Hautajaiset

Jeesus sanoo:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole"
(Joh. 11:25-26)

Läheisen ihmisen kuolema on aina suuri menetys ja suru varjostavat arkea. Surun tunteet ovat aina henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Erilaiset tunteet saattavat vaihdella surusta kaipaukseen ja hämmennykseen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisen elämän suurempiin käsiin Jeesuksen lupauksen kautta. Seurakunnasta saat halutessasi tukea surun kohdatessa.

Surun tunteiden keskellä omaisilla on myös halu ja tarve huolehtia hautajaisjärjestelyistä mahdollisimman hyvin ottaen huomioon vainajan tahdon. Järjestelyjen hoitamisessa auttavat kirkkoherranvirasto ja hautaustoimistot. Kirkkoherranvirastosta on saatavana myös esite avuksi ja oppaaksi hautajaisvalmisteluihin.

Kirkkoherranvirasto p. 050 441 7929  /  09 271941

Hautaan siunaamisen toimittaa hautausvuorossa oleva oman seurakunnan pappi, mutta omaiset voivat myös pyytää haluamaansa pappia toimittajaksi. Ennen siunausta keskustellaan papin kanssa siunauksen kulusta ja käytännön asioista esim. kukkien laskusta. Arkkuhautauksessa kukat lasketaan haudalla kun taas tuhkahautauksessa kukat lasketaan siunauskappelissa ja tilaisuuden päätyttyä omaiset vievät ne haudalle tai muistokivelle.

Jokaisella järvenpääläisellä on oikeus tulla haudatuksi Järvenpään hautausmaalle. Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaiselle. Omainen voi lunastaa arkku- tai uurnahaudan 25 vuodeksi. Vainajan tuhka voidaan myös haudata muistolehtoon ilman nimettyä hautapaikkaa tai sirotella sirottelualueelle.

Hautapaikan hankkimisessa auttavat hautausmaan ja kirkkoherranviraston henkilökunta.

Hautausmaan toimisto p. 040 721 7599 ja kirkkoherranvirasto p. 050 441 7929   / 09 271941

Järvenpään seurakunnan hautausmaa sijaitsee noin kolme kilometriä keskustasta Laurilantien ja Kaukotien risteyksessä osoitteessa Kaukotie 47.

Katso kartta
Hautapaikkamaksut
Hautauspalvelumaksut

Muistotilaisuus

Siunaustilaisuuden jälkeen pidetään yleensä muistotilaisuus. Muistotilaisuus voidaan viettää kotona tai seurakunnan tiloissa. Muistotilaisuuden tarjoilusta huolehtivat omaiset tai ulkopuolinen pitopalvelu. Papin ja kanttorin osallistumisesta muistotilaisuuteen sovitaan etukäteen papin ja kanttorin kanssaan.

Tilavuokrat

Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirasto palvelee omaisia käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa.
Kirkkoherranvirastossa voidaan selvittää:

 • hautauksen ja siunauksen aika ja paikka
 • papin, kanttorin ja seurakunnan tilojen varaaminen
 • hautaustapa (arkkuhautaus, uurnahautaus, tuhkan sirottelu tai tuhkan hautaus muistolehtoon)
 • hautatiedot
 • seurakunnan perimät maksut  
 • sukuselvitykset perunkirjoituksia varten

Kirkkoherranvirastoon voi ottaa yhteyttä, vaikka hautauslupa vielä puuttuisikin. Valmisteluissa on tärkeää, että omaiset saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyden siunauksen toimittavaan pappiin. Näin pappi voi olla omaisten tukena jo ennen hautajaisia.

 

Hautaustoimisto

Hautaustoimisto voi ottaa huolehtiakseen kaikesta hautaukseen liittyvästä. Toimistojen alaan kuuluvat mm.

 • yhteys kirkkoherranvirastoon
 • asioiminen viranomaisten kanssa
 • arkun / tuhkauurnan myynti
 • vainajan pukeminen ja kuljettaminen
 • kuolinilmoituksen välittäminen lehtiin
 • muistotilaisuuden järjestäminen
 • kukkien hankkiminen
 • neuvonta pesänselvitys- ja hautausavustusasioissa
 • hautamuistomerkki
 • valokuvaaja
 • kantajat
Arkun kantaja