Seurakuntalaisen aloiteoikeus

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (Kirkkojärjestys 7 luku 9. §).

Aloite tehdään kirjallisena ja sen tulee sisältää laatijan yhteystiedot. Aloite osoitetaan kirkkoneuvostolle ja jätetään kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloitteessa on kysymys kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, valmistelee kirkkoneuvosto ensin aloitteen kirkkovaltuustolle.

Luterilaisen kirkon asioita koskeva aloite voi edetä tarvittaessa kirkolliskokoukseen asti.

Lisätietoja aloitteen tekemisestä voi kysyä kirkkoherralta.

 

Vesa Koivisto

kirkkoherra

vesa.koivisto@evl.fi

Aloitteen jättöpäivä   Aloitteen tekijä     Aloitteen aihe

26.9.2023                     Vistilä, Tero             Aloite hiljaisuuden retriitin tarjoamiseksi vanhempaintyöhön / äideille

24.1.2024                     Vistilä, Tero             Kehitysehdotus liittyen jumalanpalvelusten lähettämiseen liittyen striimaamisen                                                                                                                      kautta youtubeen