Osakuva vihreästä diakonin paidasta, jossa valkoinen panta.DIAKONIAN VIRKA AVOINNA
Järvenpään seurakunnassa

Haemme diakoniatyöhömme kirkon sanomaan sitoutunutta, aktiivista ja yhteistyökykyistä diakonian moniosaajaa. Virka täytetään 1.2.2022 alkaen ja se sijoittuu diakoniatyön tiimiin, johon kuuluu johtava diakoni ja kuusi muuta diakoniatyöntekijää sekä kolme teologia.

Viran monipuolisiin työtehtäviin kuuluvat diakonian perustehtävät kuten kotikäynnit, ryhmä- ja muuta kokoava toiminta sekä yleiset tehtävät. Tehtävän erityisinä painopistealueina ovat diakoninen vapaaehtoistyö sisältäen monikulttuurisen työn.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on diakonian viranhaltijalta vaadittava tutkinto (Kirkkohallituksen päätös nro 141/2020) ja hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittäminen. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Eduksi katsotaan diakonian virkaan vihkimys, kokemus diakonisesta vapaaehtoistyöstä, kehittävä työote, kyky verkostoitua alueen eri toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin, tietotekninen ja sosiaalisen median osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä sitoutuminen seurakuntaan ja sen sanomaan.

Viran vaativuusryhmä on 502 (peruspalkka 2516,44 €/kk € sekä mahdolliset kokemuslisät). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakijan tulee varautua haastatteluun ma 1.11.2021.

Hakemukset täytetään 22.10.2021 klo 12 mennessä www-osoitteessa:

https://bit.ly/diakoni-jarvenpaa

Haastattelut diakonian virkaan on ma 1.11. klo 13 alkaen. Haastateltavat kutsutaan haastatteluun mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Tiedustelut:

Kirkkoherra Vesa Koivisto
vesa.koivisto@evl.fi
050 345 2415

Diakonian työalapappi Anu Sorjonen
anu.sorjonen@evl.fi
040 538 7141

Kirkkoherranviraston lasiovi.TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA AJALLE 1.12.2021-31.12.2023

Järvenpään seurakunnassa on haettavana kirkkoherranviraston ma.toimistosihteerin virka.

Kirkkoherranvirastossamme työskentelee kolme toimistosihteeriä ja nyt haemme neljättä toimistosihteeriä tuleviin aluekeskusrekisterin toimipisteenä toimimisen myötä kasvaviin tarpeisiin.

Etsimämme henkilö tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja hänellä on myönteinen ote työhön.

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat mm. kirkkoherranviraston asiakaspalvelu, jäsenrekisterin hoito- ja kirjaustehtävät, virkatodistusten ja sukuselvitysten laadinta, kirkollisten toimitusten aika- ja tilavaraukset sekä neuvonta sekä avioliiton esteiden tutkinta. Tehtävänkuva tarkentuu aluekeskusrekisterin töiden jakaantumisen myötä.

Hakijan on oltava konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen, hänellä on oltava soveltuva opistoasteen tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai alan tuntemus ja käytännön kokemus. ao. viran tehtävistä.

Edellytämme myös yleistä seurakuntaelämän tuntemusta, sekä hyviä asiakaspalvelu- ja IT-taitoja.

Virka sijoittuu vaativuusryhmään 501 (vähimmäispalkka 2340,52€/kk + vuosisidonnainen palkanosa) ja siinä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottoa.

Hakemukset täytetään 29.10.2021 klo 12 mennessä verkko-osoitteessa: https://bit.ly/toimistosihteeri

Haastattelut toimistosihteerin virkaan on ti 9.11. klo 13 alkaen. Haastateltavat kutsutaan haastatteluun mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Mahdollisesti pidämme ennen varsinaista haastattelua TEAMS-haastattelut erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Lisätiedot:

kirkkoherra Vesa Koivisto
vesa.koivisto@evl.fi
050 345 2415

ja

toimistosihteeri Marianne Hallasalo-Luukkonen
marianne.hallasalo-luukkonen@evl.fi
050 441 7802