JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2021

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika Tiistai 27.4.2021 klo 18.30                       

Paikka TEAMS

§       Liite      Asia             

15 §                     KOKOUKSEN AVAUS
16 §                     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
17 §                     TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
18 §                     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
19 §                     ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
20 § (liite)          KIRKKOVALTUUSTOALOITE PERHENEUVONTAA KOSKIEN
21 §                     KIRKKOVALTUUSTOALOITE VERHOJEN SAAMISEKSI KIRKON YLÄIKKUNOIHIN
22 §                     KIRKKOVALTUUSTOALOITE KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSTEN VIDEOINNISTA
23 § (liite)            KIRKKOVALTUUSTOALOITE PENTTI MARTTILA
24 § (liite)            JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTAMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAKSI
25 § (liite)            KIINTEISTÖN MYYNTI, SAVIKONKUJA 1
26 § (liite)            KIINTEISTÖN MYYNTI, KAUKOTIE 46
27 § (liite)            TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT OY
28 § (liite)            TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT OY
29 §                     TIEDOKSI
30 §                     VALITUSOSOITUS
31 §                     KOKOUKSEN PÄÄTÖS

KIRKKOVALTUUSTO

Aika    Tiistai 27.4.2021 klo 18.30-19.23
Paikka TEAMS

Päätöksentekijät          

Auranen              Matti
Berg                    Henry (POISSA)
Edry                    Tarja
Graeffe               Hanna
Graeffe               Petri
Haaparanta         Satu
Harjula                Unna
Hyvärinen           Anni
Kekäläinen          Arvi
Ketomäki            Jaakko
Kostama             Rita
Kuusela               Jaakko, poistui klo 18.59 § 24
Laakso-Varis      Sirpa
Lappalainen        Esko (POISSA) sij. Pekka Packalèn
Launonen            Pekka
Lehtonen            Tero-Pekka
Luuk                   Ida
Luuk                   Pekka
Luukkanen          Arto (POISSA)
Marttila               Pentti
Mäkinen              Emmi
Noso                   Marja
Oksanen              Kaija
Peltola                 Jukka
Peltonen              Eemeli
Porkka                Jouko
Riihimäki            Esa
Sallinen               Ritva
Sihvola-Rauttu   Terttu
Soinola                Riitta
Tuominen            Satu
Vakkuri               Mirja
Virkki                 Jukka

 

Muut osallistujat         

Hietala Kari J. talousjohtaja

Koivisto Vesakn:n puheenjohtaja, kirkkoherra

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan pitäminen  ilmoitustaululla 20.4. – 28.5.2021.

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 28.4. – 28.5.2021 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

15 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

Alkuhartausvuorossa oli valtuustoryhmä II – ”Kirkko Keskelle Elämää” Kokoomus ja sitoutumattomat. Alkuhartauden piti Jukka Virkki.

16 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 20.4.2021. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 20.4. – 27.4.2021

Esitys:                   

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 16 § Päätös:   

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

 

POISSA                                          SYY              SIJALLA

Berg, Henry                                     -                     -

Lappalainen, Esko                           muu syy        Pekka Packalèn

Luukkanen, Arto                             -                     -

Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 30 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.

17 § PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jukka Peltola – Esa Riihimäki

Kv 17 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys:                   

Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Sirpa Laakso-Varis ja Jaakko Kuusela

Kv 18 § Päätös:   

Ääntenlaskijoiksi esitetään vuorojärjestelmän mukaisesti Sirpa Laakso-Varista ja Rita Kostamaa.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.                             

19 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                  

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin                             

Kaikkien pykälien osalta pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa.    

v 19 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE PERHENEUVONTAA KOSKIEN

Arvi Kekäläinen on jättänyt 4.3.2020 kirkkovaltuustoaloitteen otsikolla "Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta mukaan kustantamaan Perheasiainneuvonnan kustannuksia". 

Aloitteessa esitetään, että Järvenpään ja Keravan kaupungit sekä Tuusulan kunta tulisivat mukaan kustantamaan perheneuvonnan kustannuksia. Kustannukset ovat tällä hetkellä kokonaan seurakuntien vastuulla ja aloitteen mukaan tämä rasittaa seurakuntien taloutta. 

Aloitteessa esitetään, että Järvenpään seurakunnan kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja laittaisivat asian vireille Tuusulan ja Keravan seurakuntien vastaavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon kanssa.

Aloite on liitteenä nro 86.

Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Anssi Tietäväinen on antanut aloitteesta seuraavan lausunnon:

Perheneuvonta on osa kirkon diakonista ja sielunhoidollista perustehtävää ja sellaisena vastuu sen järjestämisestä on seurakunnilla. Jos kunnallisilla tai maakunnallisilla toimijoilla, kuten KeuSotella, on halua tukea kirkon perheneuvontaa taloudellisesti, on se toki hyvin tervetullutta. KeuSote on kuitenkin irtisanonut viime vuonna Mäntsälää ja Pornaisia koskevat sopimukset Porvoon seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Tätä taustaa vasten vaikuttaisi melko epätodennäköiseltä, että KeuSotesta löytyisi aitoa halukkuutta kirkon perheneuvonnan taloudelliseen tukemiseen.

Toisaalta sellainen ostopalvelumalli, jossa asiakkuuksien omistajuus olisi KeuSotella ja kirkon perheneuvonta olisi ikään kuin alihankkijana toteuttamassa käytännön työtä, vaikuttaa mielestäni monella tavalla ongelmalliselta. Tällainen malli todennäköisesti velvoittaisi perheneuvontaa tekemään asiakkuuksista kirjaukset Kanta-järjestelmään ja näin luovuttamaan asiakastiedot myös Keusoten käyttöön. Tällöin menetettäisiin jotakin hyvin olennaista kirkon perheneuvonnan teologisesta perustasta, luottamuksellisuudesta ja seurakuntien mahdollisuudesta itse määritellä perheneuvontatyötä omista lähtökohdistaan käsin. Tällaista ostopalvelumallia on käsittääkseni selvitetty Espoossa seurakuntayhtymän ja kaupungin neuvotteluissa, mutta siitä on luovuttu sen ongelmallisuuden vuoksi.  

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloite merkitään tiedoksi ja siinä esitettyjen selvitysten tekemiseen ei ryhdytä, koska perheneuvonta on kirkon omaa diakonista ja sielunhoidollista perustehtävää eikä lakisääteinen tehtävä. 

Kn 86 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Kv § 20                   

Kirkkovaltuustoaloite on liitteenä nro 20.

Kv 20 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

21 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE VERHOJEN SAAMISEKSI KIRKON YLÄIKKUNOIHIN

Arvi Kekäläinen on jättänyt 15.3.2020 kirkkovaltuustoaloitteen verhojen saamiseksi kirkon yläikkunoihin.

Valkokankaalta on tuolloin ollut vaikea nähdä siellä olevia kuvia ja tekstejä. Pimennysverhoilla olisi mahdollista pimentää kirkkoa valkokankaalla olevien esitysten ajaksi.

Syy kuvien huonoon näkymiseen on kirkkaan ilman lisäksi ollut keväällä 2020 videotykin lamppujen ikääntymisestä johtuva heikko teho. Ne uusittiin myöhemmin keväällä kesän konfirmaatioita varten. 

Alttarialueen suurissa sivuikkunoissa on olemassa jo pimennysverhot, joita tarvittaessa käytetään. Vuodelle 2021 on investointisuunnitelmassa hyväksytty määräraha kirkon sähköjen ja valaistuksen uusimiseen ja tämä lausunto on ollut myös museovirastossa lausunnolla. Suunnitelma ei sisällä pimennysverhoja kirkon yläikkunoihin. Sen sijaan seinälle heijastettavien esitysten parantamiseksi on erillishankintana suunniteltu videoprojektorin korvaamista laserprojektorilla, jossa on enemmän valotehoa kuin videoprojektorissa. Tällöin esitettävät kuvat ja tekstit olisi nähtävillä paremmin myös kirkkaalla ilmalla ja alttarialueen ikkunoiden pimennysmahdollisuus riittäisi.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloite merkitään tiedoksi ja aloitteessa esitetty tavoite seinälle heijastettavien esitysten paremmaksi näkymiseksi tulee hoidetuksi kirkon sähkö- ja valaistussaneerauksen yhteydessä tehtävällä erillishankinnalla (laserprojektori).

