Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee joka toinen vuosi jäsenet kirkkoneuvostoon.  Kirkkoneuvostoon Järvenpäässä kuuluu 10 luottamushenkilöä, jotka ovat kirkkovaltuustosta tai muuten seurakunnan toimintaa tuntevia henkilöitä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta.

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki, kirkkojärjestys ja hallintosääntö. Tehtäviä ovat esimerkiksi seurakunnan toiminnan johtaminen, talouden ja omaisuuden hoito, kirkkovaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano sekä useimpien viranhaltijoiden valinta.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston kokoukset vuosi 2024

  • ti 27.8.2024
  • ti 17.9.2024
  • ti 8.10.2024
  • ti 5.11.2024
  • ti 12.11.2024
  • ti 26.11.2024

Toimielimien pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävinä kokousten jälkeen seurakunnan kotisivuilla www.jarvenpaanseurakunta.fi. Nähtävillä pidosta kuulutetaan Julkiset kuulutukset -sivulla.

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2024

1/2024

2/2024

3/2024

4/2024

5/2024

6/2024

7/2024

8/2024

9/2024