JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA                                                       

PÖYTÄKIRJA 4/2021 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika                                   Tiistai 12.10.2021 klo 18.30

Paikka                              Loutin kerhotalo, Harjutie 2 b

§       Liite      Asia                                                                                                              

 1. § KOKOUKSEN AVAUS
 2. § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 3. § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
 4. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
 5. § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
 6. § (liite)LAUSUNTOPYYNTÖ UUSEIN SEURAKUNTIEN LIITTYMISESTÄ LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIIN 1.1.2022 ALKAEN SEKÄ PÄIVITETTY YHTEISTYÖSOPIMUS
 7. § (liite) ESISOPIMUS JA TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVIVOINTITILAT OY
 8. § (liite) MÄÄRÄAIKAISEN PROJEKTIVIRAN PERUSTAMINEN
 9. § (liite) KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTAAN KIRKON KESKUSTELUAPUA VARTEN
 10. § (liite) ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN
 11. § (liite)  KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN  MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN    
 12. § (liite) KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS
 13. § (liite) KIRKKOVALTUUSTOALOITE PENTTI MARTTILA
 14. § (liite) TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2022
 15. § (liite) KÄYTTÖOMAISUUDEN LISÄPOISTO 2021
 16. § (liite) KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAIKOJEN MUUTTAMINEN 1.1.2022 ALKAEN
 17. § STRATEGIATYÖSKENTELY
 18. § TIEDOKSI
 19. § ERON MYÖNTÄMINEN MARKETTA POHJANHEIMOLLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTAAN
 20. § VALITUSOSOITUS
 21. § KOKOUKSEN PÄÄTÖS

 

Aika                                  

Tiistai 12.10.2021 klo 18.30-21.07 Kahvitarjoilu klo 18.00 alkaen

Paikka                             

Loutin kerhotalo, Harjutie 2 b

Päätöksentekijät           

Auranen Matti
Berg Henry (POISSA) sij. - Edry Tarja           
Graeffe Hanna
Graeffe Petri (POISSA) sij. Anni Fast
Haaparanta Satu
Harjula Unna
Hyvärinen  Anni (POISSA)     sij. - Kekäläinen Arvi
Ketomäki Jaakko (POISSA) sij. Maija-Liisa Pyykkönen
Kostama  Rita, saapui klo 18.40
Kuusela Jaakko
Laakso-Varis Sirpa (POISSA) sij. Juha Nuutinen
Lappalainen Esko 
Launonen Pekka 
Lehtonen  Tero-Pekka 
Luuk Ida, saapui klo 19.01
Luuk  Pekka 
Luukkanen Arto (POISSA)
Marttila Pentti, poistui klo 20.25
Mäkinen Emmi
Noso Marja
Oksanen Kaija
Peltola Jukka (POISSA) sij. -
Peltonen Eemeli (POISSA) sij. Arja Eriksson
Porkka Jouko
Riihimäki Esa
Sallinen Ritva
Sihvola-Rauttu Terttu
Soinola Riitta
Tuominen Satu
Vakkuri Mirja
Virkki Jukka

Muut osallistujat

Cederström, Ida sihteeri
Hietala Kari J.     talousjohtaja
Koivisto Vesa     kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra
Kuusisto Tuija    kn jäsen (POISSA)
Warro Hanna                      
hallintosihteeri (POISSA)
Åström Jarkko kn jäsen (POISSA)

Pöytäkirjan nähtävänä   

Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan pitäminen ilmoitustaululla 4.10. –15.11.2021.

Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä 15.10. – 15.11.2021 viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1.

 1. § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30. Alkuhartauden piti Kaija Oksanen. Laulettiin virsi 501.

 1. §KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 § mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille 4.10.2021. Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 4.10. – 15.11.2021.

Esitys:  

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu.

Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.

Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen.

Kv 46 § Päätös:    

Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä.

 

POISSA

SYY

SIJALLA

Berg, Henry

muu syy

-

Graeffe, Petri

muu syy

Anni Fast

Hyvärinen, Anni

muu syy

-

Ketomäki, Jaakko

työeste

Maija-Liisa Pyykkönen

Laakso-Varis, Sirpa

muu syy

Juha Nuutinen

Luukkanen Arto

-

-

Peltola, Jukka

muu syy

-

Peltonen, Eemeli

työeste

Arja Eriksson


Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä nimenhuudossa oli 24  valtuutettua ja  4 varavaltuutettua.

 

47§ PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA

Esitys:                   

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Terttu Sihvola- Rauttu ja Riitta Soinola.

Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

48 §  ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Esitys:                   

Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Anni Hyvärinen ja Unna Harjula.

Päätös:   

Ääntenlaskijoiksi esitettiin vuorojärjestelmän mukaisesti Unna Harjulaa ja Satu Haaparantaa.

49 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:                   

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin

§ 55 KIRKKOHERRANVIRASTON MÄÄRÄAIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN; Täydennys KIRKKONEUVOSTON JÄSENET HAASTATTELURYHMÄÄN

§ 63 ERON MYÖNTÄMINEN MARKETTA POHJANHEIMOLLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTAAN; Lisätään

§ 64 VALITUSOSOITUS

§ 65 KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Asiapykälien käsittelyjärjestys muutetaan siten, että nyt lisätty § 63 käsitellään ennen

§ 61 Strategiatyöskentely.

Kv 49 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

50. § LAUSUNTOPYYNTÖ UUSIEN SEURAKUNTIEN LIITTYMISESTÄ LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIIN 1.1.2022 ALKAEN SEKÄ PÄIVITETTY YHTEISTYÖSOPIMUS

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.6.2021 (5/2021, 69 §) kolmen uuden seurakunnan liittymistä Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää lausunnot:

Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakuntien liittymisestä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1. 2022 alkaen seuraavilta, 1.9.2021 mukaan hyväksytyiltä uusilta jäsenseurakunnilta: Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien kirkkovaltuustoilta 15.10.2021 mennessä.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto lähettää päivitetyn yhteistyösopimuksen tutustuttavaksi aluekeskusrekisterin nykyisille seurakunnille, 1.9.2021 alkaen mukaan hyväksytyille seurakunnille ja liittymisanomuksensa jättäneille seurakunnille. Seurakuntien lausunnot pyydetään toimittamaan 15.10.2021 mennessä.

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee asiaa 1.12.2021 kokouksessaan, jonka jälkeen lopulliset sopimukset lähetetään seurakunnille hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

Lausuntopyyntö on liitteenä nro 201a. Yhteistyösopimus on liitteenä nro 201b.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:               

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Järvenpään seurakunta puoltaa Hauhon, Lammin ja Oriveden seurakuntien liittymistä Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen.

 

Kn 201 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 50        '

Lausuntopyyntö on liitteenä nro 50a. Yhteistyösopimus on liitteenä nro 50b.

Kv 50 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

51 § ESISOPIMUS JA TONTIN OSTOTARJOUS, SIEVI HYVINVOINTITILAT Oy

Järvenpään seurakunnalla on Jokelan Kartanon kaava-alueella (Pertussa) myynnissä tontteja asuinrakennusten korttelialueella (A21-tontti). Tonteille on kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.9.2020 § 199 määritellyt kiinteät hinnat.

Sievi Hyvinvointitilat Oy, Y-tunnus 2906024-2 (Zatelliitintie 17 B, 90440 KEMPELE) on jättänyt 24.8.2021 sähköpostitse ostotarjouksen ja esisopimusluonnoksen seurakunnan omistamasta Tuusulan kunnan Jokelan Pertun alueen kortteli 6722 tontista no 5 (9941 m2 * 60 € on yht. 596 460 €). Tontin kiinteistötunnus on 858-22-6722-5.

Kauppahinta maksetaan kaupantekotilaisuudessa. Ostaja maksaa seurakunnalle myyntipäätöksen jälkeen 6 000 euron korvauksen, mikäli lopulliset kaupat jäävät toteutumatta lupa-asioiden johdosta. Ostaja on saanut Tuusulan kunnalta alustavan ohjauksen Lupa.fi kautta, että poikkeusluvalla saisi rakentaa A-tonteille heidän hakemuksessa tarkoittamaa palveluasumista. Myyjänä seurakunta valtuuttaa esisopimuksen allekirjoituksella ostajan kustannuksellaan hakemaan sopimuksen kohteelle mahdollisesti tarvittavaa poikkeamispäätöstä ja rakennuslupaa hoivahankkeen rakentamiseksi.

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuustossa määräenemmistöpäätöstä. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan määräenemmistö tarkoittaa, että esitystä tulee kannattaa paikalla olevista valtuutetuista 2/3 ja kaikista kirkkovaltuutetuista vähintään puolet eli 17. Seurakunnan kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston päätöksen alistamista kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

LIITE 203a)                        Karttaliite tontista 5

LIITE 203b)                       Kartta Kartanon alueesta

LIITE 203c)                        Kirkkoneuvoston hinnasto

Kn 29.9.2020 § 199 LIITE 203d)                                 

Ostotarjous ja Kiinteistökaupan Esisopimus

Valmistelijat ja kysymykset: toimistopäällikkö, talousjohtaja

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

  1. että se hyväksyy Sievi Hyvinvointitilat Oy jättämän ostotarjouksen ja esisopimuksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6722 A21-tontista

no    5    (858-22-6722-5),    kirkkoneuvoston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 596 460 €.

  1. että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

Kn 203 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 51

LIITE 51a)  Karttaliite tontista 5
LIITE 51b)  Kartta Kartanon alueesta
LIITE 51c)  Kirkkoneuvoston hinnasto Kn 29.9.2020 § 199
LIITE 51d)  Ostotarjous ja Kiinteistökaupan Esisopimus

Kv 51 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti. 

52. § MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN PROJEKTIVIRAN PERUSTAMINEN

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.8.2021 päättänyt anoa Kirkkohallitukselta seurakuntien kokeilutoiminnan avustusta 56 610 euroa. Suurin osa anotusta avustuksesta on tarkoitettu projektityöntekijän palkkaamiseksi hankkeeseen. Hankkeen ajankohta on 1.12.2021 – 31.12.2023.

Henkilöstöstrategian hyväksymisen yhteydessä perustettiin diakonian projektivirka vuosiksi 2019-2021. Projekti on päättymässä vuoden lopussa. Nykyisessä projektissa on pääsisältönä ollut hävikkiruokatoiminta ja Rari-talousneuvonta. Tämän tyyppiselle toiminnalle on ollut suuri tarve varsinkin korona-aikana ja tulee olemaan myös korona-ajan jälkeisessä ajassa.

Kirkkoherra, talousjohtaja ja projektivirkaa hoitanut Marja Kosonen ovat valmistelleet projektiviran toimintojen jatkumiseksi projektivirkaa työnimellä ”Enemmän kuin ruokaa ja rahaa” - talousosaamisen ja ruoka-aputoiminnan käytäntöjä tukevien matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen.

