Anna hyvän periytyä!

Testamenttilahjoitus Järvenpään seurakunnalle
 

Järvenpään seurakunta toimii kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi Järvenpäässä ja kaikkialla maailmassa. Läsnäolo, toivo ja välittäminen yhdistävät meitä sekä ohjaavat valintojamme ja työtämme. Seurakuntalaisia Järvenpään seurakunnassa on noin 28 400. Vapaaehtoisina toimii 1300 seurakuntalaista.

Ovatko Järvenpään seurakunnan arvot ja toiminta lähellä sydäntäsi? Haluaisitko olla mukana toteuttamassa seurakunnan näkyä ja työtä Järvenpäässä? Testamentilla voit suunnitelmallisesti olla mukana arvojesi mukaisessa kristillisessä työssä tulevienkin sukupolvien aikana.

Testamenttilahjoitus on sijoitus tulevaisuuteen – siihen, millaista maailmaa haluat olla tekemässä vielä oman elämäntyösi päätyttyä. Testamentti on mahdollisuus kertoa oma tahto ja varmistaa, että sitä kunnioitetaan kuolemasi jälkeen. Testamentin tekemisellä voit vaikuttaa siihen, millä tavoin jäät vaikuttamaan toisten ihmisten elämään.

Laki säätelee perinnön jakautumisen perillisille. Mikäli tahdot muistaa muita läheisiä tai tahoja, jotka eivät kuulu lakimääräiseen perimysjärjestykseen, pystyt toteuttamaan sen testamentilla. Järvenpään seurakunnan pitkäaikainen, tuloksellinen ja tarkoin valvottu toiminta antaa Sinulle tukea arvioidessasi, miten haluat työsi hedelmien voivan kasvaa.

Vuosittain tuhannet suomalaiset antavat tukensa testamenteissaan hyväntekeväisyyteen. Testamenttilahjoitus on vapaa perintöverosta, kun lahjoitus kohdistuu yleishyödylliseen yhteisöön. Näin ollen Järvenpään seurakunnalle testamentilla määrätty omaisuus menee kulujen jälkeen kokonaisuudessaan Järvenpään seurakunnan kautta testamenttilahjoittajan haluamaan tarkoitukseen.

Käytämme testamenttivarat Järvenpään seurakunnan työhön testamentin tekijän toivomalla tavalla, esimerkiksi diakoniaan, nuorten toimintaan, aikuistoimintaan, vanhustoimintaan tai perheiden parissa tehtävään työhön. Toivomme, että testamenttilahjoittaja määrittelee, mihin kohteeseen testamenttivarat käytetään. Jos testamentin laatija ei ole esittänyt erityistoivomuksia, voimme kirkkoneuvoston päätöksellä kohdistaa varat sinne, missä tarve on kulloinkin suurin.

Arvostamme ja kunnioitamme lahjoittajaa antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään huomioiden lahjoittajan yksityisyyden ja kunnioittaen lahjoittajan toiveita. Noudatamme vastuullisen varainhankinnan sekä sijoittamisen ammatillisia arvoja ja periaatteita.

Testamentin tekeminen on merkityksellinen päätös ja on tärkeää, että se laaditaan oikein.  Testamenttia voi myös aina muuttaa. Jokainen testamenttilahjoitus käsitellään luottamuksella ja ammattimaisesti. Kerromme lahjoittajalle avoimesti työstä ja toiminnan rahoituksesta.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Testamenttiasioissa sinua auttaa

Kari J. Hietala

talousjohtaja
Järvenpään seurakunta
050 562 6069
kari.j.hietala@evl.fi