Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan seurakunnan verkkosivuilla.

Viranhaltijapäätökset

Kirkkoherran yleispäätös 104 (16.11.2023)
Kirkkoherran yleispäätös 105 (16.11.2023)
Kirkkoherran yleispäätös 106 (29.11.2023)
Kirkkoherran yleispäätös 107 (29.11.2023)
Kirkkoherran yleispäätös 108 (29.11.2023)
Kirkkoherran yleispäätös 109 (29.11.2023)

Ohessa julkaisupäivä.