Päätöksenteko ja hallinto

Seurakunnallisen hallintoelimen päätösvalta perustuu kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen sekä kirkkovaltuuston antamiin ohje- tai johtosääntöihin päätösvaltansa siirtämisestä.

Seurakunnan asioista päättävät seurakuntalaiset itse. Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä seurakuntavaaleissa. Ehdolle voi asettua jokainen täysi-ikäinen ja konfirmoitu seurakunnan jäsen.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa mm. virkojen perustamisesta, talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Se luo seurakunnan toiminnan ja talouden yleislinjat. Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä.

Kokouskutsu ja kuulutus kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävillä olosta julkaistaan seurakunnan nettisivuilla viimeistään 7 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Asialista toimii pohjana kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteet ovat nähtävillä kirkkoherranvirastossa yhdessä kokouksen pöytäkirjan kanssa ilmoitetun nähtävillä oloajan.

Kirkkovaltuuston pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan pääsääntöisesti nähtäville kokousta seuraavan päivän aikana seurakunnan nettisivuille. Valitus kirkkovaltuuston päätöksestä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat kaikille avoimia, kuka tahansa voi tulla seuraamaan kokouksen kulkua.

 

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki, kirkkojärjestys ja hallintosääntö.

Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta. Kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra Vesa Koivisto.

Järvenpään seurakunnan julistus-, diakonia- ja kasvatusjohtokunnissa on seitsemän jäsentä. Perheasian neuvottelukunnassa on yksi jäsen/seurakunta + neuvottelukeskuksen työntekijät.

 

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 2024

Kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet valitaan vaalilla joka neljäs vuosi. Espoon hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen seitsemän maallikkoedustajaa ja kolme pappisedustajaa ja hiippakuntavaltuustoon neljätoista maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä 13.2.2024 järjestettävissä vaaleissa. Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston uusi toimikausi alkaa 1. toukokuuta 2024 ja päättyy 30 huhtikuuta 2028.

Lue lisää täältä.

 

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT

 

 

 

Seurakuntahallinnossa sovellettava lainsäädäntö

Seurakuntahallinnon kannalta tärkeimpiä säädöksiä ovat kirkkolaki (652/2023)Linkki avautuu uudessa välilehdessä ja kirkkojärjestys (657/2023)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkollisen lainsäädännön lisäksi seurakuntahallinnossa sovelletaan kirkkolaissa tarkemmin säädetyllä tavalla myös yleisiä hallinto-oikeudellisia periaatteita ja hallinnollisia lakeja, kuten hallintolakia (434/2003)Linkki avautuu uudessa välilehdessäjulkisuuslakia (621/1999)Linkki avautuu uudessa välilehdessä ja kielilakia (423/2003)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Eri tehtävissä ja työaloilla sovelletaan asiakokonaisuuteen liittyen aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.