Uutislistaukseen

Huoli ikääntyneiden hyvinvoinnista on yhteinen

”Välitämme sinusta” on Järvenpään seurakunnan, Keusoten ja Järvenpään kaupungin ikäihmisten parissa työskentelevien yhteinen etsivän ja löytävän vanhustyön hanke. Sen tarkoituksena on löytää eniten tukea ja arjessa selviytymisen haasteita kokevat kotona asuvat järvenpääläiset ikääntyneet ja vahvistaa ikääntyneistä välittämisen kulttuuria.

Kuvassa Nina Kemppainen-Kymenlahti (vasemmala), Taija Rosimo-Luhtanen, Henna Partanen, Anu Keränen ja Marke...

”Jos tunnet jonkun apua tai tukea tarvitsevan ikääntyneen, niin kerrothan hänelle Välitämme sinusta-yhteydenottokortista.

”Kolmivuotisessa hankkeessa etsitään yhdessä ratkaisuja, joiden avulla ikääntynyt voisi elää omannäköistä ja turvallista elämää. Monet tekijät mm. sairaudet heikentävät toimintakykyä ja elämästä saattavat puuttua riittävät tukiverkot tai läheiset. Digisyrjäytyminen hankaloittaa asioiden hoitamista”, kertoo Järvenpään seurakunnan vanhustyön diakonissa Marketta Hyytiäinen.

”Tapaan työssäni juurikin niitä ikääntyneitä, jotka eivät koe saavansa riittävästi tarvitsemaansa apua ja tukea ja jotka pyrkivät sinnittelemään arjessaan, palveluverkkojen ulkopuolella, omin voimin. Ikääntynyt ei aina tiedä, mistä ja millaista apua hän voisi saada”, Hyytiäinen jatkaa.

Myös sosiaaliohjaaja Henna Partanen toivoo, että hankkeen kautta saavutettaisiin niitä ikäihmisiä, joilla ei ole vielä tietoa heille suunnatuista palveluista tai toiminnoista Järvenpään alueella.

Asiakasohjaaja Nina Kemppainen-Kymenlahti toimii viikoittain Ikäihmisten neuvonta- ja ohjaustyössä ja tekee kotikäynteinä ikäihmisten palvelutarpeen arviointeja.

”Ikääntyneiden tavoittaminen on tärkeää, jotta pystyttäisiin auttamaan mahdollisimman monia ja ottamaan huomioon heidän tarpeensa”, toteaa Kemppainen-Kymenlahti.

Välitämme sinusta -kortti helpottaa yhteydenottoa


Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa lähetetään helmikuun lopussa postitse vuoden 2023 aikana 78-82 vuotta täyttäville seurakuntaisille Välitämme sinusta -yhteydenottokortti. Seurakuntaan kuulumaton voi noutaa kortin Myllytien toimintakeskuksen tai Järvenpään infosta. Korttikampanja on tarkoitus jatkossa ulottaa myös tästä seuraaville ikäryhmille ja jakaa paikkoihin, missä ikäihmiset liikkuvat.

Välitämme sinusta -kortissa on kaksi osaa. Toisen voi halutessaan postittaa yhteydenottopyyntönä, toisen jättää kotiin muistilapuksi tai turvakortiksi. Kortista ikääntynyt voi valita yhden tai useamman tahon, jolta toivoo yhteydenottoa. Valittavina ovat Keusoten Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus, kaupungin ikäihmisten toiminnoista vastaava taho ja seurakunnan diakoniatyö. Kortista löytyvät toimijoiden yhteystiedot.

”Odotan hankkeelta erityisesti sitä, että se tavoittaisi kotona asuvia yksinäisiä ikäihmisiä, joilla ei ole vielä kontaktia mihinkään palveluihin ja jotka eniten tarvitsevat tukea arjessaan. Toivon hankkeen vähentävän ikääntyneiden yksinäisyyttä ja tukevan kotona pärjäämistä ja osallisuutta”, kertoo yhteisöohjaaja Anu Keränen Järvenpään kaupungin Yhteisöpalveluista.

Yksinäisten yhteydenottoja odottaa myös Keusoten muistikoordinaattori Taija Rosimo-Luhtanen.

”Uskon, että meillä on ikäihmisiä, jotka kokevat yksinäisyyttä tai ovat muistisairaita, eivätkä ole osanneet hakeutua minkään palvelun piiriin. Toivon, että saavutamme heitä ja löydämme heille sopivia palveluita tai muuta toimintaa. ”  

 

Kysy lisää

Marketta Hyytiäinen
Marketta Hyytiäinen
diakonissa

”Vanhustyön diakonissana teen tällä hetkellä Etsivää ja löytävää vanhustyötä yhdessä verkostotoimijoiden kanssa Järvenpään alueella. Työn tavoitteena on eniten tukea ja apua tarvitsevien kotona asuvien järvenpääläisten ikääntyneiden löytäminen ja heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa tukeminen. Monet ikääntyneet kokevat yksinäisyyttä, turvattomuutta ja arjessa selviytymisen haasteita.

Iloitsen ihmisten kohtaamisesta. Kotikäynnit ja sielunhoidolliset keskustelut ovatkin merkittävä ja mieluinen osa työtäni. Moni ikääntynyt kärsii jakamattomista hetkistä, kun ei ole ketään, joka kuuntelisi, näkisi ja ymmärtäisi ja tarvittaessa auttaisi esim. käytännön asioiden hoitamisessa. Työniloa tuo, kun tietää olevansa juuri oikealla paikalla omassa työtehtävässään ja saa kulkea vierellä, tukea, rohkaista ja lohduttaa, tuoda toivoa epätoivon keskelle, auttaa niissä asioissa, joissa toinen kokee haasteita, rohkaista Jumalan sanan, rukouksen ja kotiehtoollisen kautta, osoittaa tietä Jumalan Isän rakkauteen ja esirukoilla toisen puolesta; se voimauttaa itseäkin.

Työssä palkitsevaa on seurakuntalaisen tai ikääntyneen helpottunut ja kiitollinen olotila, kun jokin asia, jota hänen on ollut mahdoton itse hoitaa, on saatu yhdessä eteenpäin tai kun on yhdessä saatu kantaa Taivaan Isän huolenpitoon jokin ikääntyneen sydämellä ollut murhe. Hymy, silmien säteily yhteisen hetken jälkeen, ikääntyneen into hänen kertoessaan omaa elämäntarinaansa. Tai kun ikääntynyt löytää kotitien, taivastien, Jeesuksen ja Jumalan, Taivaan Isän läheisyyden ja läsnäolon keskelle arkeaan ja jaksaa sen avulla mennä päivästä toiseen sairauksien ja vanhuuden heikentämänä, vaikkakin kotona sinnitellen; se tuo työniloa.

Toivoa ja iloa omaan elämääni tuovat usko Jumalaan ja yhteys aikuisiin lapsiimme ja lastenlapsiin, joita on jo seitsemän ja tietysti rakkaat ystävät. Lapsenlapsissa on sitä ihanaa virtaa ja elämänvoimaa, joka tarttuu ja saa sydämen läikkymään ilosta. Hengellinen lukeminen, rukous, laulaminen, mökkeily, runojen rustaaminen ja puolison kanssa lenkkeily ja liikunta yleensäkin ovat minulle tärkeitä voimanlähteitä.

Lempijakeita Raamatussa on monia, mm. Jes. 54:11 ” Sillä vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei sinusta väisty eikä Minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.” Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon voi luottaa.  

22.2.2023 00.01