Hautajaiset

Jeesus sanoo:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole"
(Joh. 11:25-26)

Läheisen ihmisen kuolema on aina suuri menetys ja suru varjostavat arkea. Surun tunteet ovat aina henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Erilaiset tunteet saattavat vaihdella surusta kaipaukseen ja hämmennykseen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisen elämän suurempiin käsiin Jeesuksen lupauksen kautta. Seurakunnasta saat halutessasi tukea surun kohdatessa.

Surun tunteiden keskellä omaisilla on myös halu ja tarve huolehtia hautajaisjärjestelyistä mahdollisimman hyvin ottaen huomioon vainajan tahdon. Järjestelyjen hoitamisessa auttavat hautausmaan toimisto ja hautaustoimistot.

Hautausmaan toimisto, Kaukotie 48, p. 050 4410 7929 tai 040 721 7559. 

Hautaan siunaamisen toimittaa hautausvuorossa oleva oman seurakunnan pappi, mutta omaiset voivat myös pyytää haluamaansa pappia toimittajaksi. Ennen siunausta keskustellaan papin kanssa siunauksen kulusta ja käytännön asioista esim. kukkien laskusta. Arkkuhautauksessa kukat lasketaan haudalla kun taas tuhkahautauksessa kukat lasketaan siunauskappelissa ja tilaisuuden päätyttyä omaiset vievät ne haudalle tai muistokivelle.

Jokaisella järvenpääläisellä on oikeus tulla haudatuksi Järvenpään hautausmaalle. Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaiselle. Omainen voi lunastaa arkku- tai uurnahaudan 25 vuodeksi. Vainajan tuhka voidaan myös haudata muistolehtoon ilman nimettyä hautapaikkaa tai sirotella sirottelualueelle.

Hautausmaan toimisto auttaa hautapaikan hankkimisessa.

Järvenpään seurakunnan hautausmaa sijaitsee noin kolme kilometriä keskustasta Laurilantien ja Kaukotien risteyksessä osoitteessa Kaukotie 47.

Katso kartta
Hautapaikkamaksut
Hautauspalvelumaksut

Muistotilaisuus

Siunaustilaisuuden jälkeen pidetään yleensä muistotilaisuus. Muistotilaisuus voidaan viettää kotona tai seurakunnan tiloissa. Muistotilaisuuden tarjoilusta huolehtivat omaiset tai ulkopuolinen pitopalvelu. Papin ja kanttorin osallistumisesta muistotilaisuuteen sovitaan etukäteen papin ja kanttorin kanssaan.

Tilavuokrat

Hautausmaan toimisto

Hautausmaan toimiston henkilökunta auttaa hautausjärjestelyissä. Siellä voi sopia seuraavista asioista: 

 • hautauksen ja siunauksen aika ja paikka
 • papin, kanttorin ja seurakunnan tilojen varaaminen
 • hautaustapa (arkkuhautaus, uurnahautaus, tuhkan sirottelu tai tuhkan hautaus muistolehtoon)
 • hautapaikka

Hautajaisjärjestelyt voi aloittaa, vaikka hautauslupaa ei ole vielä saatu. Omaisten kannattaa olla yhteydessä siunaavaan pappiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, näin pappi voi olla omaisten tukena jo ennen hautajaisia.

 

 

Yksityiset hautaustoimistot

Hautaustoimisto voi tarvittaessa huolehtia kaikista hautausjärjestelyistä. 

 • yhteys hautausmaan toimistoon
 • asioiminen viranomaisten kanssa
 • arkun / tuhkauurnan myynti
 • vainajan pukeminen ja kuljettaminen
 • kuolinilmoituksen välittäminen lehtiin
 • muistotilaisuuden järjestäminen
 • kukkien hankkiminen
 • hautamuistomerkki
 • valokuvaaja
 • kantajat
 • neuvonta pesänselvitys- ja hautausavustusasioissa
 • perunkirjoitukset
Arkun kantaja