Kirkkohallitus on antanut 16.3.2021 suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti sidonnaisuuksien ilmoittamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, eli luottamushenkilön tai johtavan viranhaltijan suostumukseen.

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto on 15.2.2022 § 27 päättänyt, että sidonnaisuusilmoitukset otetaan käyttöön koskien johto- ja luottamustehtäviä, että varallisuuseriä sekä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta seurakunnan verkkosivuilla, jos luottamushenkilö tai viranhaltija on antanut suostumuksen tietojen julkaisemiseen. Tiedot poistetaan rekisteristä ja seurakunnan verkkosivuilta luottamustoimen tai virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai viranhaltijan peruutettua suostumuksensa. 

Sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa tällä sivustolla olevasta linkistä niiden henkilöiden osalta, jotka ovat antaneet ilmoituksen julkaisemiselle suostumuksensa.

Johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuudet