Elää ja rakastaa

Ihmisen elämän tarkoitus on elää ja rakastaa. Rakkaus muuttaa maailmaa. Se rakentaa yhteyksiä ja purkaa muureja ihmisten väliltä. Rakkaus luo toivoa ja rauhaa eri mieltä olevien välille. Se ohjaa ymmärtämään ja kohtaamaan toista ihmistä, joka on täysin erilainen kuin itse olen.

Rakastaminen ei ole pelkästään tunnetta ja sanoja, vaan siihen sisältyvät myös teot ja asenne. Se on valmis näkemään vaivaa toisen hyväksi. Rakastaminen on kokonaisvaltaista toisen ihmisen arvostamista ja hyväksymistä juuri sellaisena kuin hän on. Se on ihmisen auttamista hänen ehdoillaan, ei niin kuin minä näen parhaaksi auttaa häntä. Rakastaminen on itsensä likoon laittamista toisen hyväksi laskelmoimatta, mitä minä tästä saan. Rakkaus ei etsi omaa etua, vaan toisen hyvää.

Suurinta rakkautta osoittanut Jeesus sanoo näin:                   

”Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.”

Rakastaminen ei ole suinkaan helppoa eikä vaivatonta. Usein oma mukavuuden halu ja itsekkyys estävät lähtemästä liikkeelle ja tekemästä hyvää toiselle. Ihminen ei huomaa, miten hän loukkaa toista sanoilla ja asenteilla, vaikka samaan aikaan hyvin herkästi loukkaantuu itse ja pahoittaa mielensä.

Erään laulun sanat nousevat rukouksena vuosikymmenten takaa:

On vaikeata rakastaa, vaan oppivani soisin.

Suo, että mielen itsekkään pois panna, Jeesus, voisin.

Kas loukkaannun, kun joku ei mun tahtoani nouda.

Ja kun mun auttaa pitäisi, en viitsi, enkä jouda.

Oi Herra tätä rukoilen: mä muuttuako voisin?

On vaikeata rakastaa, vaan oppivani soisin.”

Rakkautta ja anteeksiantamusta saa pyytää Häneltä, joka rakasti ja rakastaa jokaista ihmistä loppuun saakka, ristinkuolemaan saakka. Kun minun on vaikea hyväksyä tai sietää toista ihmistä, niin on hyvä muistaa: Jumalan silmissä jokainen on yhtä arvokas ja rakas. Hän muistuttaa minua taas kerran: Tämän käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne.

Tarja Seppänen

kappalainen

Järvenpään seurakunta