Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa


Seurakunta pitää yhteyttä alueen kouluihin ja oppilaitoksiin koulujen toiveita kuunnellen ja pyrkii vastaamaan oppilaitosten tarpeista nouseviin yhteistyöhaasteisiin.

Seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä alueen peruskoulujen kanssa tukemalla kouluissa tapahtuvaa uskontokasvatusta. Jokaisella koululla on seurakunnan nimikkotyöntekijä, joka vierailee koululla säännöllisesti. Kaikki koulut osallistuvat kerran lukukaudessa koulukirkkoihin, jotka suunnitellaan yhdessä koulujen kanssa. Seurakunta kutsuu 1lk oppilaat tutustumaan kirkkoon ja 3lk oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua siunauskappeliin ja hautausmaalle. Seurakunta osallistuu myös alakoulujen monikulttuurisuuskasvatukseen vieraillen oppitunneilla ja järjestää lähetyskierroksia 2. luokan ja 6. luokan oppilaille. Seurakunta on mukana myös kulttuuripolussa, jossa 6-luokan oppilaat tutustuvat kirkkoon.

Oppilaitostyö

Seurakunta pitää yhteyttä alueen oppilaitoksiin ja opiskelijoihin vierailemalla oppilaitoksissa, järjestämällä hartauksia ja kutsumalla opiskelijoita yhteisiin illanviettoihin. Seurakunta jakaa keväisin stipendejä ja seurakunnalliseen työhön valmistuvat voivat hakea opintoihinsa opintoavustuksia alkusyksyllä.

Peruskoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaa pastori Hanne Lukkari.

Oppilaitostyön pastori Antti Luoma on tavattavissa keskusteluja varten, kun tarvitset hengellistä ja henkistä tukea elämääsi tai opiskeluusi liittyvissä asioissa.

jalat ympyrässä