Kn 87 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

----

Kv 21 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa. 

22 §  KIRKKOVALTUUSTOALOITE KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSTEN VIDEOINNISTA 

Kirkkovaltuutettu Eemeli Peltonen on jättänyt kirkkovaltuuston kokouksessa 26.1.2021 aloitteen kirkkovaltuuston kokousten videoinnista.  

Aloitteen mukaan ” Kirkkovaltuuston kokousten videointi vahvistaisi päätöksenteon avoimuutta ja kokousten julkisuutta. Kaikilla seurakuntalaisilla ei ole mahdollisuutta saapua seuraamaan kokouksia paikan päälle. Videoinnin kautta seurakunnan päätöksenteosta kiinnostuneilla olisi mahdollisuus saada tietoa seurakunnan päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista matalalla kynnyksellä.” 

Aloitteessa esitetään, että ” Selvityksessään neuvoston tulee arvioida, mitä hyötyä videoinnilla saavutettaisiin ja millaisia kustannuksia videoinnista voi aiheutua.” 

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia, mutta kokousta seuraamaan tulleiden määrä on ollut hyvin vähäinen ja suurimmassa osassa kokouksia seuraajia ei ole ollut ollenkaan. Kokousten striimaaminen mahdollistaisi helposti kokousten seuraamisen ja katsomisen myöhemmin. Varsinkin koronaepidemian aikana seuraamismahdollisuus olisi turvallinen. 

Striimaamiseen tarvittava laitteisto, ohjelmisto ja osaaminen on olemassa. Noin neljä kertaa vuodessa olevien kirkkovaltuuston kokousten striimaaminen tarkoittaisi, että siihen ohjataan toisen tiedottajan työpanosta näiltä osin tai striimaaminen hoidetaan palkkiotoimisesti kuten suuri osa jumalanpalveluksista. Tällöin kustannukset ovat kuvaamisen ja ohjauksen osalta alle 100 euroa kerralta. 

 Kokouksen teknisen toteutuksen kannalta striimaaminen tarkoittaisi sitä, että käytettävät puheenvuorot olisi syytä pitää edestä, jolloin puheenvuorot saadaan näkymään ja kuulumaan hyvin striimissä. Omalta paikaltaan ei valtuutettujen olisi enää mahdollista pitää puheenvuoroja, ellei sitten käytetä siinä tilanteessa yleiskuvaa ja langatonta mikrofonia. 

Kirkkovaltuuston kokousten striimaaminen on mahdollista aloittaa jo seuraavasta kirkkovaltuuston kokouksesta 25.5.2021 lähtien. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää esitetyn aloitteen pohjalta aloittaa kirkkovaltuuston kokousten striimaamisen Järvenpään seurakunnan YouTube-kanavalla kirkkovaltuuston kokouksesta 25.5.2021. Mahdolliset kustannusvaikutukset huomioidaan viestinnän kustannuspaikan budjetissa vuodesta 2022 alkaen. 

Kn 88 § Päätös:     

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

----

Kv 22 § Päätös:      

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

23 § KIRKKOVALTUUSTOALOITE PENTTI MARTTILA

Kirkkovaltuutettu Pentti Marttila on 4.3.2021 jättänyt kirkkovaltuustoaloitteen. Aloite liitteenä nro 117. Aloitteessa esitetään että ”Järvenpään seurakunta tehostaa evankelioimistyötä Järvenpäässä ja kirkkoneuvosto selvittää, miten Järvenpään seurakunta voi liittyä vuoden 2022 valtakunnalliseen missioon.”  

Kyseessä oleva missio on vuoden 2022 lokakuulle suunniteltu valtakunnallinen missio, jonka tarkoituksena on viedä evankeliumia laajalti ihmisten ulottuville koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Mission koordinoijana toimii yhteiskristillinen Keravalla toimiva IRRTV-järjestö. Tällä hetkellä on menossa valmistelut mission toteuttamiseksi.  

