Ristiäiset

Pieni vauva on suuri ihme. Hänelle halutaan antaa kaikkea hyvää ja parasta. Kasteessa Jumala antaa lahjaksi armon, joka ei koskaan lopu. Se kantaa halki elämän.

Lapsi voidaan kastaa, jos vähintään toinen vanhemmista on kirkon jäsen. Tilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki uskontokunnasta riippumatta. Kastejuhlan yhteydessä seurakunta hoitaa lapsen nimen virallisen rekisteröinnin myös maistraatille.

Kastejuhla voi olla pieni tai suuri. Kastejuhla on lapsen ensimmäinen juhla, johon lähisukulaisia usein kutsutaan pitkienkin matkojen päästä. Lapsi voidaan kastaa myös vain perheen parissa ilman suurempia juhlajärjestelyjä.

Varaa pappi ja paikka

Ristiäisten eli kastejuhlan ajankohdan, paikan ja papin voitte varata kirkkoherranvirastosta. Kastejuhlan järjestäminen kannattaa aloittaa pian lapsen syntymän jälkeen. Mitä aiemmin teet varauksen, sitä varmemmin saat juuri haluamasi päivän ja paikan. Sunnuntaisin toivottu päivä ja aika on yleensä parhaiten toteutettavissa.

Järvenpään seurakunnan jäseneltä seurakunta ei peri mitään maksuja kastejuhlan järjestämisestä. Myös tilan ja astiaston voi vuokrata ilmaiseksi seurakunnalta. Pöytäliinoista peritään pientä pesukorvausta. Kastejuhla voidaan pitää myös kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Seurakunnan tilat
Järvenpään seurakunnan papit

Valitse lapselle kummit

Lapsella tulee olla kaksi rippikoulun käynyttä, konfirmoitua ja kirkkoon kuuluvaa kummia. Mikäli kahta kummia on vaikeaa löytää, kirkkoherran päätöksellä yksikin kummi riittää. Päätöksen hakemista varten, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Lue lisää kummien tehtävästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Suunnittele kastetilaisuus papin kanssa

Yleensä vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää. Kastava pappi ottaa vanhempiin yhteyttä ja sopii tapaamisesta vanhempien näin halutessa. Tällöin sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta, valitaan virret ja täytetään lasta koskeva rekisteröimislomake. Papin kanssa sovitaan mm. ilmoittaako lapsen nimen pappi vai vanhemmat. Tapaamisessa usein myös keskustellaan uudesta elämäntilanteesta, lapsen syntymästä ja kasteen hengellisestä merkityksestä.

Kasteen kaava ja kastevirsiäLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)
Kastevirret - Kuuntele ja tutustu kastevirsiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

Tila, tarjoilut, kastemekko ja lapsen nimi

Jos kastejuhla pidetään kotona, on hyvä varata kastetoimitusta varten pöytä ja kastemalja. Usein pöydällä on myös kynttilä (kastekynttilän sytyttämistä varten), Raamattu ja pieni liina vauvan pään pyhkimistä varten.

Kaikissa seurakunnan tiloissa on kastemalja. Muista valmisteluista kannattaa sopia vahtimestarin kanssa.

Seurakunnalta voi lainata myös kastemekon. Kastemekkoja on useita ja niitä voi kysyä vahtimestarilta.

Seurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän ja kastetodistuksen sekä kummeille annettavat kummitodistukset.

Vanhemmat vastaavat mahdollisesta tarjoilusta. Seurakunnalla ei ole catering-palvelua. Seurakunnan tilan astiasto on käytettävissä. Lähtökohtaisesti tila tulee jättää siihen kuntoon kuin se oli ennen juhlaa. Siivouksesta vastaa tilan varaaja.

Ennen kastepäivää tulee päättää myös lapsen nimi ja varmistaa sen laillisuus. Nimen laillisuudesta löytyy tietoa mm. Väestörekisterikeskuksen nettisivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kastejuhlan jälkeen

Kastejuhlan jälkeen kastettua ja hänen perhettään sekä kummeja ja isovanhempia kutsutaan jumalanpalvelukseen, jolloin luetaan kastettujen nimet ja rukoillaan kastettujen puolesta.

Pappi toimittaa lapsen tietojen ilmoituslomakkeen kirkkoherranvirastoon nimen ja kastetiedon rekisteröimistä varten. Tieto menee suoraan väestörekisteriin. Joidenkin
viikkojen jälkeen saatte Kela-kortin postitse. Tarvittaessa passia voitte hakea lapselle noin viikon kuluttua kasteesta.

Kastejuhlan jälkeisellä viikolla luetaan kastettujen nimet kirkossa ja sitä seuraavalla viikolla kastettujen nimet ovat kirkollisissa ilmoituksissa paikallisissa sanomalehdissä (Keski-Uusimaa, Tuusulanjärven viikkouutiset), mikäli vanhemmat ovat antaneet tähän luvan.

Pieni vauva on seurakunnan jäsen heti kastejuhlan jälkeen. Vauvaikäiset ovat erityisen tervetulleita esimerkiksi perhemessuun ja eka vauva -kerhoon. Tutustu lapsiperheiden toimintaan.

Arki pienen lapsen kanssa voi olla myös raskasta ja parisuhde saattaa joutua koetukselle. Seurakunnalta saat tukea vaikeaan elämäntilanteeseen ja neuvoja parisuhteen hoitoon.

Tukea parisuhteen hyvinvointiin
Apua perheen ongelmiin

 

Tiesitkö, että..

  • kasteen perustana on Jeesuksen antama kastekäsky (Matt. 28:18-20Linkki avautuu uudessa välilehdessä)

  • kaste on rippikoulun ja konfirmaation edellytys. Rippikoulussa opiskellaan, mikä on kasteen merkitys.

  • kasteella ei ole ikärajaa. 12-17 -vuotias voidaan kastaa, vaikka vanhemmat eivät kuuluisi kirkkoon. Tähän tarvitaan vanhempien suostumus. Suomen ev.lut. kirkossa kastetaan myös aikuisia, joita ei ole lapsena kastettu.

  • Kasteveteen ei liity luterilaisen ajattelun mukaan mitään erityistä mystiikkaa ja sen voi hävittää haluamallaan tavalla. Vesi kuvastaa puhtaaksi pesemistä synneistä.

  • Valkoinen kastemekko kuvaa Kristuksen puhtautta ja syntien anteeksi saamista. Se kertoo siitä, että kasteen perusteella lapsi on puettu anteeksiantamukseen ja vanhurskauteen. Se kuvaa myös valkeudessa vaeltamista, Kristuksen läheisyyttä ja Jumalan pyhyyttä. Kastemekon ylipitkä helma muistuttaa, että armo on ihmistä suurempi.

Kastepappi muualta kuin Järvenpään seurakunnasta

Lapsen voi kastaa kuka tahansa Suomen ev.lut. kirkon pappi. Vaikka kastepappi ei olisi Järvenpään seurakunnasta, liitetään lapsi kasteessa kuitenkin samaan seurakuntaan, johon vanhemmat kuuluvat.  Palauta rekisteröintilomake ristiäisten jälkeen kirkkoherranvirastoon tai pyydä pappia toimittamaan se kirkkoherranvirastoon. Saat seurakunnasta myös kummitodistukset, kastetodistuksen vanhemmille ja kastekynttilän.

Vauva voi olla kummin sylissä kasteen aikana.
"Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme.." Ps. 139 1:13

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

YouTube-video