Ulkoläksyt

Pienoisevankeliumi (Joh. 3:16)
Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
 

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan , /
Isään, Kaikkivaltiaaseen, /
taivaan ja maan Luojaan. /

Ja Jeesukseen Kristukseen, /
Jumalan ainoaan Poikaan,
meidän Herraamme, /
joka sikisi Pyhästä Hengestä, /
syntyi neitsyt Mariasta, /
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, /
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, /
astui alas tuonelaan, /
nousi kolmantena päivänä kuolleista, /
astui ylös taivaisiin, /
istuu Jumalan, Isän,
Kaikkivaltiaan, oikealla puolella /
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita.

Ja Pyhään Henkeen, /
pyhän yhteisen seurakunnan, /
pyhäin yhteyden/
syntien anteeksiantamisen, /
ruumiin ylösnousemisen /
ja iankaikkisen elämän.

Herran siunaus
Herra siunatkoon meitä
ja varjelkoon meitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa
meidän puoleemme ja antakoon
meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen. Aamen.

Isä meidän
Isä meidän, joka olet taivaissa. /
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. /
Tulkoon sinun valtakuntasi. /
Tapahtukoon sinun tahtosi /
myös maan päällä niin kuin taivaassa. /
Anna meille tänä päivänä /
meidän jokapäiväinen leipämme. /
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,/
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, /
 jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. /
Äläkä saata meitä kiusaukseen, /
vaan päästä meidät pahasta. /
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

10 käskyä
1.  Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
 Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2.  Älä käytä väärin Herran,
 Jumalasi nimeä.
3.  Pyhitä lepopäivä.
4.  Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5.  Älä tapa.
6.  Älä tee aviorikosta.
7.  Älä varasta.
8.  Älä lausu väärää todistusta
 lähimmäisestäsi.
9.  Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa,    
 työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään,
 mikä hänelle kuuluu.
 

Kaste- ja lähetyskäsky (Matt. 28:18-20)
(Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin) "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Rippikoulun ulkoläksymoniste (pdf)

 

Turvatietolomake

Rippikoulua varten jokainen täyttää myös turvatietolomakkeenlomakkeen, joka palautetaan rippikoulun omalle ohjaajalle hänen antamiensa ohjeiden mukaan. Tiedot ovat luottamuksellisia.

 

 

Maksuvapautuslomake

Voit anoa rippikoulusta maksuvapautusta. Tulosta maksuvapautuslomake tästä tai hae lomake kirkkoherranvirastosta.

Maksuvapautuslomake 

Minä-kertomus

Rippikoulussamme me ohjaajat haluamme tutustua nuoriin mahdoillisimman hyvin. Minä - kertomus auttaa sekä nuorta miettimään omia ajatuksiaan ja meitä ohjaajia tutustumaan nuoriin.

Minä-kertomus palautetaan rippikoulun ohjaajalle. Kertomus on luottamuksellinen.