Mission yhteydessä tullaan järjestämään maakunnallisia ja paikkakuntakohtaisia tapahtumia ympäri Suomen, jossa evankeliumi on selkeästi ja laadukkaasti esillä. 

Aloitteen esitys liittyy aikuistyön työalaan ja siten luontevaa käsitellä samassa yhteydessä kuin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laaditaan aikuistyössä. Tällöin asia tulee käsitellyksi myös julistusjohtokunnassa, jolta kirkkoneuvosto voi pyytää lausuntoa aloitteesta.  

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--  

Pj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto pyytää Pentti Marttilan kirkkovaltuustoaloitteesta lausunnon julistusjohtokunnalta.                      

Kn 117 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 23 Kirkkovaltuustoaloite on liitteenä nro 23.

Kv 23 § Päätös:      

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

24 § JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN MUUTTAMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAKSI

Järvenpään seurakunnan henkilöstöstrategiassa (hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 11.12.2018 § 50) on linjattu diakonian henkilöresurssien yhteydessä seuraavasti:                     

Toiminnallisen henkilöstön organisaatiomalli yhdenmukaistetaan. Tämän seurauksena johtavan diakoniatyöntekijän virka muutetaan diakoniatyöntekijän viraksi ja jatkossa yksi diakonian viranhaltijoista määritellään työnjaolla johtavaksi.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 30.3.2021 § 120 päättänyt myöntää xxxx eron 1.1.2022 alkaen xxxx ja lähettää vapautuvaan johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan liittyvät toimenpiteet valmisteluun henkilöstöstrategian seurantaryhmään. 

xxxx on virkavapaalla johtavan diakoniaviranhaltijan virasta 1.2.2019 – 31.12.2021 ja toimii vastaavan ajan diakonian viranhaltijan tehtävässä ma. projektivirassa. Diakoni Keijo Ruuskanen on puolestaan valittu kirkkoneuvoston päätöksellä 12.3.2019 § 98 vs. johtavaksi diakoniaviranhaltijaksi ajalle 1.6.2019-31.12.2021. Johtavan diakoniatyöntekijän viran muuttamisessa diakoniatyöntekijän viraksi ei siten ole asianosaisia, kun muutos toteutetaan 1.1.2022 alkaen.

Diakoniatyöntekijän viran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 133. Tehtävänkuvaus tarkentuu, kun vapautuvaan johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan liittyvät toimenpiteet ovat tulleet henkilöstöstrategian seurantaryhmän valmistelusta ja käyneet lausunnolla diakoniajohtokunnassa ja diakoniatyöntekijän virka julistetaan haettavaksi. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:           

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

 1. muuttaa 1.1.2022 alkaen johtavan diakoniatyöntekijän viran diakoniatyöntekijän viraksi
 2. hyväksyy diakoniatyöntekijän tehtävänkuvauksen liitteen nro 133 mukaisena ja tehtävänkuvaus tarkennetaan julistettaessa diakoniantyöntekijän virka haettavaksi.

Kn 133 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 24 Diakoniatyöntekijän tehtävänkuvaus liitteenä nro 24.

Kv 24 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

25 § KIINTEISTÖN MYYNTI, SAVIKONKUJA 1 

Järvenpään seurakunta on saanut Irma Helamerin testamentilla omakotitalon os: Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-8-829-4. Lainhuuto kiinteistölle on haettu seurakunnalle.  

Testamentin mukaan varat tulee käyttää diakoniatyöhön. Testamentin tekijän toive tulee parhaiten toteutettua, kun kiinteistö myydään ja saadut varat käytetään erikseen hyväksyttävän säännön mukaisesti diakoniatyöhön. 

Savikonkuja 1 kiinteistöllä on 1973 valmistunut 3h+k+ph+s on yksikerroksinen omakotitalo. Tontin koko on 530,9 m2. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Lisäksi kuntokartoitus suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. 