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.8.2021 ja näki tärkeänä, että avustusrahaa haetaan kirkkohallitukselta projektityöntekijän palkkaamiseksi. Työryhmän näkemys oli, että tehtävä on hyvä laittaa avoimeen hakuun ja etsiä siihen sopiva työntekijä. Hankkeen aikana on tärkeä valmistella, miten hankkeen tehtävät hoidetaan projektin päättymisen jälkeen.

Diakonian projektiviran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 238.

Projektin kokonaiskustannukset olisivat 126 910 euroa, josta Järvenpään seurakunnan osuudeksi jäisi 70 300 euroa, mikäli avustusta saadaan maksimimäärä. Projektiviran kustannukset olisivat vuodelle 2021 3550€, vuodelle 2022 45320€ ja vuodelle 2023 45 570€. Mikäli Kirkkohallituksen kokeilutoiminnan avustus ei saataisi tai avustusta saataisiin anottua vähemmän, kirkkoneuvostolla olisi mahdollisuus tehdä päätös olla täyttämättä diakonian projektivirkaa tai täyttää diakonian projektivirka talousarvion määrärahojen puitteissa myös osa-aikaisena tai lyhyempänä projektina.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

  1. että se perustaa ajalle 1.12.2021–31.12.2023 määräaikaisen diakonian projektiviran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.

  1. viran pätevyysvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva AMK- tutkinto.

  1. määräaikaisuuden perusteena on viran projektiluonteisuus.

Kn 238 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 52         Diakonian projektiviran tehtävänkuvaus on liitteenä nro 52.

Kv 52 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

 53. § KOORDINAATTORIN VIRAN PERUSTAMINEN JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTAAN KIRKON KESKUSTELUAPUA VARTEN

Henkilöstöstrategian seurantaryhmä on kokouksessaan 14.5.2021 käsitellyt esitystä Kirkon keskusteluavun koordinaattorin määräaikaisesta virasta seuraavin kirjauksin:

TILANNE NYT:

Lähetyssihteeri hoitaa

 • Kirkon keskusteluapua (Palveleva puhelin) Järvenpään seurakunnassa ja sopimusseurakunnissa sopimuksen mukaisella tavalla

 • lähetyssihteerin tehtäviä perustoimintokuvauksessa määritellyillä tehtävillä

 • muuta seurakuntatyötä ja yleishallinnon tehtäviä, joita ei ole erikseen tehtävänkuvaan määritelty

Lähetyssihteerin palkkakuluista

 • 60 % kohdentuu Palvelevaan puhelimeen

 • 40 % kohdentuu lähetystyöhön

Lähetyssihteerin tehtäviä hoitamaan on palkattu vuodeksi 2021 määräaikainen lähetyssihteeri, jonka työajasta ja palkkakuluista

 • 80 % kohdentuu lähetystyöhön

 • 20 % kohdentuu rippikoulutyöhön

Käytännössä Järvenpään seurakunnassa on tällä hetkellä lähetyssihteeri ja määräaikainen lähetyssihteeri, joiden tehtävät on määritelty perustoimintokuvauksissa. Lähetyssihteerin virassa olevan henkilö hoitaa paljon muun seurakuntatyön ja yleishallinnon tehtäviä, joita ei ole tällä hetkellä määritelty tehtävänkuvaan.

Asiaa on käsitelty henkilöstöstrategian seurantatyöryhmässä elokuussa, 27.8.2021. Tilanteen selkiyttämiseksi henkilöstöstrategian seurantaryhmä esittää kirkkoneuvostolle projektiviran perustamista Kirkon keskusteluavun (Palveleva puhelin) ja muun seurakuntatyön tehtävien hoitamiseen:

 • projektin kesto 2022-2024

 • nimike koordinaattori

 • projektin sisältö ja palkka tehtävänkuvauksen mukaan

 • lähetyssihteerille myönnetään virkavapaata omasta virasta ja hänet palkataan projektivirkaan

 • projektin ajaksi lähetyssihteerin viransijaisuus täytetään

 • Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia, koska sekä lähetyssihteerillä että määräaikaisella lähetyssihteerillä on 100 % virka.

Esityksen tekemisen jälkeen Kirkon keskusteluavun suhteen on tapahtunut se muutos, että Hyvinkään seurakunta liittyy vuoden 2022 alusta Kirkon keskusteluavun yhteistyösopimukseen ja samalla todennäköisesti myös Mäntsälän seurakunta, jolla on ollut samasta asiasta aiempi yhteistyösopimus Hyvinkään seurakunnan kanssa. Kirkon keskusteluavun työmäärän osuus projektivirassa kasvaa aiemmin esitetystä ja tästä johtuen projektiviran ei ole syytä enää sisältää lähetystyötä. Projektiviran pituudeksi on myös syytä esittää viisi vuotta eli vuosille 2022-2026. 

Tehtävänkuvauslomake kirkon keskusteluavun koordinaattorin virkaa koskien liitteenä nro 242. Tehtävänkuvauslomake on käsitelty palkkatyöryhmän kokouksessa 13.9.2021.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

  1. perustaa     koordinaattorin      viran     Kirkon     keskusteluapua     varten Järvenpään seurakuntaan ajalle 1.1.2022-31.12.2026

  1. viran pätevyysvaatimuksena on vähintään vanhamallinen opistoasteen tutkinto tai AMK-tutkinto sekä työnohjaajakoulutus

  1. määräaikaisuuden perusteena on sopimuspohjainen yhteistyö Kirkon keskusteluavun järjestämisessä lähiseurakuntien kanssa.

Kn 242 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 53        

Tehtävänkuvauslomake kirkon keskusteluavun koordinaattorin virkaa koskien liitteenä nro 53.

