Varhaiskasvatustyön ohjaajan virka


Oletko kristillisen varhaiskasvatuksen ammattilainen, pedagoginen osaaja ja hyvä organisoimaan? Etsimme Järvenpään seurakuntaan tiimihenkistä varhaiskasvatustyön ohjaajaa lasten ja perheiden parissa tapahtuvan kristillisen kasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Työ on laaja-alaista ja toimit yhdessä lasten, kouluikäisten ja perheiden kanssa. Tehtävä sisältää ilta-, viikonloppu- ja leirityötä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 139) mukainen tutkinto / sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto tai muu vastaava pätevyys. Arvostamme perhekeskeistä, aidosti innostavaa ja rohkeasti kehittävää työotetta sekä halua kehittyä osana tiimiä. Tehtävässä on eduksi sosiaalisen median osaaminen ja viestintätaidot. Tehtävässä tarvitaan lisäksi joustavuutta ja erinomaisia yhteistyötaitoja. 

Haastattelut järjestetään ti 21.6 klo 15 alkaen.
 
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502. Peruspalkka on 2515,30 €/kk. Lisäksi maksetaan kokemuslisää, jos siihen oikeuttava aiempi työkokemus täyttyy valittavalla. Kokemuslisää maksetaan peruspalkan lisäksi viiden (93 €/kk), kymmenen (279 €/kk) ja viidentoista (348 €/kk) vuoden palvelusajan perusteella.

Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa 1.8.2022 lukien. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen jarvenpaan.seurakunta@evl.fi ma 13.6.2022 klo 15 mennessä.

Tiedustelut 6.-10.6 välisenä aikana:
Kasvatuksen työalajohtaja Iia Palmgren, p. 050 525 9334, iia.palmgren@evl.fi