JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                         PÖYTÄKIRJA 3/2023

Kirkkoneuvosto                                                                                                                                    

AIKA:                            Tiistai 14.2.2023 klo 18.30

PAIKKA:                       Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 2

    §    Liite    Asia

39 §                      KOKOUKSEN AVAUS
40 §                      LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
41 §                      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
42 §                      TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
43 §                      JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN VUOSIKSI 2023 – 2024
44 §                      SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA PARTIOLIPPUKUNTA KIEHISTEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2023 – 2024
45 §                      SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA JÄRVENPÄÄN METSÄNKÄVIJÖIDEN HALLITUKSEEN
                             JA VANHEMPAINNEUVOSTOON VUOSIKSI 2023 – 2024

46 §                      SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA HAARAJOEN TÖRMÄN TÄHYSTÄJIEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2023 – 2024
47 §                      EDUSTAJA AS OY KIRKKOPIHAN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN 2023 – 2024
48 §                      EDUSTAJA SAUNAKALLION OSTOSKESKUKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN 2023 – 2024
49 §                      TAIDETYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2023 – 2024
50 §                      SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOSTOSSA 2023 – 2024
51 §                      SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIKESKUSTA SYKETTÄ JA SINFONIAA RY:N         VUOSIKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN VARAJÄSENEKSI VUOSIKSI 2023 – 2024.
52 §                      YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJAN VALINTA 2023-2024
53 § (liite)             HAUTOJEN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYMINEN
54 § (liite)             II KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN
55 §                      VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN, VAATIVUUSRYHMÄN OIKAISU
56 §                      VOKAATIOPYYNNÖT MÄÄRÄAIKAISIIN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKOIHIN
57 §                      KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS
58 § (liite)             KANTTORI XXXX IRTISANOUTUMISILMOITUS
59 §                      KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU 28.2.2023 – SEURAKUNNAN TOIMINNAN ESITTELY
60 §                      YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA VAATIVAN KANTTORIN (B-KANTTORIN) VIRAN TÄYTTÄMINEN
61 §                      KIRKON KESKUSTELUAVUN (PALVELVA PUHELIN) EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIKUNTAAN KAUDEKSI 2023 – 2024
62 §                      KIRKKONEUVOSTON KOOLLE KUTSUMINEN / KOKOUSAJANKOHDAT
63 §                      KIRKKONEUVOSTON EDUSTUS KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSESSA
64 §                      KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2023 – 2024
65 §                      SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA YHDESSÄ KATETTU -VERKOSTON OHJAUSRYHMÄÄN 2023 – 2024
66 §                      KIRKKOVALTUUSTON 31.1.2023 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO
67 § (liite)            TIEDOKSI
68 §                      MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
69 § (liite)             VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
70 §                      OIKAISUVAATIMUSOHJEET
71 §                      KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Jäsenet                              

Kekäläinen    Arvi
Koivisto        Mikael
Koivisto        Vesa, pj.
Koskinen       Jonna (POISSA) sij. Jouko Porkka
Kosonen        Marja
Kuusisto        Tuija
Lappalainen  Esko
Luuk             Ida
Luuk             Pekka, vpj.(POISSA) sij. Jaakko Kuusela
Noso             Marja
Oksanen        Kaija

Muut osallistujat

Henry Berg, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (POISSA)

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj.

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri            

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä 15.2. – 1.3.2023

pitäminen  viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

39 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartauden piti kirkkoherra Vesa Koivisto.

40 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu jakeluna 9.2.2023.

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 40 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.                              

41 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:           

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Mikael Koivisto.

42 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin:

§ 69 Varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuden täyttäminen; lisätään

§ 70 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 71 Kokouksen päätös                                    

Kn 42 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

43 § JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN VUOSIKSI 2023-2024

Perheasiain neuvottelukeskuksen ohjesäännön 5. kohdan mukaan perheasian neuvottelukeskuksen neuvottelukunnan muodostavat keskuksen viranhaltijat sekä kustakin sopijaseurakunnasta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi valitsema jäsen. Kullekin jäsenelle valitaan varajäsen.

Ohjesäännön 3. kohdan mukaan edustajien valinnan suorittaa kirkkoneuvosto.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja sihteerin.

Neuvottelukunta kokoontuu neuvottelukeskuksen johtajan kutsumana tarvittaessa kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on

 1. Yhteydenpito sopijaseurakuntien ja neuvottelukeskuksen välillä
 2. Neuvottelukeskuksen työn tukeminen ja kehittäminen
 3. Toimintasuunnitelman valmistelu

Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan valittiin jäseneksi Marja Noso ja (varajäseneksi Tarja Edry) vuosiksi 2021 – 2022.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee jäsenen ja tälle varajäsenen perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan vuosiksi 2023 – 2024.

Kn 43 § Päätös:   

Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan valittiin yksimielisesti jäseneksi Marja Noso (varajäseneksi Tiia Östberg) vuosiksi 2023-2024.          

44 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA PARTIOLIPPUKUNTA KIEHISTEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2023-2024

Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksissa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa. Lippukunnalla ei ole tällä hetkellä vanhempainneuvostoa.

Seurakunnan edustajaksi Partiolippukunta Kiehisten hallitukseen valittiin Kaija Oksanen ja varajäseneksi Emmi Mäkinen vuosiksi 2021 – 2022.                             

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Partiolippukunta Kiehisten hallitukseen vuosiksi 2023 – 2024.

Kn 44 § Päätös:   

Seurakunnan edustajaksi Partiolippukunta Kiehisten hallitukseen valittiin yksimielisesti Toni Majola (varajäseneksi Maj Packálen) vuosiksi 2023 – 2024.

45 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA JÄRVENPÄÄN METSÄNKÄVIJÖIDEN HALLITUKSEEN JA VANHEMPAINNEUVOSTOON VUOSIKSI 2023 – 2024

Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksessa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa.

Seurakunnan edustajaksi Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon valittiin Minna Österman vuosiksi 2021 – 2022.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon vuosiksi 2023 – 2024.

Kn 45 § Päätös:     

Seurakunnan edustajaksi Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon valittiin yksimielisesti Minna Österman vuosiksi 2023 – 2024

46 § SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA HAARAJOEN TÖRMÄN TÄHYSTÄJIEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2023 - 2024

Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksissa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa. Lippukunnalla ei ole tällä hetkellä vanhempainneuvostoa.                                      

Seurakunnan edustajaksi Haarajoen Törmän Tähystäjien hallitukseen valittiin Minna Österman vuosiksi 2021 – 2022.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Haarajoen Törmän Tähystäjien hallitukseen vuosiksi 2023 – 2024.                     

Kn 46 § Päätös:   

Seurakunnan edustajaksi Haarajoen Törmän Tähystäjien hallitukseen valittiin yksimielisesti Minna Österman vuosiksi 2023-2024

47 § EDUSTAJA AS OY KIRKKOPIHAN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN 2023-2024

Järvenpään seurakunta on osakkaana As Oy Järvenpään Kirkkopiha nimisessä yhtiössä. Kiinteistössä on seurakunnan diakonian toimistotilat. Lisäksi seurakunta vuokraa toista puolta tiloistaan Keusoten hyvinvointialueen lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon idän alueen toimintaan. Kiinteistö on valmistunut 2003. Seurakunnan omistamilla osakkeilla nrot 1–4.742 siitä hallitaan kerrosalaltaan 558 m2 toimistotilaa. Lisäksi seurakunnalla on pohjakerroksessa varastotilaa ja 8 autopaikkaa As Oy Kirkkopihan ja As Oy Järvenpään Kellotapulin yhteisellä P-alueella.

