Lähetys

Lähetystyö on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti.

Järvenpään seurakunnan lähetystyö pyrkii toimimaan oikeudenmukaisesti, ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja vääryyksiin sekä antamaan ihmisille mahdollisuuden parempaan elämään ja toivon iankaikkisesta elämästä. Lähetystyö korostaa ihmisten tasavertaisuutta Jumalan luomina ja lunastamina. Pyrimme kunnioittamaan kaikkia ihmisiä.

Huolehdimme lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä pidämme esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään.
 
Koko maailma, Suomi mukaan luettuna, kärsii taloustaantumasta. Tavoitteena on, että seurakunta ei vähentäisi lähetystyön avustuksia ja maksattaisi taloustaantumaa maailman köyhimmillä.

Tule mukaan lähetyspiiriin

Seurakunnassa kokoontuu useita lähetyspiirejä: Lähetyksen monet kasvot -lähetyspiiri, Medialähetyspiiri,  Hanna-ryhmä, Elyn lähetyspiiri, Ikkuna Palestiinaan -piiri sekä Kylväjän lähetyspiiri.

Tutustu lähetyspiireihin ja tule mukaan!

 

Lähetys - yhteystiedot

Lähetystyön toimisto on seurakuntakeskuksessa.

Postiosoite: Kirkkotie 1, 04401 Järvenpää
Puhelin: 040 7293 807

 

Lähetyssihteeri Minna Kotajärvi
Lähetyspappi Aino Luhtasela

Tiesitkö, että

 • kirpputorin keräystuotto menee lähetystyöhön,
 • lähetystyötä tuetaan kolehti- ja budjettivaroin,
 • lähetysmyyjäisten, -lounaiden ja tempauksien keräystuotto käytetään lähetystyön hyväksi,
 • tietoa lähetystyöstä saat tilaisuuksissa, joissa vierailevat lähetystyöntekijät kertovat työstään.
Ryhmäkuva Nepalilaisista.
Tansanialaisia

Sinäkin voit osallistua lähetystyöhön

 • rukoilemalla nimikkolähettien puolesta,
 • tulemalla lähetyksen työpajaan tai lähetyspiiriin,
 • osallistumalla lähetysmyyjäisiin, -lounaille, -tempauksiin tai - tilaisuuksiin,
 • ostamalla lahjoja ja muuta mukavaa ja hyödyllistä lähetyksen kaappikaupasta, joka on aikuistyön toimistossa,
 • laittamalla rahaa kolehtiin tai keräyksiin,
 • lahjoittamalla tavaroita seurakunnan kirpputorille tai ostamalla sieltä,
 • ryhtymällä kummiksi lähetysjärjestön kautta,
 • ostamalla lähetysjärjestöjen adresseja ja kortteja kirkkoherranvirastosta ja
 • osallistumalla vapaaehtoistoimintaan.
   

Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena, ota yhteys lähetyssihteeri Minna Kotajärveen minna.kotajarvi@evl.fi tai lähetyspappi Petri Repoon petri.repo@evl.fi

Esirukous nimikkolähettien ja -kohteiden puolesta

Rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien, stipendiaattien ja lähetystyön puolesta.  
                    
Siunaa ja varjele Päivi ja Sakari Löyttyä Namibiassa sekä Katja Tynkkystä perheineen Kolumbiassa.

Siunaa stipendiaattejamme:  Salomão da Costa Mazan teologian opintoja Angolassa sekä 20 nuoren opiskelua Nepalissa.

Siunaa vammaistyötä Mongoliassa, Tansaniassa ja Nepalissa, koulutyötä Senegalissa, Palestiinassa ja SAT-7 lähettämää opetusohjelmaa pakolaislapsille Syyriassa, sekä raamatunkäännöstyötä Kaakkois-Aasiassa ja pakolaistyötä Ateenassa.

Aamen.

Lähettien kuulumisia voit lukea heidän kirjeistään, jotka löytyvät seurakunnan verkkosivuilta www.jarvenpaanseurakunta.fi/osallistu/lahetys

 

Maailmassa on paljon työtä ja haasteita

· Kristittyjen osuus maailman väestöstä on noin kolmannes.
· Viime vuosisadan alkuun verrattuna muslimien osuus on kasvanut selvästi ja kristittyjen hieman vähentynyt.
· Varsin suuri määrä eli 12,7 prosenttia ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. (David B. Barret, 2000)
· Maailman rikkaimmalla viidenneksellä on 74 kertaa niin suuret tulot kuin köyhimmällä viidenneksellä. Vuonna 1990 ero oli 60-kertainen ja vuonna 1960 30-kertainen.
· Jatkuvasta nälästä kärsiviä on maailmassamme 840 miljoonaa ja lukutaidottomia aikuisia 842 miljoonaa. (UNDP, 1999)

Toteutamme yhdessä kirkkona, seurakuntina ja järjestöinä kirkon lähetystehtävää.

Kirkon lähetysjärjestöillä ja Ulkomaanavulla on työntekijöitä 37 maassa ja lisäksi raamattu-, radio- ja kehitysyhteistyötä 83 maassa. Vuoden 1999 lopussa työntekijöitä ulkomailla oli yhteensä 506.

Varoja käytettiin ulkomaiseen työhön 38346847,23 euroa ja kotimaassa 7400268,76 euroa. Varoja järjestöt saivat yhteensä 309 miljoonaa markkaa, joista tuli seurakunnilta puolet (vapaaehtoisena kannatuksena 21 % ja talousarviomäärärahana 29 %. Keräys-, lahjoitus ja järjestötuotot sekä testamenttitulot kattoivat 31 % ja valtion kehitysyhteistyövarojen sekä muun julkisen tuen osuus oli 19%.
 

Haluaisitko ryhtyä kummiksi?

Kehitysmaissa luku- ja kirjoitustaito on pitkä askel parempaan tulevaisuuteen. Koulunkäynnille on kuitenkin paljon esteitä. Kehitysmaiden lapset joutuvat usein osallistumaan kodin töihin ja jopa ansiotyöhön. Yhdenkin lapsen kouluttaminen antaisi toivoa koko perheelle, mutta rahat tarvitaan elämiseen. Koulumaksut saattavat olla korkeat eikä pakolliseen koulupukuun ole varaa.

Kummilapsitoiminnan tarkoituksena on auttaa lasta saamaan koulutusta, hoitoa ja kuntoutusta. Kummiksi voi ryhtyä yksityinen henkilö tai ryhmä. Kummin tärkein tehtävä on rukoilla lapsen puolesta. Kummin toivotaan sitoutuvan lapsen tukemiseen vähintään kahdeksi vuodeksi. Avustussumma vaihtelee kohdemaan hintatason ja lapsen tarpeiden mukaan.

Kummilapsitoiminta on mukava, helppo ja henkilökohtainen tapa tehdä lähetystyötä.
 
Lisätietoja lähetyssihteeri Minna Kotajärveltä.