Kv 53 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

54. § ERITYISNUORISOTYÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

Kasvatusjohtokunta on kokouksessaan 8.9.2021 tehnyt esityksen kirkkoneuvostolle, että se perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 erityisnuorisotyön projektityön viran ja varaa talousarvioon tätä tarkoitusta varten tarvittavat määrärahat.

Perusteluina kasvatusjohtokunta esittää seuraavaa:

Järvenpään seurakunta 70-vuotta -työryhmä pyysi toukokuussa kasvatus- ja diakoniatiimeiltä esitystä projektivirasta, joka olisi seurakunnan lahja järvenpääläisille. Kasvatus- ja diakoniatiimeistä koottiin työryhmä, jonka tehtäväksi tuli määritellä projektiviran sisältö. Työryhmään nimettiin Minna Österman, Katariina Autero, Nita Lainen, Maria Puotiniemi ja Anu Sorjonen.

Työryhmä esittää, että projektiviran tavoitteena olisi vähentää kouluikäisten ja nuorten kokemaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunnetta, jota korona-aika on syventänyt sekä auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Työntekijän työpanos suunnattaisiin pääosin Jamppaan. Työntekijä käynnistäisi kouluikäisten ja nuorten avointa toimintaa Rekikadun kerhohuoneella. Jampan nuorilla ei ole tällä hetkellä kokoontumistilaa, sillä kaupunki siirsi nuorten tilan keskustaan, jonne Jampan alueen nuoret eivät liiku, joten tilalle olisi suuri tarve.

Työntekijä toimisi yhteistyössä Saunakallion ja Koivusaaren koulujen kanssa. Hän voisi kohdata lapsia ja nuoria välitunneilla sekä pitää kouluilla pienryhmiä eri kohderyhmille (esim. hiljaiset, vetäytyvät lapset, nuoret, joilla on ongelmia kaverisuhteissa yms.) Työntekijä tekisi myös verkostoyhteistyötä kaupungin ja muiden nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Lisäksi työntekijä voisi toimia linkkinä alueen perheiden ja diakoniatyöntekijöiden välillä. Hän voisi auttaa perheitä heidän tarvitsemansa avun piiriin ja esimerkiksi lapsia löytämään harrastuksen. Harrastusmaksuihin voisi hakea apua diakoniavastaanotolta.

Työntekijä toimisi tarpeen mukaan myös Järvenpään muilla alueilla ja kouluilla.

Projektityöntekijälle nimettäisiin tueksi kasvatuksen työntekijä ja diakoni, jotka auttaisivat alkuun työn käynnistämisessä, verkostojen luomisessa yms.

Projektityöntekijän tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja viran kokonaiskustannukset ovat n. 45 000€.

Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 244.

Kulut virasta ja toimintamäärärahoista menevät erityisnuorisotyön kustannuspaikalle 1012370000.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

  1. perustaa ajalle 1.1.-31.12.2022 Järvenpään seurakuntaan erityisnuorisotyön projektityöntekijän viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.

  1. viran pätevyysvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva AMK- tutkinto.

  1. määräaikaisuuden perusteena on viran tehtävien projektiluonteisuus.

Kn 244 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 54         Tehtävänkuvauslomake erityisnuorisotyön määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 54.

Kv 54 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

55. § KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN PERUSTAMINEN

Lahden aluekeskusrekisterin 10.9.2021 lähettämän tiedotteen mukaan Kirkkohallituksen virastokollegion 26.8.2021 tekemän lausunnon mukaan

 1. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin tietojen luovutus (sukuselvitysmuotoisten valtakunnallisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatiminen) keskitetään muilta kuin ns. elää-todistusten osalta Lahden päätoimipisteen lisäksi enintään kahteen muuhun erikseen määriteltyyn toimipisteeseen.

 2. Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä kohdennetaan sukuselvitysten laatijoiden työaika kokopäivätoimisesti tietojenluovutuksen tehtävään.

Tiedotteen mukaan kirkon jäsentietojärjestelmään tehtäviä tallennuksia ja rekisteröintejä voidaan toistaiseksi tehdä myös muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa. Kirjuri Datan sisältämien tietojen korjaus keskitetään kuitenkin ainoastaan Lahden aluekeskusrekisterin sukuselvityksiä laativiin kolmeen erikseen määriteltyyn toimipisteeseen.

Lahden aluekeskusrekisteri on pyytänyt kirkkoherroilta 20.9.2021 mennessä alustavan kannanoton ja perusteluja sille, onko seurakunnalla halukkuutta sekä riittävän työntekijäkunnan (vähintään 2 kokopäivätoimisesti tietojenluovutusta tekevää toimistosihteeriä) takaamaa mahdollisuutta toimia Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnon kohdassa 1 ja 2 kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Ko. toimipisteiden valinnasta päätetään Lahden seurakuntayhtymässä. Tiedotteen mukaan on kuitenkin huomattava, että kirkon jäsentietojärjestelmään tehtäviä tallennuksia ja rekisteröintejä sekä ns. elää-todistuksia voidaan toistaiseksi edelleen tehdä myös muissa Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa

Kirkkoherra on lähettänyt ma 13.9.2021 alustavan kannanoton toimimisesta Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä. Kannanoton mukaan:

Järvenpään seurakunta on halukas toimimaan Kirkkohallituksen virastokollegion lausunnon kohdassa 1 ja 2 kuvailtuna Lahden aluekeskusrekisterin toimipisteenä.