Yhtiöjärjestyksen mukaan seurakunta saa nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Kaudella 2021–2022 seurakuntaa edusti As Oy Kirkkopihan yhtiökokouksissa Satu Haaparanta (varajäsen Jukka Virkki) ja hallituksessa talousjohtaja Kari J. Hietala. Ylläpitopäällikön 2022 päivitettyyn tehtävänkuvaukseen sisällytettiin toimiminen ao. yhtiön hallituksessa. Seurakunnan hallitusedustajan vaihdos tapahtuisi seuraavasta yhtiökokouksesta.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa As Oy Järvenpään Kirkkopihaan yhtiökokoukseen ja ehdokkaansa hallitukseen vuosiksi 2023–2024.

Kn 47 § Päätös:     

Seurakunnan edustajaksi As Oy Kirkkopihan yhtiökokoukseen valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri (varajäsen Ansa Strandberg) ja hallitukseen ylläpitopäällikkö Tapani Alatalo vuosiksi 2023 – 2024.

48 § EDUSTAJA SAUNAKALLION OSTOSKESKUKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN 2023-2024

Järvenpään seurakunta on osakkaana Saunakallion Ostoskeskus Oy nimisessä yhtiössä. Seurakunta omistaa osakkeet nrot 1580 - 1874 (295 kpl).  Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa 7 (Jampan seurakuntakoti) yhtiön omistamassa rakennuksessa osoitteessa Pihkakatu 2, 04440 Järvenpää. Jampan seurakuntakoti on valmistunut vuonna 2000, jolloin seurakunnan kustannuksella rakennettiin lisäsiipi vuonna 1979 valmistuneeseen ostoskeskukseen. Ostoskeskus paloi 25.3.2022 mutta yhtiön jatko on vielä avoinna.

Yhtiöjärjestyksen mukaan seurakunta saa nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Vuosina 2021–2022 seurakunnan edustajana yhtiökokouksessa on ollut Mirja Vakkuri varajäsenenään Riitta Soinola ja hallituksessa talousjohtaja Kari J. Hietala. Ylläpitopäällikön 2022 päivitettyyn tehtävänkuvaukseen sisällytettiin toimiminen ao. yhtiön hallituksessa. Saunakallion Ostoskeskus Oy:n avoimen tilanteen takia olisi kuitenkin asiaa harkittava uudelleen ja mietittävä, onko talousjohtajan syytä jatkaa hallituksessa.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Tj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajan Saunakallion ostoskeskuksen yhtiökokouksiin 2023–2024

ja ehdokkaansa yhtiön hallitukseen 2023–2024.                     

Kn 48 § Päätös:   

Seurakunnan edustajaksi Saunakallion ostoskeskuksen yhtiökokoukseen valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri (varajäsen Ansa Strandberg) ja hallitukseen talousjohtaja Kari J. Hietala vuosiksi 2023 – 2024.

49 § TAIDETYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2023 - 2024

Taidetyöryhmän sääntöjen mukaan taidetyöryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen neljä jäsentä, joista kaksi on työntekijä- ja kaksi luottamushenkilöjäsentä sekä kaksi varajäsentä. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Taidetyöryhmän tehtävä on Järvenpään seurakunnan tilojen kaunistaminen ja juhlistaminen taiteella lähtökohtana se, että Jumala on kauneus.

Työryhmän tehtävänä on

1) kirkkotaiteen kehitys; sen kehityksen seuraaminen ja esilläpito Järvenpään seurakunnassa.

2) seurakunnan taidehankintojen suunnittelu ja toteutus.

3) seurakunnassa olevien taideteosten kunnon seuraaminen.

4) seurakunnassa olevan ja sinne hankittavan taiteen tunnetuksi tekeminen.

5) seurakunnan taideteoksista laaditun luettelon ajan tasalla pitäminen.

6) taidehankintamäärärahan esittäminen kirkkoneuvostolle

7) toimialaansa kuuluvien aloitteiden tekeminen.

8) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

Työryhmä päättää taidehankinnoista vuosittain myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Kirkkoon hankittavien taideteosten osalta hankinnat viedään kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Taidetyöryhmään vuosiksi 2021 – 2022 valittiin yksimielisesti luottamushenkilöjäseniksi Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu (yhteinen varajäsen Sirpa Laakso-Varis) sekä työtekijäjäseniksi Minna Kotajärvi ja Mikko Haapaniemi sekä heille varajäseneksi tiedottaja.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto asettaa taidetyöryhmän vuosiksi 2023 - 2024 ja valitsee siihen neljä jäsentä, joista kaksi on työntekijä- ja kaksi luottamushenkilöjäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Kn 49 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Taidehankintatyöryhmään vuosiksi 2023 – 2024 valittiin yksimielisesti luottamushenkilöjäseniksi Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu (yhteiseksi varajäseneksi Tuulia Hongisto) sekä työtekijäjäseniksi Minna Kotajärvi ja Mikko Haapaniemi, sekä heille yhteiseksi varajäseneksi tiedottaja Johanna Luumi.

Kokouksen kokoonkutsujana toimii Minna Kotajärvi.

50 § SEURAKUNNAN EDUSTAJA MYLLYTIEN TOIMINTAKESKUKSEN ASIAKASNEUVOSTOSSA 2023 - 2024

Kirkkoneuvosto antoi 22.1.2013 § 29 lausunnon perustajajäsenenä Järvenpään palvelusäätiön lakkauttamisen puolesta säätiön hallituksen esityksen mukaisesti. Samassa lausunnossa puollettiin säätiön hallituksen esityksen mukaisesti, että Järvenpään Palvelusäätiön säädekirjan mukaisen toiminnan toteuttamista jatkettaisiin säätiön lakkauttamisen jälkeen yhteistyösopimuksella kaupungin ja säätiön perustajajäsenten kanssa.

Järvenpään Palvelusäätiö rekisteröitiin lakkautetuksi 3.6.2014 ja yhteistyösopimus on tullut voimaan samaisesta päivästä lukien.

Yhteistyösopimuksen mukaan ”Järvenpään kaupunki perustaa asiakasneuvoston. Kaupunki vastaa yhdessä asiakasneuvoston kanssa Järvenpään Palvelusäätiön tarkoituksen toteuttamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Asiakasneuvostossa on edustus vähintään kolmesta säätiön perustajayhteisöstä sekä seurakunnasta ja kaupungilta. Asiakasneuvostosta sovitaan tarkemmin erikseen.”

Järvenpään kaupunki kutsui sopimuksen mukaisesti Palvelusäätiön perustajajäsenet yhteiseen kokoukseen keskustelemaan asiakasneuvoston perustamisesta 18.3.2015. Kokouksessa olivat Järvenpään seurakunnan puolesta kirkkoherra ja kirkkoneuvoston jäsen ja aiemman Palvelusäätiön hallituksessa seurakunnan edustajana toiminut Jukka Virkki. Kokouksessa sovittiin asiakasneuvoston kokoonpanosta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Seurakunnalla on sopimuksen mukaan yksi edustaja asiakasneuvostossa. Edustaja valitaan vuosiksi 2022–2023.

