Uutiset

Uutislistaukseen

Kolikkokasasta versoaa uutta.

Seurakunnan vuoden 2021 talousarvio on hyväksytty

16.12.2020 12.37

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksessaan 15.12. vuoden 2021 talousarvion. Talousarvio on 271 000 € alijäämäinen. Toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate on -6 632 000 €. Käyttötalouden tulojen ja kulujen erotus eli vuosikate 337 000 € positiivinen. Poistot ovat noin 655 000 €, joten tilikauden tulokseksi tullee -318 000 €.

Kirkollisverotulot kasvavat arvion mukaan 1 prosentilla ja ovat ensi vuonna 6,8 milj. €. Jos kuitenkin koronapandemia muuttaa taloustilannetta nykyisistä arvioista, seurakunnalla on valmius tehdä taloustilanteen vaatimia toimia. Seurakunnalla on myös vanhoja ylijäämiä, jotka turvaavat toimintaa ja äkillisiin toiminnan supistuksiin ei ole tarvetta. Kirkollisveroprosentti on Järvenpäässä 1,25 %.

Vuoden 2021 budjetissa toimintakuluja on 7,8 milj. €. Näistä henkilöstökuluja on 59 %. Henkilöstövoimavarojen lisäpanostuksia budjetissa on nuorisotyöhön, palvelevaan puhelimeen ja tiedotukseen. Yksittäisten kustannuspaikkojen toimintakatteen lisäyksiä on mm. diakoniatyöhön 6,3 % ja hautaustoimen pääluokkaan 5,3 %. Budjetti takaa osaltaan seurakunnan toiminnan jatkumisen yhtä laaja-alaisena ja monipuolisena kuin kuluvana vuonna. Kiinteistötoimen osuus koko seurakunnan toimintakatteesta on 21 %. Kiinteistöstrategialla 2020-2029 on linjattu, että seurakunnan toimintaa olevia tiloja vähennetään kymmenen prosenttia.

Investointeihin vuodelle 2021 on varattu yhteensä 775 000 €. Näistä suurin osa menee kiinteistöjen peruskorjauksiin, joista suurimpana yksittäisenä investointina on kirkon sähkö- ja valaisinjärjestelmien uusiminen 375 000 €. Uutta on kirkkoon rakennettava InvaWC, johon on varattu 100 000 € määräraha. Asia on kuitenkin museoviraston tutkittavana. Pienempiä uusia investointikohteita ovat hautausmaalle rakennettavat Uurnametsä ja muistolehto.

Lisätietoja: talousjohtaja Kari J. Hietala, p. 050 562 6069, kari.j.hietala@evl.fi

Katso myös PowerPoint-esitys:

Järvenpään seurakunnan talousarvio vuodelle 2021