Uutiset

Vanhusten inhimillinen kohtelu yhteiskunnassa

1.2.2019 11.49

dependent-826327_960_720_THUMB.jpg

Yhteiskunnan sivistystaso mitataan siinä, miten se kohtelee vanhuksia ja yleensäkin heikompiaan. Mitä voimme todeta yhteiskuntamme sivistystasosta tänään. Yhteiskunta olemme me. Mitä taso kertoo meistä?

Jo lähes kymmenen vuotta sitten Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto antoi julkilausuman vanhusten ja heikompien inhimillisestä kohtelusta yhteiskunnassamme. 

Viime aikojen uutisia ja keskusteluja seuratessa ei voi välttyä kysymästä, onko mikään muuttunut. Julkilausuma on yhä ajankohtainen ja ansaitsee tulla nostetuksi edelleen vahvasti esiin. 

Seuraavassa Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston julkilausuma jo vuodelta 2010.

**********

"Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 1.6.2010 vanhusten asemasta, kohtelusta ja niihin liittyvistä haasteista hyvinvointiyhteiskunnassa. Aihe on myös erittäin ajankohtainen Järvenpäässä. Kirkkoneuvosto on seurannut aktiivisesti käytyä keskustelua ja haluaa tuoda keskusteluun kristillisestä uskosta nousevia eettisiä näkökulmia.

Kristinuskon ytimessä on käsitys jokaisen ihmisen arvosta riippumatta hänen iästään, rodustaan, ansioistaan tai saavutuksistaan. Yhteiskunnan tehtävänä on pitää huolta ennen kaikkea niistä, jotka ovat erityisen avun tarpeessa ja joiden ääni ei muutoin kuulu. Tähän liittyy myös vaatimus huolehtia vanhuksista. Heillä on oikeus hyvään elämään ja inhimilliseen kohteluun silloinkin, kun ollaan toisten avun varassa.

Moni järvenpääläinen on tällä hetkellä huolissaan kohtuuhintaisten hoivapalveluiden riittävyydestä ja saatavuudesta. Niiden lisäksi Järvenpään seurakunta korostaa vanhusten kokonaisvaltaista kohtaamista ja yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. Erilaisten intressien ristipaineissa ei saa unohtaa ihmistä.

Palvelurakenteen muutos on välttämättömyys tällä hetkellä. Tällöin ei kuitenkaan tule painottaa pelkästään talouden ja tehokkuuden näkökulmia vaan myös inhimillisiä arvoja. Palveluiden käyttäjien mielipiteet on otettava huomioon. Inhimillinen ja arvokas vanhuus pitää olla jokaisen ikääntyneen saavutettavissa. Tämän tulee olla meidän kaikkien yhteisenä tavoiteena.

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto"

« Uutislistaukseen