Virkatodistus ja sukuselvitys

 

Järvenpään seurakunnasta voi tilata virkatodistukset ja sukuselvitykset puhelimitse, kirjeitse, käymällä henkilökohtaisesti kirkkoherranvirastossa tai kirkon virkatodistuspalvelusta, joka toimii verkossa. Jos et tiedä, mitä tietoja todistukselle tarvitaan, suosittelemme tilaamaan puhelimitse (p. 09 271 941). Tilauksen voi tehdä myös sähköpostitse, mutta tällöin tietoturvasyistä viestiin kirjoitetaan vain syntymäaika, ei henkilötunnusta. 

Linkit kirkon virkatodistuspalveluunyksityishenkilöille ja yrityksille.

Kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostettavan virkatodistuksen saa henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä pääsääntöisesti heti. Tulostettavat todistukset pyritään postittamaan tilauspäivänä. Tällä hetkellä sukuselvitysten toimitusajoissa on viivettä. Sukuselvitykset esimerkiksi perunkirjoituksiin pyritään lähettämään noin neljän viikon sisällä. 

Kirkkoherranvirasto palvelee koronaepidemian aikana asiakkaita pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostitse.  

Järvenpään seurakunta on liittynyt 1.9.2021 alkaen Lahden aluekeskusrekisteriin.

Virkatodistus

Virkatodistuksia elävistä henkilöistä tarvitaan esimerkiksi perunkirjoitusta, lainhuutoa, kiinteistökauppaa tai ulkomaan viranomaisia varten. Sen sijaan passia tai ajokorttia varten virkatodistusta ei nykyään tarvitse, sillä viranomaiset saavat usein tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Virkatodistuksen tietosisältö määräytyy sen mukaan, millaisia tietoja asiakkaat tarvitsevat todistukselle.

Perunkirjoitusta varten omaiset pyytävät virkatodistuksen, eli niin sanotun ”elää-todistuksen”, oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai maistraatista, mikäli vainajan sukuselvityksessä ei lue perillisen henkilötunnuksen jälkeen sanaa ”elää”. Elävästä henkilöstä perunkirjoitukseen riittävät henkilökohtaiset tiedot, eikä tietoja esimerkiksi vanhemmista tarvita.

Toimitamme myös virkatodistuksia ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella. Kielet ovat suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska.


Sukuselvitys

Kuolleen henkilön virkatodistus on aina sukuselvitys. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta tai lainhuutoa varten.

Vainajasta täytyy olla perunkirjoitusta varten 15-vuotiaasta lähtien katkeamaton sukuselvitys. Todistukset sukuselvitystä varten asiakas pyytää itse jokaisen paikkakunnan kirkkoherranvirastosta tai keskusrekisteristä, jossa asianomainen on ollut kirjoilla. Mikäli henkilö ei ole ollut kirkon jäsen, saa todistuksen tältä ajanjaksolta maistraatista.

Katkeamatonta sukuselvitystä tarvitaan, sillä etenkin iäkkäämpien henkilöiden kohdalla sekä maistraatin että kirkon sähköisen tietojärjestelmän tiedoissa on puutteita, eli esimerkiksi kaikki henkilön lapset eivät näy sähköisissä järjestelmissä. Tiedot käyvät ilmi sen sijaan kirkonkirjoista, sillä Suomen evankelisluterilainen kirkko toimi pitkään Suomen ainoana väestökirjanpitäjänä.

Mikäli vainajan perilliset luopuvat omasta perintöosastaan esimerkiksi lastensa hyväksi, täytyy siinä tapauksessa myös perinnöstä luopuvasta henkilöstä tehdä katkeamaton sukuselvitys.


Hinnasto

  • Virkatodistus 9 €: Seurakunnan jäsenen perustiedot tai perustietojen lisäksi aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja. Myös valtaosa vainajasta tehdyistä sukuselvityksistä Järvenpään seurakunnassa maksaa tämän verran. Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan hinnaston mukaisesti.

  • Virkatodistus 30 €: Todistus laaditaan hakemalla tietoa vanhoista käsinkirjoitetuista kirkonkirjoista. Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan hinnaston mukaisesti.

  • Virkatodistus 45 €: Katkeamaton sukuselvitys Suomen ev.lut. kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä on 45 €. Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta veloitetaan hinnaston mukaisesti.

  • Toimitusmaksu 5,50 €: Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 €.

  • Todistus sukututkimusta varten: Perusmaksu 45 €, mikäli todistuksen laatimiseen menee enemmän aikaa kuin 30 minuuttia, jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta veloitetaan 20€.

Tarkempaa tietoa hinnoista löytyy kirkkohallituksen ohjeistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Sukututkimus

Sukututkimus tilataan aina kirjallisesti lomakkeella, joko sähköpostitse, kirjeellä tai tulemalla paikan päälle kirkkoherranvirastoon. Teemme sukututkimuksia varten laadittavia selvityksiä henkilöresurssien sallimissa rajoissa. 

Järvenpään seurakunta on nuori seurakunta ja se on perustettu vuonna 1952 seurakuntajaossa Tuusulan seurakunnasta. Mikäli olette kiinnostuneita sukunne varhaisemmista vaiheista, löytyvät tiedot siis Tuusulan seurakunnastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.