JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA on haettavana 

TALOUSTOIMISTON TOIMISTOPÄÄLLIKÖN  

määräaikainen virka ajalle 1.2.–31.12.2020

Taloustoimiston toimistopäällikön määräaikaisen viran tehtäviin kuuluu tehtävänkuvauksen mukaiset tehtävät (linkki alla). Toimistopäällikkö toimii taloustoimiston kahden muun työntekijän lähiesimiehenä.  

Hakijalta edellytetään toimistopäällikön virkaan soveltuvaa ylempää korkeakoulu- tai AMK-tutkintoa sekä riittävää perehtyneisyyttä julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Virassa edellytetään ev.lut kirkon jäsenyyttä. Eduksi luetaan hyvä SAP osaaminen. Viran palkka on vaativuusryhmässä 602 ja peruspalkka on 3470 €/kk. Lisäksi on mahdollisuus kokemuslisään kokemuksen mukaan enintään 12 %. Virassa aloittaminen tapahtuu sopimuksen mukaan. Virassa on koeaika, joka on enintään puolet virkasuhteen pituudesta. 

 

Hakemusten ja CV:den on oltava perillä 8.1.2020 klo 13 mennessä sähköisesti: jarvenpaan.seurakunta@evl.fi. Haastattelut järjestetään 14.1.2020 klo 15.00 alkaen. Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja puh 050 562 6069, kari.j.hietala@evl.fi

Taloustoimiston toimistopäällikön tehtävänkuvaus

Muita avoimia tehtäviä:
kausityöntekijäksi hautausmaalle