Kirkkoherranvirastossamme toimii tällä hetkellä 3 toimistosihteeriä. Alustavan keskustelun perusteella toimiminen lausunnossa esitetyissä Lahden aluekeskusrekisterin tietojen luovutustehtävissä tarkoittaisi yhden toimistosihteerin rekrytointia lisää. Tällöin kaksi toimistosihteereistä toimisi pääsääntöisesti tietojenluovutustehtävissä ja kaksi toimistosihteeriä jäisi kirkkoherranviraston ja aluekeskusrekisterin muihin tehtäviin. Kaikki toimistosihteerit olisi kuitenkin syytä kouluttaa sukuselvitysmuotoisten valtakunnallisten ja seurakuntakohtaisten todistusten laatimiseen, jolloin sijaistaminen onnistuisi sujuvasti.

Kirkkoherranvirastossamme on hyvät tilat ja mahdollisuus rekrytoida tilojen puolesta vielä neljäs toimistosihteeri. Aiemmissa rekrytoinneissa toimistosihteeriemme paikat ovat olleet hyvin haluttuja, joten rekrytoinnin voi olettaa sujuvan helposti.

Järvenpään seurakunta kuuluu Lahden IT-alueeseen, mikä helpottanee toimintaa käytännössä.

Mikäli Järvenpään seurakunnasta tulisi Lahden aluekeskusrekisterin em. toimipiste, on syytä käynnistää jo toimenpiteet neljännen toimistosihteerin rekrytoimiseksi, jotta aluekeskusrekisterin em. toimipisteisiin keskitettyyn työhön olisi riittävät henkilöresurssit. Aluekeskusrekisterille tehtävä työ korvataan kokonaisuudessaan, joten perustettavasta virasta ei tulisi lisäkuluja Järvenpään seurakunnalle. Perustettava virka olisi syytä olla aluksi määräaikainen, jotta voidaan seurata henkilöresurssitarvetta aluekeskusrekisterityössä.

Toimistosihteerin virka sijoittuu vaativuusryhmään 501 ja viran tarvitsemat määrärahavaraukset ovat yhteensä n. 41 000 €/vuosi. Vaativuusryhmä 501 ja peruspalkka   on   voimassa    määräaikaisesti    nyt    hyväksyttävän tehtävänkuvauksen mukaisesti siihen asti, kunnes tehtävänkuvaus on päivitetty sukuselvitysten laadintamuutosten tapahduttua ja aluekeskusrekisterin toimipistevalinnan tapahduttua. Tehtävänkuvauslomake toimistosihteerin määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 245a.

Työtilanteesta ja vuoden vaihteessa tapahtuvaan valtakunnallisten sukuselvitysten laatimiseen siirtymisen johdosta viran täyttämisprosessi on syytä aloittaa heti kun virka on kirkkovaltuustossa perustettu, jotta virkaa valittu voi aloittaa 1.12.2021 ja perehdyttämistä ehditään tekemään ennen vuoden vaihdetta.

Hakuaika virkaan on 13-29.10.2021 klo 12 mennessä. Hakuilmoitus on liitteenä nro 245b. Virassa aloittaminen sopimuksen mukaan aikaisintaan 1.12.2021 alkaen. Haastattelut pidetään ti 9.11. klo 13 alkaen.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra

**

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

  1. perustaa ajalle 1.12.2021-31.12.2023 Järvenpään seurakuntaan kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran tehtäviin, jotka on erikseen mainittu viran tehtävänkuvauksessa.

  1. viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä.

  1. määräaikaisuuden perusteena on aluekeskusrekisterityöhön liittyvän henkilöresurssitarpeen seuraaminen ja arviointi.

Kirkkovaltuuston hyväksyessä kohdat 1-3 kirkkoneuvosto päättää myös

  1. julistaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran haettavaksi edellä esitetyn mukaisesti kirkkoverkon ja ja TE-toimiston rekrytointipalvelussa sekä seurakunnan kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja ilmoitustaululla.

  1. asettaa haastatteluryhmän, johon nimetään kirkkoherra Vesa Koivisto, kirkkoherranviraston toimistosihteeri Marianne Hallasalo-Luukkonen (varalla Cecilia Bartusch) sekä kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämää edustajaa sekä näille yksi varahenkilö.

  1. nimetä keskuudestaan neuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä varahenkilön.

Kn 245 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-6) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 55         Tehtävänkuvauslomake toimistosihteerin määräaikaista virkaa koskien liitteenä nro 55a.

Hakuilmoitus on liitteenä nro 55b.

Nimetään kirkkoneuvoston edustajat (2) haastatteluryhmään sekä heille yhteinen varahenkilö.

Kv 55 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-6) hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoherranviraston toimistosihteerin haastatteluryhmään nimettiin yksimielisesti Arvi Kekäläinen ja Mirja Vakkuri ja heille yhteiseksi varahenkilöksi Esko Lappalainen.

56.§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS

Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on astunut voimaan 15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen kokouskutsuun.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2019 § 59 kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti päivitetyt toimielinten ohje- ja johtosäännöt, mutta nämä eivät kuitenkaan ole astuneet voimaan kirkkolakiuudistuksen jäädessä hyväksymättä eduskunnassa keväällä 2020.

Kirkkolain valmistelu on aloitettu uudelleen, eikä kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymän kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisia mallisääntöjä voida ottaa käyttöön.

Päivitetty kirkkoneuvoston ohjesääntö liitteenä nro 247.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se

  1. hyväksyy voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittämisen kirkkolain (200/2021) muutoksen vaatimalla tavalla liitteen nro 247 mukaisesti.

  1. alistaa päivitettävän kirkkoneuvoston ohjesäännön hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Kn 247 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 56         Päivitetty kirkkoneuvoston ohjesääntö liitteenä nro 56.