Kiinteistön osalta aikanaan myyntipäätöksen tekee kirkkovaltuusto ja päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

 Tj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto päättää 

1) laittaa kiinteistön Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-8-829-4 välittäjän kautta julkisesti myyntiin 

2) valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan seurakunnan puolesta myyntiin liittyviä käytännön asioita 

Kn 58 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti 

---- 

Kn § 135      

Kirkkoneuvosto 9.3.2021 § 76 päätti antaa kiinteistön välitettäväksi tarjouskilpailun perusteella Aitoasunnot Oy:lle. Talousjohtajan määrittelemään päivään 14.4.2021 mennessä Aitoasunnot Oy sai kohteesta kolme ostotarjousta:

- 210 000 € Minna Willström

- 206 000 € Suvi Vaahto ja Kimmo Seppänen

- 185 000 € Ann ja Kari Pekansaari

Kauppahinta ylittää välitysliikkeiden antaman hinta-arvion, jonka ne antoivat välitystarjouksissaan.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Ostaja on tietoinen tästä menettelystä ja sen viemästä ajasta. Liitteenä nro 135a) on kauppakirjaluonnos ja liitteenä nro 135b) on asemakaavakuva, jossa myytävä kiinteistö on värjätty keltaisella.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Minna Willströmin jättämän ostotarjouksen 210 000 € kiinteistöstä kiinteistötunnus 186-8-829-4 (os. Savikonkuja 1, 04440 JÄRVENPÄÄ)
 2. että se hyväksyy liitteen nro 135a mukaisen kiinteistön kauppakirjan
 3. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 135 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 25 Liitteenä nro 25a) on kauppakirjaluonnos ja liitteenä nro 25b) on asemakaavakuva, jossa myytävä kiinteistö on värjätty keltaisella.

Kv 25 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

26 §  KIINTEISTÖN MYYNTI, KAUKOTIE 46 

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategian 26.5.2020 § 19. Kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti seurakunnan tulee luopua Anttolan omakotitalosta os: Kaukotie 46, 04410 JÄRVENPÄÄ, kiinteistötunnus 186-401-20-0. Vuokralaisen vuokrasopimus kiinteistöön on päättynyt.  

Anttola kiinteistö on 1950-luvun jälkeen useammassa osassa valmistunut 4h+k+ph+s+khh on yksikerroksinen omakotitalo, jossa kahden auton talli sekä isohko tontti (1632 m2) ja rakennusoikeutta jäljellä. Ulkoseinät ovat puuverhoillut. Kohteesta seurakunta on teettänyt Raksystems Oy:llä kuntokartoituksen, joka on 38 sivuinen. Lisäksi kuntokartoitus suosittaa lisätutkimusten tekoa riskirakenteista. 

Kiinteistön osalta aikanaan myyntipäätöksen tekee kirkkovaltuusto ja päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

 --

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; talousjohtaja

--

 Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto päättää 

 1. laittaa kiinteistön Kaukotie 46, 04410, kiinteistötunnus

 186-401-20-0 välittäjän kautta julkisesti myyntiin 

2) valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan seurakunnan puolesta myyntiin liittyviä käytännön asioita 

 Kn 60 § Päätös:      Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti 

--

Kn 136 §      

Kirkkoneuvosto 9. 2.2020 § 61 päätti antaa kiinteistön välitettäväksi tarjouskilpailun perusteella Aitoasunnot Oy:lle. Kiinteistöä on markkinoitu tonttina. Talousjohtajan määrittelemään päivään 14.4.2021 mennessä Aitoasunnot Oy sai kohteesta kaksi ostotarjousta: 

- 240 500 € Rakennusliike Kimmo Poutala Oy, perustettavan yhtiön kuluun
- 240 000 € Jukka Illi, perustettavan yhtiön kuluun

Kauppahinta asettuu välitysliikkeiden antaman hinta-arvion ylärajaan, jonka ne antoivat välitystarjouksissaan.

Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Ostaja on tietoinen tästä menettelystä ja sen viemästä ajasta. Liitteenä nro 136a) on kauppakirjaluonnos ja liitteenä nro 136b) on asemakaavakuva, jossa myytävä kiinteistö on viivoitettu puneella. Kiinteistörekisteriotteen mukaan kiinteistön pinta-ala on 1632 m². Tehokkuusluku alueella on e 0,3.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

--

Tj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Rakennusliike Kimmo Poutala Oy:n jättämän ostotarjouksen 240 500 € kiinteistöstä kiinteistötunnus 186-401-20-0

(os. Kaukotie 46, 04410 JÄRVENPÄÄ)

 1. että se hyväksyy liitteen nro 136a mukaisen kiinteistön kauppakirjan
 2. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 136 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 26        

Liitteenä nro 26a) on kauppakirjaluonnos ja liitteenä nro 26b) on asemakaavakuva, jossa myytävä kiinteistö on viivoitettu puneella.

