajan perusteella. Lomat ovat julkishallinnon ns. pitkät. Tarjoamme kattavan työterveyshuollon. Työaika on KirVESTES:n mukainen jaksotyöaika, joka on 114,45 tuntia/ kolmen viikon jaksossa. Virassa on 6 kk koeaika.

Virka tulee ottaa vastaan 1.9.2023 alkaen. Ennen sitä voi olla perehdytysjakso työsopimuksella.

Hakemukset ja CV:t pyydetään lähettämään ti 25.4.2023 klo 12 mennessä sähköpostiosoitteeseen jarvenpaan.seurakunta@evl.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Järvenpään seurakunta, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää. Kuoreen merkintä ”Seurakuntamestari (johtava)”. Hakemuksia ei palauteta.

--> Tehtävänkuvaus: seurakuntamestari (johtava)

Lisätietoja antavat

Harri Ahdesmäki
seurakuntamestari (johtava)
040 658 7224

Kari J. Hietala
talousjohtaja
050 562 6069