Uutiset

Uutislistaukseen

Toimielinten sähköiset kokoukset mahdollisia

17.3.2021 08.38

Toimielinten sähköiset kokoukset mahdollisia

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisten toimielimissä voidaan järjestää sähköisiä kokouksia, kun laki kirkkolain muuttamisesta (200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021. Lailla muutettiin kirkkolakia kiireellisesti sähköisiä kokouksia koskevilta osin.

Tavoitteena on, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät muuttavat toimielintensä työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus. Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Varmistaakseen sen, että sähköinen kokoustaminen voidaan seurakunnissa käynnistää jo ennen mahdollisia säännösten muutoksia, täysistunto antoi seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallintoa koskevan väliaikaisen määräyksen. Määräyksen mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielinten kokouksia voidaan 1.3. todetuissa poikkeusoloissa pitää sähköisesti, vaikka toimielimen työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai johtosäännössä olisi määräyksiä vain varsinaisen, kokouspaikalla pidettävän kokouksen mahdollisuudesta.

Määräaikainen päätös tulee voimaan 17.3.2021, ja se on voimassa niin kauan kuin poikkeusolot ovat voimassa, kuitenkin enintään elokuun loppuun 2021.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti myös muuttaa Kirkkohallituksen työjärjestystä niin, että myös kirkkohallituksen täysistunnossa ja virastokollegiossa voidaan pitää sähköisiä kokouksia. Joitakin pykäliä muutetaan myös muiden sähköisten hallintokäytäntöjen saattamiseksi työjärjestykseen. Päätetyillä työjärjestyksen muutoksilla sähköiset kokoukset voidaan ottaa käyttöön kirkkohallituksen päätöksenteossa pysyvästi.