Vuosina 2021 - 2022 Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvoston Järvenpään seurakunnan edustajana on toiminut Arvi Kekäläinen ja hänen varajäsenenä Lea Lehtola.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää valita Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvostoon Järvenpään seurakunnan edustajan vuosiksi 2023–2024 ja tälle varajäsenen.

Kn 50 § päätös:      

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Järvenpään seurakunnan edustajaksi Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvostoon Päivi Pasasen ja tälle varajäseneksi Satu Tuomisen vuosiksi 2023–2024.

51 §  SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIKESKUSTA – SYKETTÄ JA SINFONIAA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEN VARAJÄSENEKSI VUOSIKSI 2023 - 2024

Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry kehittää keskustan toimintaa yhteistyössä Järvenpään kaupungin, yrittäjien, kiinteistön omistajien ja asukkaiden sekä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on viihtyisä, tapahtumarikas ja turvallinen kaupunkielämä keskustassa.

Seurakunnan edustajaksi Järvenpään kaupunkikeskusta –

Sykettä ja Sinfoniaa ry:n yhdistyksen hallituksen varajäseneksi vuosiksi 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti Jaakko Kuusela. Vuosikokousedustajaksi vuosiksi 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti Henry Berg (varajäsen Tero-Pekka Lehtonen).

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja tälle varajäsenen Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n vuosikokoukseen ja hallituksen varajäseneksi vuosiksi 2023 - 2024.                       

Kn 51 § Päätös:   

Seurakunnan edustajaksi Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n yhdistyksen hallituksen varajäseneksi vuosiksi 2023 - 2024 valittiin yksimielisesti Jaakko Kuusela. Vuosikokousedustajaksi vuosiksi 2023 - 2024 valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri (varajäsen Mirja Anttila-Martikainen).

52 § YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJAN VALINTA 2023-2024 

Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen teettäminen tilintarkastusyhteisöllä on tarkastustoiminnan suppeuteen ja kustannuksiin nähden vaikuttanut ylimitoitetulta. Neljä vuotta sitten Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien talousjohtajat neuvottelivat mallin, jossa talousjohtajat tarkastaisivat toistensa yhteisvastuukeräysten tilitykset ja tarkastus oli seurakuntien yhteistyötä, josta laskuteta tarkastettavaa seurakuntaa.  

Kirkkoneuvostot hyväksyivät samansisältöisin päätöksin mallin ja tarkastajat nimettiin siten, ettei tapahtunut vastavuoroisuutta. Täten turvatiin tarkastuksen riippumattomuus.  

Yhteisvastuutilityksen ohjeiden mukaan seurakunnan yhteisvastuutilityksen tilintarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja. Tarkastajana ei voi toimia seurakunnan taloudesta vastaava henkilö.  

 Tarkastuksella varmennetaan, että Yhteisvastuukeräyksen tilitys on laadittu tilitysohjeiden mukaisesti.  Seurakunnan yhteisvastuutilityksen tarkastajalla tulee olla riittävä tieto seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä ja tilityksen tekemisestä. 

 Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien talousjohtajien kesken on todettu, että 2019-2022 käytössä ollut malli oli toimiva ja kustannustehokas. Nykyiset talousjohtajat ovat valmiita jatkamaan Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastusta ao. mallilla. 2019-2022 kauden Järvenpään Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajana toimi Nurmijärven seurakunnan talousjohtaja Maria Sairanen. 

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja 

** 

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto valitsee yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi vuosille 2023-2024 Nurmijärven seurakunnan talousjohtajan ja varalle Tuusulan seurakunnan talousjohtajan. 

 Kn 52 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 53 §  HAUTOJEN HALLINTA-AJAN PÄÄTTYMINEN 

Liitteessä nro 53 olevien hautojen hallinta-aika on päättynyt vuoden 2022 lopussa. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on voimassa vain niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Kirkkolain 17 luvun 2 § 2 momentin mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.

Hautaoikeuden haltija voi poistaa haudan muistomerkit 31.12.2023 mennessä. Tämän jälkeen muistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta (Hautaustoimilaki 14 § 3 mom).

Aiemmin hautaoikeuden on voinut saada Järvenpään hautausmaalla 20 - 50 vuodeksi hautauksen tapahduttua. Nykyään hautaoikeus annetaan 25 vuodeksi. Hautaoikeutta on mahdollista jatkaa. Kirkkovaltuusto on hyväksyessään hautapaikkamaksut hyväksynyt myös maksut hautaoikeuden jatkamiselle joko 25 vuodeksi tai 10 vuodeksi.  

Valmistelija ja kysymykset: talousjohtaja

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen nro 53 hautojen hautaoikeus on päättynyt 31.12.2022 ja haudat ovat siirtyneet Järvenpään seurakunnan hallintaan.

Kn 53 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

54 § II KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvoston lausunto II kappalaisen viran erityisistä tarpeista.

Järvenpään seurakunnan II kappalainen xxxx on irtisanoutunut kappalaisen virastaan 1.9.2022 alkaen. 

KL 6:10 §:n mukaan kappalaisen viran haettavaksi julistamisesta, hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä päättää tuomiokapituli.

KJ 6:14 §:n mukaan kun kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.

Jos on pantu vireille kysymys seurakunnan liittämisestä toiseen seurakuntaan tai jos tuomiokapituli muuten katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka siellä tulee tarpeettomaksi tai jos siihen  on muuten erityisiä syitä, tuomikapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan , ettei virkaa julisteta haettavaksi.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022-2024 on kirjattu " Vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.”

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 23.9.2022 käsitellyt II kappalaisen viran täyttöä ja esittää viran täyttämistä. Samoin seurantaryhmä antoi esityksensä tehtävästä ja erityisistä tarpeista:

Kappalaisen viran tehtävästä ja erityisistä tarpeista

Seurakunta pitää tärkeinä seuraavia kriteerejä:

 • yhteistyökyky ja tiimityökokemus 
 • kokemus ja koulutus henkilöstöjohtamisesta
 • laaja kokemus jumalanpalveluselämästä, toimituksista, sielunhoidosta ja rippikoulutyöstä 
 • taito ja halu työskennellä vapaaehtoisten kanssa 
 • halu kehittää omaa työtä 
 • virtuaalinen seurakuntatyö
 • monipuolinen teologinen osaaminen
 • strategialähtöinen työote

Tehtävään sisältyy työnjaollisesti esihenkilötehtävät seitsemän papin osalta, joka määritellään tarkemmin tehtävänkuvauksessa. Työalasta esihenkilötehtävien lisäksi sovitaan myöhemmin papiston kesken. Kirkkoneuvosto pyytää viran täyttöä 1.6.2023 alkaen.

