Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon.  Kirkkoneuvostoon Järvenpäässä kuuluu 10 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvoston kokoukset 2019

 • 15.1.2019
 • 12.2.2019
 • 12.3.2019
 • 26.3.2019
 • 16.4.2019
 • 7.5.2019
 • 14.5.2019
 • 4.6.2019
 • 3.9.2019
 • ke 18.9.2019 (ylimääräinen kokous, iltakoulu)
 • 24.9.2019 (ylimääräinen kokous)
 • 1.10.2019
 • 5.11.2019
 • 12.11.2019
 • 26.11.2019

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2019

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

9/2019