Varhaiskasvatustyön ohjaajan virka

Etsimme Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatukseen kristillisen varhaiskasvatuksen ja perhekerhotyön osaajaa varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan. Varhaiskasvatustyön ohjaaja osallistuu lasten ja perheiden parissa tapahtuvan kristillisen kasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Työ on laaja-alaista sekä yhdessä lasten ja perheiden kanssa toimimista. Tehtävä sisältää ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.

Arvostamme perhekeskeistä, aidosti innostavaa ja rohkeasti kehittävää työotetta sekä halua kehittyä osana tiimiä. Tehtävässä tarvitaan lisäksi joustavuutta ja erinomaisia yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan sosiaalisen median taidot. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 139) mukainen tutkinto / sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto tai muu vastaava pätevyys. 

Haastattelut järjestetään to 12.1.2023 klo 15 alkaen.
 
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502. Peruspalkka on 2590,25 €/kk. Lisäksi maksetaan kokemuslisää, jos siihen oikeuttava aiempi työkokemus täyttyy valittavalla. Kokemuslisää maksetaan peruspalkan lisäksi viiden (93 €/kk), kymmenen (279 €/kk) ja viidentoista (348 €/kk) vuoden palvelusajan perusteella. Sijaisuuteen valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa 1.2.2023 lukien. 

Hakemukset liitteineen lähetetään ke 4.1.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen jarvenpaan.seurakunta@evl.fi . Sähköpostin otsikoksi kirjoitetaan "Hakemus varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaan". 

Tiedusteluihin vastaa

Kasvatuksen työalajohtaja
Iia Palmgren
050 525 9334
iia.palmgren@evl.fi