JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA - NUORET
 

ISOSHAKU KESÄN 2022 LEIREILLE

Leirityöhakemus löytyy nyt NETTIVERSIONA!

 Leirityöhakemuksella voit hakea isoseksi, apuohjaajaksi tai yövalvojaksi kesän 2022 leireille Järvenpään seurakunnassa. Samalta hakulomakkeelta löydät kaikki leirit - rippikoulut, varhaisnuorten leirit sekä diakonian retkipäivät ja perheleirit.

Hakemusta tehdessäsi lue huolellisesti ja tarkasti täyttöohjeet. On tärkeää, että vastaat mahdollisimman tarkasti jokaiseen kohtaan! Leirien yksityiskohtaiset tiedot löydät heti lomakkeen alusta, pudotusvalikosta ”Vaihtoehtojen tiedot”. Sieltä löydät tiedot myös leirien mahdollisista ennakkotapaamisista, kaupunkipäivistä sekä konfirmaatioista.

Hakemuksen löydät TÄSTÄ tai linkistä bit.ly/leirityöhakemus2022

 


Tiistaisin

Isoskoulutus Lnak 1, 2, 3 ja 4 klo 18-20 

Betonimessu ja mehujatkot kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18 kirkossa


Keskiviikkoisin

Nuorten SäbäClub klo 17.30-19.00 

Nuorisotoimisto päivystää klo 14-16 


Perjantaisin

Nuortenilta klo 18-21  


ILMOITTAUDU ISOSTOIMINTAAN!

Kiinnostavatko isoskoulutus ja isosen tehtävät? Ole yhteydessä työntekijöihin.

 

Isostoiminnan vastuuohjaajat 2021-2022

Lnak 1 Kaisa ja Johannes 

Lnak 2 Mari

Lnak 3 Antti 

Lnak 4 Saara ja Julia

 

LEIRIT 2021-2022

Linkit leiri-ilmoittautumisiin julkaistaan tällä sivulla

 

Lnak 1 leiri 14.-16.1.2022 Vain nakkiykkösille

Musaleiri 4.-6.2.2022 

Nuortenleiri 2, 11.-13.3.2022

 

Kysy lisää työntekijöiltä!

 

Uusi nuorten vaikuttajaryhmä tuo esiin nuorten näkemykset seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa

Järvenpään seurakunnassa aloittaa syksyllä 2022 nuorten vaikuttajaryhmä. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa seurakunnan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Vaikuttajaryhmän jäsenet valitaan ennen ryhmän alkua kevään ja kesän aikana. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Valittavien tulee olla alle 29-vuotiaita Järvenpään seurakunnan jäseniä tai sen toimintaan aktiivisesti osallistuvia jonkun muun ev. lut. kirkon seurakunnan jäseniä. Vaikuttajaryhmän jäsen voi olla myös kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen.

Ensimmäisen vaikuttajaryhmän toimikauden pituus on syyskuusta 2022 joulukuuhun 2023. Seuraavien toimikausien pituus määritellään vaikuttajaryhmässä. Ryhmän koko on 9 hlöä ja iältään he ovat 14–29 -vuotiaita.

Ryhmässä on ikäryhmäkiintiöt: 14-16 v 3 paikkaa, 17-19v 3 paikkaa, 20-29v 3 paikkaa. Ikä otetaan huomioon vaikuttajaryhmän kauden alussa. Mikäli jostakin ikäryhmästä ei saada 3 edustajaa, ryhmää voidaan täydentää toisen ikäryhmän edustajalla.

Vaikka vaikuttajaryhmä on suljettu, niin sen on järjestettävä kahdesti vuodessa kaikille avoin yleiskokous, jossa kaikki halukkaat 14-29 -vuotiaat voivat esittää toiveitaan ja näkemyksiään seurakunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Kuinka jäsenet valitaan?

Vaikuttajaryhmän jäseneksi haluavat ilmoittautuvat nuorisotyöntekijöille. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, järjestää nuorisotyön tiimi valintatilaisuuden, jossa vaikuttajaryhmän jäsenet valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.

Äänestysoikeutettuja ovat valintatilaisuuteen paikalle tulevat 14–29-vuotiaat nuoret riippumatta siitä, kuuluvatko he seurakuntaan. Valintatilaisuuden järjestelyistä vastaa seurakunnan nuorisotyön viranhaltijat.

Äänestyksen seurauksena kullekin ikäryhmäkiintiölle nimetään varajäsenet järjestysnumeroittain saatujen äänien mukaisesti. Mikäli vaikuttajaryhmän jäsen eroaa ryhmän jäsenyydestä kesken toimikauden, tulee vaikuttajaryhmään hänen tilalleen samasta ikäryhmäkiintiöstä varajäsen.

Vaikuttajaryhmän toiminta

Vaikuttajaryhmän keskeisin tavoite on, että nuorten näkemykset ja toiveet seurakunnan toiminnassa ja päätöksenteossa tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Myös vaikuttajaryhmän toiminta seurakunnassa on näkyvää ja läsnäolevaa sekä seurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuville että henkilöille, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Vaikuttajaryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus nuorisotyön viranhaltijoilla.

Vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan kaksi edustajaa kirkkovaltuuston sekä kasvatuksen johtokunnan kokouksiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Muiden johtokuntien kokouksiin vaikuttajaryhmä saa nimetä keskuudestaan yhden edustajan, ja hänellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkoneuvoston kokoukseen kirkkoneuvosto voi erikseen kutsuttaessa antaa nuorten vaikuttajaryhmän edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Seurakunnan luottamuselimet valitsevat keskuudestaan yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on tukea ja tarvittaessa opastaa luottamuselimessä nuorten vaikuttajaryhmää edustavia henkilöitä. Nuorisotyön viranhaltijoiden rekrytointityöryhmiin sekä sellaisiin rekrytointiryhmiin, joissa valitaan nuorten kanssa työskenteleviä viranhaltijoita, saa vaikuttajaryhmä nimetä keskuudestaan yhden edustajan.

Vaikuttajaryhmän jäsenet voivat edustaa seurakuntaansa kirkollisissa, yhteiskunnallisissa ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa erikseen sovittavalla tavalla.

Nuorten vaikuttajaryhmän toimintamäärärahat hyväksytään vuosittain nuorisotyön toiminta- ja taloussuunnitelman kustannuspaikan hyväksynnän yhteydessä. Määrärahan käytöstä vaikuttajaryhmä tekee esitykset nuorisotyön johtavalla viranhaltijalle. Määräraha pitää sisällään sen oman toiminnan mainostamista ja markkinointia, koulutustoimintaa ja kokoustoimintaa. Vaikuttajaryhmän jäsenille maksetaan 35 euroa/kokous. Vaikuttajaryhmän vuosibudjetti on 9 000 euroa vuodelle 2022.