Alustava viran täytön aikataulu

Kirkkoneuvosto antaa lausunnon kappalaisen viran kriteereistä ja viran täytön ajankohdasta 11.10.2022. Tämän jälkeen tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi, hakuajan jälkeen tuomiokapituli toteaa hakijoiden kelpoisuudet, antaa lausuntonsa hakijoista ja lähettää asiakirjat seurakuntaan. Asia voisi olla kirkkovaltuuston päätettävänä ylimääräisessä kokouksessa 18.4.2023. Valtuuston päätöksen saatua lainvoiman, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen virkaan seuraavassa istunnossaan sovittavasta päivämäärästä alkaen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:       

Kirkkoneuvosto päättää todeta lausuntonaan tuomiokapitulille:

Valittaessa henkilöä avoinna olevaan Järvenpään seurakunnan II kappalaisen virkaan kirkkoneuvosto pitää tärkeänä seuraavia kriteereitä:

 • yhteistyökyky ja tiimityökokemus 
 • kokemus ja koulutus henkilöstöjohtamisesta
 • laaja kokemus jumalanpalveluselämästä, toimituksista, sielunhoidosta ja rippikoulutyöstä 
 • taito ja halu työskennellä vapaaehtoisten kanssa 
 • halu kehittää omaa työtä 
 • virtuaalinen seurakuntatyö
 • monipuolinen teologinen osaaminen
 • strategialähtöinen työote

Tehtävään sisältyy työnjaollisesti esihenkilötehtävät seitsemän papin osalta, mikä määritellään tarkemmin tehtävänkuvauksessa. Työalasta esihenkilötehtävien lisäksi sovitaan myöhemmin papiston kesken. Kappalaisen viran tehtävänvaativuusryhmä on 603. Kirkkoneuvosto pyytää viran täyttöä 1.6.2023 alkaen.

Kn 238 § Päätös:   
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Kn § 54

Järvenpään seurakunnan II kappalaisen virkaa ovat 16.12.2022 klo 15.00 päättyneellä hakuajalla hakeneet seuraavat pastorit:

 • Halkoluoto Ville, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntapastori
 • Hannula Kristiina, pastori
 • Hänninen Pirkko, Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherra (peruutti hakemuksensa 22.12.2022)
 • Kallio Paula, Hyvinkään seurakunnan V seurakuntapastori
 • Karhumaa Veikko, Siuntion seurakunnan vs.ma. kirkkoherra
 • Luhtasela Aino, Järvenpään seurakunnan IV seurakuntapastori
 • Nuorkivi Asko, pastori
 • Repo Petri, Järvenpään seurakunnan VI seurakuntapastori
 • xxxx (toivoo, ettei nimeä julkaista)
 • xxxx (toivoo, ettei nimeä julkaista)
 • Vottonen Sami, lähetystyöntekijä Kouvolan Helluntaiseurakunta (ei ole

Suomen ev-lut. kirkon pappi)

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran vaativuusryhmä on 603. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen otettaessa Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto on määrännyt kuuden kuukauden koeajan (KL 6:17§).

Kirkkoneuvosto valmistelee kappalaisen valinnan valtuustolle. Kirkkovaltuuston kokouksessa 18.4.2023 suoritetaan kappalaisen vaali.

Päätöksen saatua lainvoiman (7 + 30pv) tuomiokapituli antaa valtakirjan virkaan seuraavassa istunnossaan sovittavasta päivämäärästä alkaen.

Tuomiokapitulin päätös ja lausunto

Tuomiokapitulin päätös hakijoiden kelpoisuudesta, tuomiokapitulin lausunto hakijoista ja ohje virantäyttöasiakirjojen salassapitovelvollisuudesta sekä hakupaperit ovat liitteenä nro 54. Ne ovat tarkasteltavissa ainoastaan kirkkoneuvoston suljetulla TEAMS -kanavalla.

Tuomiokapitulin lausunnossa huomioidaan erityisesti hakijoiden johtamiskoulutus (Kirjo -koulutukset ja muu johtamiskoulutus) sekä henkilöstöjohtamista sisältävä työkokemus (kirkkoherran virassa työskentely, lähiesihenkilönä toimiminen, muussa johtavassa virassa toimiminen).

Lausuntoon on nostettu myös muuta hakijoiden osaamista (koulutusta ja työkokemusta), huomioiden erityisesti työn vapaaehtoisten kanssa sekä virtuaalisen seurakuntatyön. Jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, rippikoulu ja sielunhoito kuuluvat papin perustyöhön, niitä ei nosteta erikseen lausuntoon. Lausunto on laadittu pääasiassa nimikirjaotteiden pohjalta. Tuomiokapitulin lausunnossa ei ole ollut mahdollista arvioida hakijoiden yhteistyökykyä, tiimityökokemusta, taitoa tai tapaa työskennellä eikä teologista osaamista.

KJ:n 6:19 mukaan ”Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan”.

Seurakunta suorittaa itse viranhaltijansa valinnan ja tehdessään näin nimitysharkintaan perustuvan päätöksen vastaa valinnan yhteydessä oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta.

Seurakunta vastaa itse sen arvioimisesta, kuinka se painottaa virkaan liittämiään odotuksia. Seurakunta ei ole sidottu tuomiokapitulin lausuntoon silloinkaan, kun se sisältää käsityksen paremmuusjärjestyksestä. Kirkkovaltuuston toimittamassa vaalissa noudatetaan yleisiä seurakuntahallintoa koskevia säännöksiä. Virka täytetään kirkkoneuvoston esityksestä. Kirkkovaltuuston pöytäkirjanote on toimitettava viipymättä tuomiokapitulille. Otteeseen on liitettävä todistus siitä, milloin päätös on valitusosoituksineen annettu tiedoksi hakijoille.

Järvenpään seurakunnan rekrytointiohjeessa s.6 sanotaan haastatteluun valittavista:

”Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat. Kun haastatteluun kutsuttavia valitaan, hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja valinta suorittaa yhteneväisten kriteerien perusteella. Haastatteluun kutsutaan muodollisesti ansioituneimmat hakijat. Tämän lisäksi voidaan kutsua muita kiinnostavia hakijoita.”

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää:

 1.  valita II kappalaisen vaalin valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on:
 • käsitellä II kappalaisen viran hakemukset ja kutsua hakemusasiakirjojen, tuomiokapitulin antaman lausunnon ja kirkkoneuvoston asettamien kriteerien perusteella hakijat haastattelutilaisuuteen
 • valmistella haastattelutilaisuus ti 21.3.2023. Haastattelijoina ovat kirkkoneuvoston jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto.
 1. valita II kappalaisen vaalin valmisteluryhmään kirkkoherran (pj), talousjohtajan sekä neljä kirkkoneuvoston valitsemaa edustajaa.                     

Kn 54 § Päätös:     

Esitykset (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) II kappalaisen vaalin valmisteluryhmään valittiin yksimielisesti Tuija Kuusisto, Henry Berg, Jouko Porkka ja Esko Lappalainen.

55 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN, VAATIVUUSRYHMÄN OIKAISU

 *** 

Kirkkoneuvoston kokouksessa 17.1.2023 § 23 päätettyyn esitykseen varhaiskasvatustyönohjaajan viran täyttämisestä, on jäänyt kohtaan 6) väärä vaativuusryhmä 503, joka tulee oikaista vaativuusryhmäksi 502.

**

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää oikaista vaativuusryhmän päätöksen 6) kohdasta seuraavasti:

6) että varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 502 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.  

Kn 55 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

56 § VOKAATIOPYYNNÖT MÄÄRÄAIKAISIIN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKOIHIN

Seurakuntapastori Krista Valtonen on anonut virkavapaata Espoon hiippakunnan tuomiokapitulista toisen viran hoitamisen koeaikaa varten ajalle 1.3.-31.8.2023.  Seurakuntapastori Anne Aho on puolestaan anonut vuorotteluvapaata ajalle 1.6.-8.9.2023.

