Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylin toimielin on kirkkovaltuusto. Se päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen.

Toimielimien pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävinä kokousten jälkeen virastossa KL:n ja KJ:n säännösten mukaisesti. Nähtävillä pidosta kuulutetaan seurakunnan ilmoitustaululla.

Kokousten aikataulut 2021

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia  ja kaikille avoimia tilaisuuksia.  Tervetuloa seuraamaan kirkkovaltuuston kokouksia.
 
Kokous alkaa klo 18.30.

  • ti 12.10.2021
  • ti 14.12.2021

 

Kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjat

2020

1/2020
2/2020
3/2020

4/2020

2021

1/2021
2/2021
3/2021

Muut asiakirjat