Kv 26 § Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

27 § TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä tontteja asuinrakennusten korttelialueella (A21-tontti). Tonteille on kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.9.2020 § 199 määritellyt kiinteät hinnat.

Sievi Hyvinvointitilat Oy, Y-tunnus 2906024-2 (Zatelliitintie 17 B, 90440 KEMPELE) on jättänyt 15.4.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no 2 (3773 m2 * 60 € on yht. 226 380 €). Tontin kiinteistötunnus on 858-22-6722-2.

Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja maksaa seurakunnalle myyntipäätöksen jälkeen 6 000 euron korvauksen, mikäli lopulliset kaupat jäävät toteutumatta lupa-asioiden johdosta. Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Lupa-asian käsittelyn nopeuttamiseksi kirkkoneuvosto käsittelee valtuutusta, jolla ostaja voi hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa kustannuksellaan kiinteistökaupan hyväksymispäätöksen alistusajan aikana.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17. Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

LIITE 137a) Karttaliite tontista 2
LIITE 137b) Kartta Kartanon alueesta
LIITE 137c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199
LIITE 137d) Ostotarjous/Kauppakirjaluonnos

--

Valmistelijat ja kysymykset: toimistopäällikkö, talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Sievi Hyvinvointitilat Oy jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 A21-tontista no 2 (858-22-6722-2), kirkkoneuvoston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 226 380 €.
 2. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
 3. Kirkkoneuvosto päättää antaa ostajalle luvan hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa tontille kustannuksellaan kirkkovaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen päätöksen alistusajan aikana.

Kn 137 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.                    

----

Kv 27 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

28 § TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä tontteja asuinrakennusten korttelialueella (A21-tontti). Tonteille on kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.9.2020 § 199 määritellyt kiinteät hinnat.

Sievi Hyvinvointitilat Oy, Y-tunnus 2906024-2 (Zatelliitintie 17 B, 90440 KEMPELE) on jättänyt 15.4.2021 sähköpostitse ostotarjouksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no 3 (3689 m2 * 60 € on yht. 221 340 €). Tontin kiinteistötunnus on 858-22-6722-3.

Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja maksaa seurakunnalle myyntipäätöksen jälkeen 6 000 euron korvauksen, mikäli lopulliset kaupat jäävät toteutumatta lupa-asioiden johdosta. Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Lupa-asian käsittelyn nopeuttamiseksi kirkkoneuvosto käsittelee valtuutusta, jolla ostaja voi hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa kustannuksellaan kiinteistökaupan hyväksymispäätöksen alistusajan aikana.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17. Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

LIITE 138a) Karttaliite tontista 3
LIITE 138b)  Kartta Kartanon alueesta
LIITE 138c) Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199
LIITE 138d) Ostotarjous/Kauppakirjaluonnos

--

Valmistelijat ja kysymykset: toimistopäällikkö, talousjohtaja

--

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

 1. että se hyväksyy Sievi Hyvinvointitilat Oy jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 A21-tontista no 3 (858-22-6722-3), kirkkoneuvoston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 221 340 €.
 2. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
 3. Kirkkoneuvosto päättää, antaa ostajalle luvan hakea poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa tontille kustannuksellaan kirkkovaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen päätöksen alistusajan aikana.

Kn 138 § Päätös:              

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 28         LIITE 28a)   Karttaliite tontista 3

LIITE 28b) Kartta Kartanon alueesta 
LIITE 28c)  Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199
LIITE 28d) Ostotarjous/Kauppakirjaluonnos

Kv 28 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

29 § TIEDOKSI

 • Seuraava kirkkovaltuuston (tilinpäätös 2020) kokous tiistaina 25.5.2021.

Kv 29 § Päätös:      Merkittiin tiedoksi.

30 § VALITUSOSOITUS

Kv 30 §        Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut).

31 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kv 31 §        Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.23.