Edellä mainitusta virkavapaudesta ja vuorotteluvapaasta johtuen Järvenpään seurakunnassa on vajaus pappisresursseissa, joka koskee erityisesti kesäaikaa ja todennäköisesti myös syksyä. Pappisvihkimystä varten on oltava vähintään kuuden kuukauden työ.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin rekrytointiohjeessa on ohjeistettu seuraavasti vokaation antamisesta pappisvirkaan:

Espoon hiippakunta tarvitsee monenlaisia pappeja. Hiippakunta toivoo papeiltaan vahvaa kutsumusta kirkon työhön sekä sitoutumista kirkon perustehtävään.

Seurakunta tekee kokonaiskirkkoa koskevan pitkäaikaisen rekrytoinnin antaessaan seurakunnan näkökulmasta lyhyenkin pappisvihkimykseen johtavan vokaation (vokaation minimipituus on 6 kk pappisvihkimyspäivästä 100 % tai 12 kk 50 %). Jokainen papiksi vihitty muokkaa hiippakunnan pappisrakennetta. Hyvin hoidetuilla rekrytoinneilla taataan, että kirkko saa sitoutunutta papistoa ja hiippakunnasta töitä etsivien joukossa on tarjolla laadukasta työvoimaa.

Antaessaan vokaation pappisvirkaan seurakunnan tulee:

 • haastatella lausuntoaan varten aina vähintään kolme avoimen hakemuksen täyttänyttä teologian maisteria
 • lähettää pappisvihkimystä varten tuomiokapitulille aina kirkko-/seurakuntaneuvoston lausunto, vaikka kysymyksessä olisi määräaikainen tehtävä, jonka täyttäminen muutoin olisi delegoitu kirkkoherralle
 • esittää lausunnossa perustelut sille, miksi seurakunta haluaa vokaation juuri kyseiselle henkilölle

Lausunnon perusteluista tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • pappiskandidaatti on kyseisen seurakunnan papin virkaan ja sen tehtäviin soveltuva
 • pappiskandidaatti on Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappisvirkaan soveltuva. Monet papit vihitään määräaikaiseen tehtävään, joten seurakunnan on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että pappi voi tulevaisuudessa työskennellä kirkon palveluksessa myös muissa seurakunnissa ja tehtävissä
 • tieto siitä, kuka toimii vihittävän perehdyttäjänä

Todistus seurakuntaelämän tuntemisesta

Pappisvihkimystä hakeva liittää tuomiokapitulille osoitettuun hakemukseensa todistuksen osallistumisesta seurakunnan toimintaan eli portfolion seurakuntaelämän tuntemisesta. Portofolio on samalla KJ 5:4 §:n mukainen näyte, jonka vihkimystä anova antaa tuomiokapitulille. Seurakunta pyytää portfolion luettavaksi rekrytointivaiheessa. Portfolion tarkoituksena on osoittaa portfolion koko ajan henkilökohtainen osaaminen ja kirkollisen elämän tuntemus. Se on henkilön oma kokoelma erilaisia näytteitä, tuotteita, kokemuksia ja pohdintoja, jotka monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä edustavasti osoittavat hänen osaamisalueensa ja saavutuksensa. Hyvä portfolio muodostaa luontevan pohjan ennen pappisvihkimystä käytäville keskusteluille vihkivän piispan, tuomiokapitulin edustajien, rekrytoivan seurakunnan tai järjestön kanssa.

Vokaatioiden jättöaika 21.3.2023 pappisviran vihkimykseen on 18.5.2023. Vokaatiopyyntöä varten mahdollisesti haastateltavat valitaan tuomiokapitulin listalla olevista vokaatiota etsivistä teologeista yhteistyössä tuomiokapitulin notaarin ja kirkkoherran toimesta. Haastatteluun kutsuttavien valinnassa kriteereinä on yleisen pappisvirkaan soveltuvuuden lisäksi valmius toimia nuoriso- ja varhaiskasvatustyössä ja valmius rippikoulutyöhön (1-2 leiriä kesällä 2023) sekä valmius toimia diakonian työalapapin tehtävissä.

Tuomikapitulin pappisrekrytointikäytännön mukaisesti kapitulin edustaja on mukana vokaatiopyyntöjä koskevissa haastatteluissa.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää

 1. valita haastattelutyöryhmän koskien vokaatiopyyntöjä määräaikaisiin seurakuntapastorien virkoihin. Haastattelutyöryhmän kokoonpano on kirkkoherra (pj), diakonian viranhaltija (johtava) sekä kolme kirkkoneuvoston edustajaa ja näille varajäsenet.
 2. valita kirkkoneuvoston edustajat ja näille varajäsenet

Kn 56 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) Kirkkoneuvoston edustajiksi valittiin Kaija Oksanen (varalla Marja Noso), Ida Luuk (varalla Arvi Kekäläinen) ja Esko Lappalainen (varalla Marja Kosonen).

57 §  KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS    

Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian projektiavustuksia varten 45 000,00 euroa. 

Suomen Lähetysseura anoo avustusta Syyrian maanjäristyksen uhreille.

Maanantaina 6.2. Turkin eteläosaan ja Syyriaan iskenyt maanjäristys on aiheuttanut mittavat tuhot: tuhansia ihmisiä on menehtynyt ja koteja ja muita rakennuksia on tuhoutunut. Lähetysseura auttaa maanjäristyksen uhreja Syyriassa ACT-allianssin kirkkokumppaneiden kautta myöntämällä 70 000 euroa katastrofirahastostaan.  Saadun tiedon mukaan Lähi-idän kirkkojen neuvosto (MECC) ja ortodoksikirkon avustusosasto ovat käynnistäneet hätäaputyön valmistelut. Lähetysseura tekee yhteistyötä MECCn kanssa Syyrian pohjoisosissa entuudestaan.  Tällä hetkellä tuemme lasten koulunkäyntiä ja paikallisen rauhanverkoston työtä.

Ensi vaiheessa on tarkoitus toimittaa hätäapua maan pohjoisosiin, mm. talvivaatteita, ruokaa ja kodin perustarvikkeita (mm. hygienia- ja keittiötarvikkeita, petivaatteita). Kirkot ja moskeijat toimivat hätämajoitustiloina. Maanjäristys tulee Syyriassa tilanteeseen, jossa ihmisillä on jo valmiiksi vaikea tilanne sodan ja maan talouskriisin vuoksi. Maanjäristys on vienyt ihmisten koteja ja elinkeinoja.

Tietoa lisätuhoista ja kuolonuhreista saadaan koko ajan lisää, ja jälkijäristykset jatkuvat. Ihmisiä on vielä kadoksissa.  

** 
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra   

**   

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kansainvälisen diakonian kustannuspaikalta 1012700000 projektimäärärahoista muut avustukset tililtä

489000 yhteensä 7000,00 euron avustuksen Suomen Lähetysseuran katastrofirahastoon Syyrian maanjäristyksen uhreille.

Kn 57 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

58 § KANTTORI XXXX IRTISANOUTUMISILMOITUS

Järvenpään seurakunnan kanttori xxxx on lähettänyt 3.2.2023 irtisanoutumisilmoituksensa kirkkoherra Vesa Koivistolle, jossa hän pyytää eroa kanttorin virasta 1.9.2023 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi (liitteenä nro 58).

xxxx on toiminut Järvenpään seurakunnan kanttorina 1.6.1990 – 31.8.2023 välisen ajan.

 Kirkkolain 6 luvun § 55 mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä enintään viisi vuotta ja yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta.

