Järvenpään seurakunnan IV seurakuntapastorin virka

Järvenpään seurakunnassa on vapautunut IV seurakuntapastorin virka.

Viranhoitomääräyksen virkaan antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapituli. Viranhoitomääräys on toistaiseksi voimassa oleva. Virkaa täytettäessä huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt.

Rekrytoinnissa painotetaan seuraavia asioita:

  • osaaminen ja kokemus uutta luovasta työotteesta erityisesti paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa
  • osaaminen ja kokemus viestiä, verkostoitua ja kehittää yhteisöjen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä
  • hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky kohdata ihmisiä
  • osaaminen ja kokemus virtuaalisesta seurakuntatyöstä
  • osaaminen ja kokemus monikulttuurisesta työstä
  • osaaminen ja kokemus yhteisötyöstä


Kelpoisuusvaatimukset

Virkaan ilmoittautuvan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.
 

Palkkaus

Viran vaativuusryhmäsijoitus on 602 (peruspalkka 3740,86 €/kk). Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.


Kehittymismahdollisuudet / Tarjoamme sinulle

Järvenpään seurakunnassa on tarjolla hyvä työterveyshuolto ja hyvät koulutusmahdollisuudet. Työsuhdepyöräetu.
 

Ilmoittautumisohjeet

Ilmoittautumisaika virkaan päättyy 29.2.2024 klo 15. Tehtävään ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella
--> KirkkoRekry-järjestelmän kautta.
Ilmoittautumiseen liitetään nimikirjaote seurakuntapastorin virkaa varten tai ansioluettelo, mikäli nimikirjaotetta ei ole saatavilla.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta annetun lain 2:14 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Haastattelut toteutetaan 11.3.2024.

Virka tulee ottaa vastaan 1.6.2024 tai sopimuksen mukaan.
 

Yhteystiedot

Järvenpään seurakunnan kirkkoherra Vesa Koivisto, vesa.koivisto@evl.fi, 050 345 2415
Järvenpään seurakunnan johtava kappalainen Aino Luhtasela, aino.luhtasela@evl.fi, 040 688 6672
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin notaari Pilvi Keravuori, pilvi.keravuori@evl.fi, 050 462 8616
 

Järvenpään seurakunta

Järvenpään seurakunta toimii kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi Järvenpäässä ja kaikkialla maailmassa. Jäseniä seurakunnassa on noin 28 000. Seurakunnassa toimii yhteensä 10 pappia.