Kv 56 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

57. § KIRKKOVALTUUSTOALOITE PENTTI MARTTILA

Kirkkovaltuutettu Pentti Marttila on 4.3.2021 jättänyt kirkkovaltuustoaloitteen. Aloite liitteenä nro 117. Aloitteessa esitetään että ”Järvenpään seurakunta tehostaa evankelioimistyötä Järvenpäässä ja kirkkoneuvosto selvittää, miten Järvenpään seurakunta voi liittyä vuoden 2022 valtakunnalliseen missioon.”

Kyseessä oleva missio on vuoden 2022 lokakuulle suunniteltu valtakunnallinen missio, jonka tarkoituksena on viedä evankeliumia laajalti ihmisten ulottuville koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Mission koordinoijana toimii yhteiskristillinen Keravalla toimiva IRRTV-järjestö. Tällä hetkellä on menossa valmistelut mission toteuttamiseksi.

Mission yhteydessä tullaan järjestämään maakunnallisia ja paikkakuntakohtaisia tapahtumia ympäri Suomen, jossa evankeliumi on selkeästi ja laadukkaasti esillä.

Aloitteen esitys liittyy aikuistyön työalaan ja siten luontevaa käsitellä samassa yhteydessä kuin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laaditaan aikuistyössä. Tällöin asia tulee käsitellyksi myös julistusjohtokunnassa, jolta kirkkoneuvosto voi pyytää lausuntoa aloitteesta.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto pyytää Pentti Marttilan kirkkovaltuustoaloitteesta lausunnon julistusjohtokunnalta.

Kn 117 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

----

Kv § 23 Kirkkovaltuustoaloite on liitteenä nro 23.

Kv 23 § Päätös:      

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

-- 
Kn § 249 Julistusjohtokunta on antanut lausuntonsa Pentti Marttilan kirkkovaltuustoaloitteeseen (liitteenä nro 249) kokouksessaan 15.9.2021 § 17 seuraavasti:

Pentti Marttila on tehnyt valtuustoaloitteen (liite). Kirkkoneuvosto totesi, että aloitteen esitys liittyy aikuistyön työalaan ja siten luontevaa käsitellä samassa yhteydessä kuin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota laaditaan aikuistyössä. Tällöin asia tulee käsitellyksi myös julistusjohtokunnassa, jolta kirkkoneuvosto voi pyytää lausuntoa aloitteesta. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 30.3.2021 ja pyytää julistushohtokunnalta lausuntoa asiasta.

Esitys:          

Julistusjohtokunta keskustelee asiasta antaa kirkkoneuvostolle lausunnon Pentti Marttilan kirkkovaltuustoaloitteesta

Päätös:

Julistusjohtokunta keskusteli valtuustoaloitteesta ja antaa lausuntonaan:

Teema on tärkeä ja arvokas. Julistusjohtokunnassa keskusteltiin asiasta ja todettiin, että vuonna 2022 Järvenpään seurakunnan julistusjohtokunnan työalojen työssä ja resurssien käytössä painotetaan seurakunnan 70 – vuotisjuhlavuotta, seurakuntalaisten tavoittamista ja evankelioimista jo olemassa olevin työtavoin. Työalojen resurssien kohdentaminen missioon juuri nyt ei ole realistista. Juhlavuonna ollaan esimerkiksi Jannen Kirkkokontilla tavoittamassa ihmisiä.

--

Esityksen valmistelijat ja lisätiedot: kirkkoherra

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, ettei Järvenpään seurakunta liity vuoden 2022 valtakunnalliseen missioon julistusjohtokunnan esittämillä perusteluilla.

Kn 249 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 57         Kirkkovaltuustoaloite on liitteenä nro 57.

Kv 57 § Päätös:

Pentti Marttila teki esityksen, että Järvenpään seurakunta liittyy vuoden 2022 missioon.

Esitystä ei kannatettu, joten sen todettiin raukeavan.

58.§  TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODEKSI 2022

Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen tulovero- prosentin suuruus. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Vuoden 2022 talousarvion ja 2022-2024 toimintasuunnitelman laatimisohjeet on kirkkoneuvosto antanut 1.6.2021 § 181 työmuodoille. Ohjeiden tavoitteena on, että tuloveroprosentti pysyy 1,25 %:ssa, noudatetaan strategioiden linjauksia ja tavoitellaan tasapainoa kuitenkin huomioiden kertaluonteiset panostukset seurakunnan 70v. juhlavuoteen ja seurakuntavaaleihin 2022.

Verotulot ovat ylittämässä 2021 vuonna talousarvion ja hyvän verotulokehityksen ennakoidaan jatkuvan 2022. Toimintakulujen osalta henkilöstökuluista arvioidaan palkkojen korotuskertoimeksi 2 %. KirVESTES:n sopimukset ovat neuvottelujen alla uudet tullevat voimaan 1.3.2022. Henkilöstö sivukuluprosentit pysynevät ennallaan. Toimintamäärärahojen muutos on laatimisohjeen mukaan +1 %. Lisäksi tulevat seurakuntavaalikulut ja panostukset seurakunnan juhlavuoden viettoon niin, että seurakuntalaiset ja kaupunkilaiset tulevat osallisiksi juhlavuoden toiminnasta.

Liitteenä nro 251 on seurakunnan talouskatsaus 1-8/2021 liitteineen ja seurakunnan verotilitystiedot 1-9/2021 (toimitetaan sähköpostilla erikseen). Seurakunnan arvion mukaan vuonna 2022 kirkollisverotulot tulevat olemaan 7 milj. €. Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman ennusteen mukaan lisääntyvät 1,7 %.