Kanttorin ottaa tehtävään kirkkoneuvosto ja kanttori on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija.                     

**

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kanttori xxxx eron kanttorin virasta 1.9.2023 alkaen                                           

Kn 58 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

59 § KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU 28.2.2023 - SEURAKUNNAN TOIMINNAN ESITTELY 

 Tilaisuudessa esitellään johtokuntien alaisuudessa toimivia työmuotoja. Työmuodot visualisoivat esittäytymistään eri tavoin, mutta yhtenäinen tehtävänanto kaikille on kertoa työalojen tämän hetkisistä iloista ja haasteista sekä tulevaisuuden näkymistä.  Esittelyt tapahtuvat työaloittain esittelyt, max. 10 min. Esittelyjen jälkeen kirkossa eri puolilla on mahdollisuus tutustua työmuotojen esittelypisteillä työmuotojen toimintaan. Tilaisuus striimataan kirkkovaltuustoon kokouksista päätetyn mukaisesti esittelyjen osalta. 

 • Seurakunnan talous ja tilastotietoja 
 • Diakonia 
 • Kasvatus 
 • Julistus 
 • Kiinteistötoimi 
 • Hautaustoimi 
 • Jampan aluetyö 
 • Perheneuvonta 

 ** 

Esityksen valmistelija; kirkkoherra 

** 

 Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle pidettäväksi iltakoulun seurakunnan toiminnasta ti 28.2.2023 kokouksessa yllä esitetyn mukaisesti.

Kn 59 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

60 § YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA VAATIVAN KANTTORIN (B-KANTTORIN) VIRAN TÄYTTÄMINEN                            

Kirkkoneuvosto on 58 §:ssä päättänyt myöntää kanttori xxxx eron kanttorin virasta 1.9.2023 alkaen.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 21.3.2017 § 102 asettanut työryhmän päivittämään kanttorin viran johtosäännön ja kanttorien työnjaon ja tekemään esityksen silloin vapautunutta kanttorin virkaa koskien kirkkoneuvostolle. Työryhmään nimettiin jäseniksi kirkkoherran, johtavan kanttorin sekä luottamushenkilöistä Pekka Luuk, Terttu Sihvola-Rauttu ja Henry Berg. Työryhmän tehtävää on täydennetty kirkkoneuvoston kokouksessa 15.1.2019 § 18 siten, että työryhmä päivittää musiikkityön perustoimintokuvauksen ja tarvittaessa kanttorin viran johtosäännön kanttorin viran rekrytoinnin tapahduttua. Työryhmä on kokouksessaan 1.2.2021 käynyt läpi musiikkityön perustoimintokuvauksen ja lähettänyt sen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. 

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 28.1.2021 esittänyt, että musiikkityön työryhmän tehtäväksiantoa ja kokoonpanoa tarkistetaan.  Musiikkityön työryhmän olisi aiempaa kanttorirekrytointia valmistelleena luontevaa valmistella esitystä seuraavasta kanttorin virantäytöstä ja viran erityistarpeista. Samassa yhteydessä on syytä käsitellä myös henkilöstöstrategiassa perustettavaksi päätetty 50% nuorisomuusikon virka, jonka suhteen kirkkoneuvosto päätti henkilöstöstrategian seurantaryhmän esityksestä 12.5.2020 § 122 ” että tässä vaiheessa ei perusteta henkilöstöstrategiassa mainittua 50 % nuorisomuusikon virkaa, vaan jatketaan nykyistä 50 % nuorisomuusikon toimea vuosi kerrallaan.” Samoin seurantaryhmä esitti, että asiaan palataan seuraavassa kanttorirekrytoinnissa 

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.2.2021§ 51:

 • antaa musiikkityön työryhmälle tehtäväksi valmistella vuoden 2021 loppuun mennessä esitystä seuraavasta kanttorin virantäytöstä ja viran erityistarpeista sekä samalla nuorisomuusikon 50 % toimen jatkosta. 
 • täydentää työryhmää kasvatuksen johtavalla viranhaltijalla (nuorisotyö)
 • täydentää työryhmää kirkkovaltuuston puheenjohtajalla Hanna Graeffella, joka toimii samalla musiikkityön työnryhmän puheenjohtajana.

Musiikkityön työryhmä ei ole kokoontunut tähän mennessä, mutta irtisanoutumisilmoituksen nyt saavuttua kanttorin virasta on työryhmän syytä käynnistää toimintansa. Valtuustokauden vaihduttua on myös syytä päivittää musiikkityön työryhmän kokoonpano.

** 

Esityksen valmistelija ja kysymykset; kirkkoherra, johtava kanttori

** 

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. antaa musiikkityön työryhmälle tehtäväksi valmistella esityksen vapautuneesta ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) virantäytöstä ja viran erityistarpeista sekä samalla nuorisomuusikon 50 % toimen jatkosta.
 2. nimetä musiikkityön työryhmään kirkkoherran, johtavan kanttorin, kasvatuksen johtavan viranhaltijan (nuorisotyö) sekä kolme luottamushenkilöä ja näille varahenkilöt.
 3. Nimetä työryhmän puheenjohtajan.

Kn 60 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) Kirkkoneuvoston edustajiksi työryhmään valittiin Hanna Graeffe (varalle Kaija Oksanen), Tuija Kuusisto (varalle Terttu Sihvola-Rauttu) ja Pekka Luuk (varalla Ida Luuk).

Kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Hanna Graeffen.

61 § KIRKON KESKUSTELUAVUN (PALVELEVA PUHELIN) EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOIMIKUNTAAN KAUDEKSI 2023 – 2024

Kirkon keskusteluavun (palveleva puhelin) yhteistyösopimuksen mukaan: 

"Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää toimikuntaan toimikaudekseen kaksi edustajaa, joista toinen on puheenjohtaja. Muut sopijaseurakunnat nimeävät kukin yhden edustajan. Lisäksi toimikuntaan kuuluu viranhaltijajäsenenä se Järvenpään seurakunnan työntekijä, jolle Kirkon keskusteluavun toiminta on työnjaossa osoitettu. Toimikunnan kokoonpanoa voidaan muuttaa samalla, kun käsitellään uusien sopijaosapuolten liittymistä yhteistyösopimuksen piiriin."

** 

Esityksen valmistelija ja kysymykset; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää valita edustajansa toimikuntaan, joista toisen toimikunnan puheenjohtajaksi.

Kn 61 § Päätös:     

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Järvenpään seurakunnan edustajaksi Kirkon keskusteluavun (Palveleva Puhelin) toimikuntaan Marja Noson ja Jouko Porkan vuosiksi 2023–2024.

62 § KIRKKONEUVOSTON KOOLLEKUTSUMINEN / KOKOUSAJANKOHDAT

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. (KJ 9:1).

Kokousajankohdat

Kirkkoneuvoston kokoukset tiistaisin klo 18.30:

 • ti 14.2.2023
 • ti 7.3.2023
 • ti 14.3.2023
 • ti 28.3.2023
 • ti 25.4.2023
 • ti 16.5.2023
 • ti 6.6.2023
 • ti 22.8.2023
 • ti 19.9.2023
 • ti 10.10.2023
 • ti 7.11.2023
 • ti 14.11.2023
 • ti 28.11.2023

Kirkkovaltuuston kokoukset tiistaisin klo 18.30:

 • ti 31.1.2023, uusi kirkkovaltuusto aloittaa kauden 2023-2026
 • ti 28.2.2023, kirkkovaltuuston iltakoulu. Työmuotojen esittäytyminen.
 • ti 18.4.2023, kappalaisen vaali
 • ti 30.5.2023, tilinpäätös 2022
 • ti 24.10.2023, kirkollisveroprosentti
 • ti 12.12.2023, talousarvio ja toimintasuunnitelma

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää

 1. hyväksyä kokousaikataulun
 2. että kutsu/esityslista tulee toimittaa kirkkoneuvoston jäsenille ja muille kokousedustajille vähintään kaksi päivää ennen kokousta postitse/sähköpostitse.

