Järvenpään seurakunta pöytäkirja 9/2021

Kirkkoneuvosto                                                                        

AIKA:                            Tiistai 25.5.2021 klo 18.10

PAIKKA:                       TEAMS

§        Liite    Asia

165 §             KOKOUKSEN AVAUS
166 §             LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
167 §             PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
168 §             TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
169 § (liite)   OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, ALLINEN
170 § (liite)   OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, JÄREKALLIO
171 §             OIKAISUVAATIMUSOHJEET
172 §             KOKOUKSEN PÄÄTÖS

 

Jäsenet                              

Henry Berg (etäyhteys)

Arvi Kekäläinen (etäyhteys)

Vesa Koivisto, puheenjohtaja (etäyhteys)

Tuija Kuusisto (etäyhteys)

Esko Lappalainen (etäyhteys)(POISSA) sij. Jaakko Ketomäki (etäyhteys)

Ida Luuk (etäyhteys)

Pekka Luuk, varapj. (etäyhteys)

Marja Noso (etäyhteys)

Jouko Porkka (etäyhteys)

Mirja Vakkuri (etäyhteys)

Jarkko Åström (etäyhteys)

Muut osallistujat              

Hanna Graeffe, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (etäyhteys)

Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä (etäyhteys)

Jukka Virkki, kirkkovaltuuston vpj. (etäyhteys)

Hanna Warro, hallintosihteeri, sihteeri (etäyhteys)                                    

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 26.5. – 9.6.2021 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma–ke klo 9-15.00, to klo 9–17 ja pe klo 9–14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

165 § KOKOUKSEN AVAUS                                                                                                 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10.

166 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS                                                                 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4).

Esityslista on toimitettu 18.5.2021

Pj:n esitys:             

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 166 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

167 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA      

Pj:n esitys:            Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Mirja Vakkuri ja Jarkko Åström.

Kn 167 § Päätös:    Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Tuija Kuusisto.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

168 §  TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:            

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 170 Omakotitalotontin ostotarjous, Järekallio; Lisätään

§ 171 Oikaisuvaatimusohjeet

§ 172 Kokouksen päätös

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.

Kn 168 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

169 § OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, ALLINEN

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Allinen ja Allinen ovat jättäneet 12.5.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6723 tontista no xy (xxx m2 * 60 € on yht. 64 680 €).

Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää varausmaksu myyjälle.

Varausmaksu 6468 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 169a) Karttaliite tontista/ Allinen

Liite nro 169b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 169c) Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b)

Liite nro 169d) Ostotarjous / Kauppakirjaluonnos

 

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

1) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy a ja b Allisen jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6723 AO-tontista no xy kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 64 680 €

2) esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 169 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

170 § OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, JÄREKALLIO

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti). Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2019 § 11.

Järekallio ja Järekallio ovat jättäneet 20.5.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6723 tontista no xy (xxx m2 * 60 € on yht. 48 900 €).

Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää varausmaksu myyjälle.

Varausmaksu 4890 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Liite nro 170a) Karttaliite tontista/ Järekallio

Liite nro 170b) Kartta Kartanon alueesta

Liite nro 170c) Hyväksytty tonttihinnasto (Kvalt 1-2019 § 11, Liite 11b)

Liite nro 170d) Ostotarjous / Kauppakirjaluonnos

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

**

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: toimistopäällikkö, talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto

  1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy a ja b Järekallion jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6723 AO-tontista no xy kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 48 900 €
  2. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 170 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

171 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 171 §       Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

172 §  KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 172 §       Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.18.