Seurakunnan vuoden 2021 käyttötalous on toteutumassa talousarvion pääsääntöisesti mukaisesti, mutta koronarajoituksista johtuen monet toiminnat eivät ole toteutuneet ja toimintakulut ovat siksi alentuneet. Elokuun loppuun toimintakulut olivat yhteensä 59,0 %. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet 65,6 %. Toimintakate on 56,6 %, kun se normaalijakaumalla voisi olla 66,7 %. Toimintatuottoja lisää tonttien ja kiinteistöjen myyntitulot.

Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on ollut vuodesta 1975 lähtien 1,25 %. Toimintasuunnitelmassa 2022-2024 ei ole tuloveroprosentin muutosta.

**

Esityksen valmistelijat: talousjohtaja ja taloustoimiston toimistopäällikkö

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa verovuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia.

Kn 251 § Päätös:   

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 58 Liitteenä nro 58 on seurakunnan talouskatsaus 1-8/2021 liitteineen ja seurakunnan verotilitystiedot 1-9/2021.

Kv 58 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

59§  KÄYTTÖOMAISUUDEN LISÄPOISTO 2021

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeellä nro 20/2020 uudet seurakuntatalouksien talousohjeet. Uudet ohjeet sisältävät mm. seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpidon ja suunnitelman mukaisten poistoaikojen laskemisen ohjeen. Uudet poistoajat ovat oleellisesti lyhyemmät kuin aiemmat. Ohjeissa on poistoajoille vaihteluväli, josta seurakunta itse päättää sille sopivimman poistoajan suunnitelman mukaisille poistoille.

Uuteen järjestelmään liittymisen yhteydessä on tarkoitus samalla nostaa käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavien investointien summaa nostaa 5.000 eurosta

10.000 euroon. Samalla järjestelmän yksinkertaistamiseksi taloustoimistossa on nähty hyväksi, että poistettaisiin kertapoistona kaikki ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden jäljellä oleva arvo on alle 10.000 euroa vuoden 2021 suunnitelmapoiston jälkeen. Tehtävän lisäpoistoesityksen summa on 109.453,27 €. Maanmyyntitulot vuonna 2021 mahdollistavat lisäpoiston tekemisen ja jatkossa poistojen summa on näiden poistettavien osalta pienempi. Liitteenä nro 252 on Järvenpään seurakunnan käyttöomaisuusyhteenveto ja oikeamman puolessa sarakkeessa taustavärillä on merkitty lisäpoistokohteen jotka ovat yhteensä 109.453,27 €.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, toimistopäällikkö

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan käyttöomaisuuteen tehdään vuonna 2021 lisäpoisto liitteen nro 252 mukaan siten, että poistetaan alle 10.000 € jäännösarvon omaavat käyttöomaisuushyödykkeet taseesta.

Kn 252 § Päätös:    

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 59 Liitteenä nro 59 on Järvenpään seurakunnan käyttöomaisuusyhteenveto   ja oikeamman puolessa sarakkeessa taustavärillä on merkitty lisäpoistokohteen jotka ovat yhteensä 109.453,27 €.

Kv 59 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

60 §  KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAIKOJEN MUUTTAMINEN 1.1.2022 ALKAEN

Kirkkohallituksen yleiskirjeellä nro 20/2020 tuli uudet seurakuntatalouksien talousohjeet.   Aiempi seurakuntien   ja   seurakuntayhtymien   taloushallinnon ohjeistus oli laadittu pääosin 2000-luvun puolivälissä, eli noin 15 vuotta sitten. Ohjeiden pääasiallinen sisältö on ollut edelleen sovellettavissa. Tähän mennessä on tullut jonkin verran muutoksia sekä kirkon omaan lainsäädäntöön (kirkkolaki ja kirkkojärjestys) että muun muassa kirjanpito- ja verolakeihin. Ohjeissa on huomioitu viimeaikaiset säädösmuutokset. Ohjeet on käsitelty seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunnassa. Kirkon palvelukeskus Kipa aloitti toiminta vuonna 2012, jolloin kaikki seurakuntataloudet alkoivat muun muassa noudattaa samaa kirjanpidon tililuetteloa ja sitä tukevaa kirjausohjetta. Myös tilinpäätöskäytännöt yhtenäistyivät ja yhtenä esimerkkinä seurakuntatalouksien käyttöön laadittiin malli tasekirjasta (tilinpäätös).

Uudessa ohjeessa Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojen laskeminen perusparannusinvestointia ei yhdistellä rakennuksen tasearvoon, vaan se kirjataan rakennuksen kanssa samaan taseryhmään omaksi tase-eräkseen. Kirjanpitojärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki samaan rakennukseen kohdistuneet peruskunnostukset voidaan raportoida yhdessä, vaikka kukin          hanke       aktivoidaan  erikseen       ja sille  lasketaan poisto. Järvenpäässä poistoajat ovat olleet vuodesta 1999 käytössä ja viime vuosina on käytetty peruskorjauksissa aiempaa lyhyempiä mutta kirkkohallituksen suosituksen mukaiseen    välykseen    sisältyneitä poistoaikoja.    Vuodesta    1999     käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 25a). Liitteessä nro 25b) on kirkkohallituksen suositus    ja     esitys     Järvenpään     seurakunnassa     1.1.2021     käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.

**

Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja

**

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan:

  1. Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja 1.1.2021 alkaen on 10 000 €

  1. Käytettävä poistomenetelmä on suunnitelman mukainen tasapoisto.

  1. Poistoajat ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20/2020 ja ohjeen Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojenlaskeminen mukainen ja siitä käytössä on liitteessä nro 25b)oikeanpuolessa sarakkeessa olevat Järvenpään seurakunnan vuodet.