Kn 62 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.      

63 § KIRKKONEUVOSTON EDUSTUS KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSESSA

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä. Edellä 1 momentissa mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei  päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. Valtuuston määräämien viranhaltijoiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa antamassa tarvittavia tietoja.

(KJ 8/7).

Perinteisesti kirkkoneuvosto on aina kutsuttu virallisesti koolle myös kirkkovaltuuston kokoukseen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n ehdotus:       

Kirkkoneuvosto päättää                                

 1. että kirkkoneuvosto kutsutaan virallisesti koolle kirkkovaltuuston kokouksiin
 2. valita puheenjohtajille varahenkilön edustamaan kirkkoneuvostoa valtuuston kokouksissa.

Kn 63 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kohta 2) valittiin puheenjohtajille varahenkilöksi Esko Lappalainen

64 §  KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN VUOSIKSI 2023 - 2024

KJ 9:3 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on johtokunnan kokouksissa oikeus olla läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa edustajan ja tälle varaedustajan kuhunkin johtokuntaan. Edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajan tehtävänä on välittää tietoa johtokunnan ja kirkkoneuvoston välillä.

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee edustajan ja tälle varaedustajan diakonia-,  julistus-, kasvatus- ja kiinteistöjohtokuntiin vuosiksi 2023-2024.

Kn 64 § Päätös:   

Kirkkoneuvosto valitsisi yksimielisesti edustajansa johtokuntiin vuosiksi   2023-2024:

                                 Johtokunta                                   Kn:n edustaja            Kn:n varaedustaja

                                 Diakoniajohtokunta                    Esko Lappalainen            Mikael Koivisto

                                 Kasvatusjohtokunta                    Ida Luuk                           Tuija Kuusisto

                                 Julistusjohtokuntaan                  Kaija Oksanen                  Jonna Koskinen

                                 Kiinteistöjohtokuntaan               Marja Noso                       Pekka Luuk

65 § SEURAKUNNAN EDUSTAJA YHDESSÄ KATETTU –VERKOSTON OHJAUSRYHMÄÄN 2023-2024

Kirkkoneuvosto on solminut 16.1.2018 § 7 yhteistyösopimuksen Yhdessä katettu –yhteistyöverkoston toimijoiden kanssa. Sopimuksen kohteena olevan hankkeen nimi on Yhdessä katettu ja hankenumero on 103612.

Sopimuksen kohteena olevan hankkeen tarkoituksena on kehittää yhteisöllisyyttä ja työelämäosallisuutta lisäävä toimintamalli, jossa hyödynnetään hävikkiruokaa ja sen logistiikkaa.

Sopimus on voimassa, kunnes sopimuksen kohteena oleva hanke päättyy. Sopimus ei kuitenkaan lakkaa, ennen kuin osapuolet ovat toimittaneet rahoittajille tarvittavat taloudelliset selvitykset sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvän loppuraportin sekä pyydetyt muut selvitykset. Sopimus ei myöskään lakkaa, ennen kuin kaikki sopijaosapuolet ovat suorittaneet kaikki tästä sopimuksesta ja sen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuneet velvollisuudet.

Seurakunnan edustajaksi Yhdessä Katettu –verkoston ohjausryhmään vuodeksi 2021-2022 valittiin Kaija Tuuri (varajäsen Pekka Launonen).

** 

Esityksen valmistelija: hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja tälle varajäsenen Yhdessä Katettu –verkoston ohjausryhmään vuosiksi 2023 - 2024.                        

Kn 65 § Päätös:   

Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Järvenpään seurakunnan edustajaksi Yhdessä Katettu -verkoston ohjausryhmään Merja Kytölän ja Marja Kososen vuosiksi 2023–2024.

66 § KIRKKOVALTUUSTON 31.1.2023 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 31.1.2023 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot:

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Merkitään tiedoksi

4 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023-2024

valitut henkilöt, palkkasihteeri, tiedottaja

5 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

6 § Ääntenlaskijoiden valinnat

7 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2023 – 2026

valitut henkilöt, palkkasihteeri, tiedottaja

8 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023-2024

valitut henkilöt, palkkasihteeri, tiedottaja, ruokapalveluvastaava

9 § Puheenjohtajan jäsenten ja varajäsenten valinta diakonia-, julistus-, kasvatus- ja kiinteistöjohtokuntiin vuosiksi 2023-2026

palkkasihteeri, johtokuntien sihteerit, ruokapalveluvastaava

10 § Kirkkovaltuustoaloite tarkastusvaliokunnan perustamiseksi

waltuustoaloitteen allekirjoittaneet, Kirkkodemarit ja sitoutumattomat

11 § Nuorten vaikuttajaryhmän edustajien valinta kirkkovaltuustoon ja kasvatusjohtokuntaan vuosille 2023 - 2024

Jonna Koskinen, Seán McLoughlin, Tiia Viirre, kasvatusjohtokunnan sihteeri

12 § Tiedoksi                      

13 § Valitusosoitus

14 § Kokouksen päätös

**

Esityksen valmistelija; hallintosihteeri

**

Kn 66 § Päätös:      Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

67 § TIEDOKSI

 

 1. YLEISKIRJEET 

      
5/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessäEsitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2023

4/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessäIlmoittajansuojelulaki

3/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessäLaskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2022

2/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessäHautaan siunaaminen ja hautaus ilman aiheetonta viivytystä

1/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessäHarkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2023

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2023

 1. JÄSENKEHITYSTILASTO

Liite 67/2 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

 1. TILASTOPATTERI SEURAKUNNASTA

Liite 67/3 – lähetetään ja esitetään sähköisessä muodossa.

 1. VEROTILITYKSET KUUKAUSITTAIN 2019-2023 Liite 67/4
 2. SEURAKUNNAN KUUKAUSIRAPORTIT 12.2022 Liite 67/5
 3. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; DESP/30/01.01.02/2023, IJÄS Liite 67/6
 4. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; DESP/341/01.01.02/2022; AHO Liite 67/7
 5. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; DESP/39/01.01.02/2023; VALTONEN Liite 67/8
 6. NOTAARIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS; DESP/50/01.01.01/2023 BERNTSSON Liite 67/9
 7. HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJAOTE 25.1.2023 Liite 67/10
 8. YLIMÄÄRÄINEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS TI 21.3.2023

** 

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri

**

Pj:n esitys:               Merkitään tiedoksi.                                

Kn 67 § Päätös:      Merkittiin tiedoksi.

68 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 • Johtokuntien edustajat kertovat tiedoksi -asioissa johtokuntien päätöksistä.

Kn 68 § Päätös:      Merkittiin tiedoksi.

69 § VARHAISKASVATUSTYÖNOHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

***

Varhaiskasvatustyönohjaaja Sanna Hassiselle on myönnetty virkavapaata omasta virastaan ajalle 29.5.2022-30.11.2024 kirkkoneuvoston kokouksessa 7.6.2022 § 153. 

