Uutiset

Seurakuntayhtymähankkeella halutaan turvata seurakunnan perustyön edellytykset

1.2.2017 12.57

Yhtymähankkeella halutaan turvata seurakunnan perustyön edellytykset

Seurakuntayhtymähanke perustuu Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien hyvään ja pitkään jatkuneeseen yhteistyöhön, keskinäiseen luottamukseen sekä perusteelliseen selvitystyöhön. Yhteistyöstä seurakuntien välillä tai seurakuntarakenteen eri ratkaisuista on keskusteltu yhdessä yli kymmenen vuoden ajan.  Keskinäiset keskustelut keskeytyivät, kun vuoden 2013 lopulla käynnistyi Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys (ns. 8-pallohanke). Kuntien alueella sijainneet yhdeksän seurakuntaa ryhtyivät valmistelemaan vastaavasti seurakuntayhtymäselvitystä.

Vuonna 2015 kunnat yksi kerrallaan irtisanoutuivat kuntien yhdistämishankkeesta Keski-Uudellamaalla. Kirkolliskokous puolestaan hylkäsi toukokuussa 2015 Uusi seurakuntayhtymämalli 2015 -hankkeen lakipakettiesityksen. Nämä hankkeet, jotka olisivat pakottaneet alueen seurakunnat yhtymään, kaatuivat, ja samalla raukesi myös alueen yhdeksän seurakunnan selvitystyö.


Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien valtuustot päättivät yksimielisesti jatkaa selvitystyötä seurakuntayhtymän perustamiseksi kolmisin.  Tämä selvitystyö on jatkunut vuoden 2016 aikana.

Suunnitteilla on kolmen seurakunnan muodostama ns. löyhä yhtymä, jossa seurakunnat säilyisivät itsenäisinä seurakunnallisen toiminnan osalta, mutta tukipalvelut yhdistettäisiin. Tukipalveluilla tarkoitetaan hallintoa, taloushallintoa, kiinteistö- ja hautaustointa.
 
Kunkin seurakunnan toiminta säilyisi itsenäisenä

Tukipalveluiden hoitaminen yhdessä turvaisi jatkossakin riittävät taloudelliset resurssit seurakuntien varsinaiseen toimintaan. Eri seurakunnissa oleva asiantuntijuus ja osaaminen tulisivat yhteiseen käyttöön ja sijaistaminen helpottuisi. Seurakuntalaisille muutos näkyisi käytännössä yhtenäisinä palveluina, käytäntöinä ja hinnastoina yhtymän alueella. Kunkin seurakunnan toiminta säilyisi itsenäisenä.
Seurakuntayhtymähankkeessa on tärkeää huomata, että seurakuntia ei olla yhdistämässä vaan ainoastaan niiden hoitamat tukipalvelut. Kolmen jäsenmäärältään lähes saman kokoisen ja lähekkäin olevan seurakunnan kannattaa hoitaa seurakuntatyön tukipalvelut yhdessä. Tällöin seurakunnat voivat keskittyä enemmän itse seurakuntatyöhön.
Seurakuntayhtymähanke ei myöskään vaaranna seurakuntien paikallisuutta. Seurakunta on edelleen keskeisin toimija, seurakuntayhtymän tehtävänä on ”tuottaa seurakuntien tarvitsemat palvelut sekä hoitaa seurakuntayhtymän lakisääteiset tehtävät laadukkaasti ja kustannustehokkaasti”. 

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien seurakuntayhtymähanke voisi toimia esimerkkinä myös kuntapuolelle. Monia toimintoja tällä pienellä alueella kannattaisi hoitaa yhdessä ja tästä hyötyisivät ennen kaikkea alueen asukkaat. Tähän seurakuntiemme jäsenten ja alueella asuvien ihmisten parempaan palveluun tähtäämme seurakuntayhtymähankkeella.
Kirkon tulevaisuuskomitean tuore mietintö toteaa: "Seurakuntien edessä olevien rakenteellisten ratkaisujen kohdalla ensisijainen vaihtoehto on seurakuntayhtymä, joka on ”toiminnallisesti itsenäisten seurakuntien palveluntarjoaja ja yhteistyöelin” (Tulevaisuuskomitean mietintö s. 67). Juuri tämän tyyppistä ratkaisua on seurakuntayhtymän valmisteluprosessissa hahmoteltu. Tarkoitus on ollut edetä hallitusti vapaaehtoisena rakennemuutosprosessina, jossa tulevaisuutta kohden ei mennä selkä edellä.


Seurakuntayhtymähanketta käsitellään kirkkovaltuustojen kokouksissa. Kokoukset ovat kaikille avoimia. Tervetuloa seuraamaan keskustelua ja kuulemaan seurakuntayhtymähankkeesta! Lopulliset päätökset asiasta tehdään kunkin seurakunnan kirkkovaltuustossa huhtikuun alussa.


Järvenpään seurakunta järjestää helmikuussa seurakuntalaisille avoimen kuulemistilaisuuden.


Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj.
Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj.
Vesa Koivisto, kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
Liisa Tuovinen, kirkkoneuvoston vpj.
Kari J. Hietala, talousjohtaja
Järvenpään seurakunta


(Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaan yleisönosastossa 22.1.2017 vastauksena Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuutettu Arto Luukkanen kirjoitukseen 17.1.2017 Keski-Uusimaassa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien seurakuntayhtymähankkeesta otsikolla ”Mikä on Järvenpään seurakunnan kohtalo?”. )

« Uutislistaukseen