Kn 25 § Päätös:     

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Keskustelun aikana Pekka Luuk teki esityksen, että poistoajoissa noudatetaan suosituksen mukaisia maksimiaikoja muiden, kuin kirkon osalta.

Esitystä ei kannatettu.

****

Kv 10 §                   

Vuodesta 1999 käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 10a). Liitteessä nro 10b) on kirkkohallituksen suositus ja esitys Järvenpään seurakunnassa 1.1.2021 käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.

Kv 10 § Päätös: Pekka Luuk teki esityksen asian palauttamisesta kirkkoneuvostolle jatkovalmisteluun. Maija-Liisa Pyykkönen kannatti tehtyä ehdotusta.

Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti palauttaa asian kirkkoneuvostolle jatkovalmisteluun.

****

Kn § 259 Poistoaikojen ja poistosuunnitelman valmistelussa on huomioitu seurakunnan poistosuunnitelman yksinkertaistaminen ja seurakunnan talouden kestävyys pitkällä aikavälillä kiinteistökannan hyvän kunnon ylläpitämisessä niin, ettei korjausvelkaa synny. Poistosuunnitelman yksinkertaistamiseksi on tehty erillinen esitys kertapoistosta pienille alle 10 000 € tase-erille ja että jatkossa aktivointirajaa nostetaan 10 000 €:on.

Uudessa esitettävässä poistosuunnitelmassa kirkkohallituksen uuden suosituksen pisimmät poistoajat otetaan 1.1.2022 alkaen käyttöön kaikissa uusissa käyttöomaisuuden tase-erissä. Lisäksi eräiden vanhan poistosuunnitelman pisimpien poistoaikojen tase-erät otetaan 1.1.2022 alkaen uuden poistosuunnitelman piiriin niin, että tasearvolle lasketaan alkuperäisestä arvosta ja uudella poistoajalla (merkitty keltaisella) poistosuunnitelma (eli poistoaika lyhenee). Lopuille tase-erille käytetään vanhan poistosuunnitelman mukaista poistoaikaa ja ne poistuvat aikanaan käyttöomaisuuskirjanpidosta, jonka jälkeen uusi poistosuunnitelma on kokonaan käytössä.

Vuodesta 1999 käytössä   olleet poistoajat ovat liitteenä   nro   259a). Liitteessä nro 259b) on kirkkohallituksen suositus uusiksi poistoajoiksi.

Liitteenä nro 259c) esitys Järvenpään seurakunnassa 1.1.2022 käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.

Tj:n esitys:             

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan:

 1. Käyttöomaisuuskirjanpitoon otettavan omaisuuden aktivointiraja 1.1.2022 alkaen on 10 000 €

 2. Käytettävä poistomenetelmä on suunnitelman mukainen tasapoisto.

 3. Poistoajat uusille tase-erille ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20/2020 ja ohjeen Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistoaikojen laskeminen mukainen soveltaen pisimpiä poistoaikoja.

 4. Poistoajat vanhoille tase-erille ovat 1.1.2022 alkaen liitteessä nro 259c) oikeanpuoleisissa sarakkeissa punaisella merkityt ja sovellettavat uudet poistoajat ovat keltaisella pohjalla omassa sarakkeessaan..

Kn 259 Päätös:      

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 60        

Vuodesta 1999 käytössä olleet poistoajat ovat liitteenä nro 60a).

Liitteessä nro 60b) on kirkkohallituksen suositus uusiksi poistoajoiksi.

Liitteenä     nro     60c)     esitys     Järvenpään     seurakunnassa     1.1.2022     käyttöön otettaviksi poistoajoiksi.

Kv 60 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-4) hyväksyttiin yksimielisesti.

61.§ STRATEGIATYÖSKENTELY

Kv 61 § Päätös:

Kirkkovaltuusto työskenteli tulevan strategian kysymysten parissa ryhmittäin.

62 § TIEDOKSI

Kv 62 § Päätös:

Tiedoksi annettavaa ei ollut. 

Kirkkovaltuuston varajäsen Marketta Pohjanheimo (Valtuustoryhmä II – ”Kirkko Keskelle Elämää” –Kokoomus ja sitoutumattomat) on ilmoittanut sähköpostilla 2.8.2021 hallintosihteeri Hanna Warrolle poismuutostaan Järvenpäästä 1.8.2021 alkaen. Väestörekisterikeskuksen tiedon mukaan toiseen asuinkuntaan rekisteröitymispäivä on 22.7.2021.

Marketta Pohjanheimo on kirkkovaltuuston varajäsen sekä diakoniajohtokunnan jäsen ja kirkkovaltuuston nimittämä (kv 29.1.2019 § 7) puheenjohtaja diakoniajohtokunnassa.

Valtuustoryhmässä II ei ole tapahtunut kuluvan valtuustokauden aikana muutoksia.

Kirkkolain (1054/1993) 23:1-7 § mukaan vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.

Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

--

Esityksen valmistelija ja lisätiedot; hallintosihteeri

--

Pj:n esitys:              

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

  1. toteaa Marketta Pohjanheimon  luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi

  2. valitsee uuden jäsenen diakoniajohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

  3. valitsee uuden puheenjohtajan diakoniajohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Kn 209 § Päätös:   

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

****

Kv § 63 Päätös:      

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti

Kohta 2) Diakoniajohtokunnan uudeksi jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Ritva Sallinen ja varajäseneksi Terttu Sihvola- Rauttu.

Kohta 3) Diakoniajohtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valittiin Pekka Launonen.

64.  § VALITUSOSOITUS

Kv 65 §  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.07