Samassa kokouksessa on §154.ssa puollettu virkamääräyksen pyytämistä hänelle ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024. Tuomiokapituli on kokouksessaan 14.6. 2022 § 122 antanut virkamääräyksen Sanna Hassiselle ma. seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta 1.12.2022–14.8.2024.   

Varhaiskasvatustyön ohjaajan tehtäviin tarvitaan viransijainen hoitamaan tehtävänkuvauksessa mainittuja tehtäviä. Tehtävänkuvaus on liitteenä nro 189a. 

Rekrytointiaikataulu:
30.8. kirkkoneuvosto julistaa viransijaisuuden haettavaksi 

31.8.-16.9. virka auki rekrytointikanavilla.  

Hakuaika päättyy 16.9. klo 15.00  

22.9. haastattelut  

27.9. kirkkoneuvosto valitsee sijaisen 

1.11. virkaan valittu aloittaa virassa 

 Varhaiskasvatustyönohjaajan viran hakuilmoitus on liitteenä nro 189b. 

 Sanna Hassinen anoo (liite nro 189c) 30.8.2022 lähettämässään sähköpostissa virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta ajalle 1.12.2022 – 14.8.2024 toimiakseen ma.seurakuntapastorin virassa.  

**  

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren 

** 

 Pj:n esitys:  Kirkkoneuvosto päättää  

 1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viransijaisuuden (1.11.2022 – 14.8.2024) haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.  
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, varhaiskasvatuksen työalapappi Sanna Hassinen, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja Kaija Oksanen sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä 
 3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille 2 varahenkilöä.  
 4. myöntää Sanna Hassiselle anomuksensa mukaisesti virkavapaata varhaiskasvatustyönohjaajan virasta toimiakseen ma. seurakuntapastorin virassa ajalla 1.12.2022 – 14.8.2024. 

Kn 189 § Päätös:    Esitys (kohdat 1-4 hyväksyttiin) yksimielisesti.

kohta 3) Kirkkoneuvosto nimesi keskuudestaan yksimielisesti haastatteluryhmään Ida Luukin ja Arvi Kekäläisen varsinaisiksi edustajiksi sekä heille varahenkilöiksi Pekka Luukin ja Esko Lappalaisen.

****

Kn § 216       Hakuajan päättymiseen mennessä varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuutta haki 4 hakijaa.  

Haastattelutyöryhmä päätti kutsua hakemusten, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella 3 hakijaa, joista yksi vetäytyi hausta ennen haastatteluja.

 

Haastattelut järjestettiin 22.9.2022. Haastatteluun kutsuttiin Eija Myllyniemi ja Susanna Kauppinen.                                                                                                   

Valitsijaryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuteen valitaan Susanna Kauppinen hakemusasiakirjojen, kirkkoneuvoston asettamien kriteerien, haastattelun, työkokemuksen sekä varhaiskasvatuksen tarpeiden perusteella. 

 Varasijalle ryhmä esittää Eija Myllyniemeä. 

 Liitteenä nro 216 on haastattelun muistio. 

 -- 

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra 

-- 

 Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää 

1)    valita varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuteen Susanna Kauppisen ajalle 1.11.2022 -   14.8.2024.

2)    että Susanna Kauppisen tulee esittää KL 6:16 §:n mukainen terveydentilaa koskeva selvitys ja rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. 

3)    että varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuudessa on 6 kk koeaika.  

4)     että virkapaikka on Kirkonkulma, Kirkkotie 6 

5)    että varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuudessa pääasiallisena tehtävänä on: 

 

 • Perhekerhotyö, leirityö (perheleirit, varhaisnuorisotyönleirit, rippikoulu). 
 • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tukeminen. Laaja-alainen lapsiperheiden parissa tehtävä työ. Monimuotoinen ryhmätoiminta kasvatuksen kentällä. 
 • Kasvatuksen yhteinen työ. 
 • Varhaiskasvatuksen verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö kaupungin opetus; sosiaali; nuoriso- ja terveystoimen kanssa. Järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. 

 6)    että varhaiskasvatustyön ohjaajan virka kuuluu vaativuusryhmään 503 ja peruspalkka on xxxx,xx €/kk €/kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 15. päivä.  

7)    että virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan  

8) Varalle valitaan Eija Myllyniemi.

Kn 216 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-8) hyväksyttiin yksimielisesti.

***

Kn 28 §  Vs. varhaiskasvatustyönohjaaja Susanna Kauppinen on esitetty valittavaksi varhaiskasvatustyönohjaajan virkaan 1.2.2023 alkaen kirkkoneuvoston 17.1.2023 §:ssä 23. Valintapäätöksen toteutuessa esityksen mukaisesti, tulee vs.varhaiskasvatustyönohjaajan paikka täytettäväksi ajalle 1.2.2023 – 14.8.2024.

Varhaiskasvatustyönohjaajan viransijaisuuden hakuilmoitus on liitteenä nro 28a.  Viransijaisuuden tehtävänkuvaus on liitteenä nro 28b.

Rekrytointiaikataulu:

17.1. kirkkoneuvosto julistaa viransijaisuuden haettavaksi 

17.1.-5.2. virka auki rekrytointikanavilla.  

Hakuaika päättyy 5.2. klo 15.00  

13.2. haastattelut  

14.2. kirkkoneuvosto valitsee sijaisen 

1.3. virkaan valittu aloittaa virassa 

**  

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren 

** 

 Pj:n esitys:  Kirkkoneuvosto päättää  

 1. julistaa varhaiskasvatustyönohjaajan viransijaisuuden (1.3.2023 – 14.8.2024) haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.  
 2. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra, kasvatuksen (varhaiskasvatus) johtava viranhaltija Iia Palmgren, varhaiskasvatuksen työalapappi Sanna Hassinen, kasvatusjohtokunnan puheenjohtaja sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille kaksi varahenkilöä 
 3. nimeää keskuudestaan kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä näille 2 varahenkilöä.  

Marja Noso esitti haastatteluryhmän jäseneksi Jouko Porkkaa, Pekka Luuk esitti Ida Luukia. Henry Berg esitti Jouko Porkan varahenkilöksi Marja Nosoa. Mirja Vakkuri esitti Terttu Sihvola-Rauttua varahenkilöksi.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaisesti.

****

Kn § 69        
Hakuajan päättymiseen mennessä varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuutta haki 2 hakijaa. Haastatteluja ei järjestetty, koska vain toinen hakijoista oli pätevä ja hänet on haastateltu tammikuussa varhaiskasvatustyön ohjaajan virkaa hakiessa. Valitsijaryhmä päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle, että Järvenpään seurakunnan varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuteen valitaan Merja Honkala hakemusasiakirjojen, kirkkoneuvoston asettamien kriteerien, työkokemuksen sekä varhaiskasvatuksen tarpeiden perusteella. Ennen kirkkoneuvoston kokousta Merja Honkala ilmoitti varhaiskasvatustyönohjaaja Iia Palmgreille vetäytyvänsä hausta.

**  

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra, Iia Palmgren 

** 

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää keskeyttää rekrytoinnin, koska ainoa pätevä hakija vetäytyi hausta.

 Kn 69 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

70 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 70 §         Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

71 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 71 §         Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.10.