Suru ja kriisit

Joskus elämä satuttaa: erilaiset tilanteet, kuten kuolema, oma tai läheisen sairastuminen, vammautuminen, työttömäksi jääminen, rikoksen uhriksi joutuminen tai onnettomuuden kohtaaminen voivat järkyttää mieltä ja kriisiyttää elämäntilanteen.

Seurakunnan työntekijät ovat sinua varten, kun haluat keskustella tapahtuneesta ja etsiä selviytymiskeinoja. Käytettävissäsi ovat diakoniatyöntekijät ja papit, joiden kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja kaikille Järvenpään alueen asukkaille tarkoitettuja. Saat yhteyden pappiin, p. 040 487 3706 ma-pe 9-16 ja diakoniatyöntekijään 050 571 1889 ma ja to 10-12.

Palveleva puhelin ja palveleva netti antavat keskusteluapua kaikissa elämäntilanteissa ja kysymyksissä, myös surun kohdatessa. Palvelevan puhelimen ja palvelevan netin tarkemmat tiedot löydät sivulta www.kirkonkeskusteluapua.fi

 

Sururyhmät

Seurakunta järjestää läheisensä menettäneille vertaisryhmiä, sururyhmiä. Näissä suljetuissa pienryhmissä on mahdollisuus käsitellä kuolemaa ja menetystä keskustellen, kysellen ja omia tunteita ilmaisten.

Uudet ryhmät alkavat keväisin ja syksyisin, ovat määräaikaisia ja kokoontuvat noin seitsemän kertaa. Ryhmiä ohjaavat papit ja diakoniatyöntekijät. Jos kaipaat henkilökohtaista keskustelua, otathan yhteyttä seurakuntaan.


Sururyhmien toiminnasta Järvenpään seurakunnassa vastaa seurakuntapastori Krista Valtonen, p. 050 406 8033, krista.valtonen@evl.fi.

 

HUOM! Kevään sururyhmät ovat tauolla epidemian hillitsemiseen liittyvien toimien takia ainakin 13.4. Sururyhmäohjaajat ottavat yhteyttä ryhmäläisiin, kun jatko selviää.

Kevään 2020 sururyhmät ovat käynnistyneet. Seuraavat sururyhmät alkavat syksyllä 2020, ja niistä ilmoitetaan mm. paikallislehdissä, nettisivuillamme.

 

Alueen erityisryhmä itsemurhan tehneiden omaisille kokoontuu tänä vuonna Keravalla. Tiedustelut pastori Asta Koponen, p. 0400 378042.

 

Rukoushetki surussa

Rukoushetki surussa toimitetaan omaisen kuoltua: kun kuolinviesti on vastaanotettu ja jätetään jäähyväisiä vainajalle sairaalan kappelissa tai kotona. Rukoushetki voidaan toimittaa myöhemminkin sanomakellojen soidessa tai omaisen haudalla.

Rukoushetki vietetään omaisten kesken. Kaava löytyy virsikirjan lopussa olevasta liitteestä. Seurakunnan työntekijää voi myös pyytää toimittamaan rukoushetken. Ota yhteys kirkkoherranvirastoon.
 

Sairaan luona käynti

Seurakunnan pappia tai diakoniatyöntekijää on mahdollisuus pyytää vierailemaan sairaan luona joko kotona tai laitoksessa. Vierailua toivova voi ottaa yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai diakoniatoimistoon. Käyntiin liittyy usein keskustelu, rippi ja papin jakama ehtoollinen. Muukin henkilö kuin pappi voi ottaa vastaan ripin ja rukoilla sairaan puolesta.

Rippi, rukous sairaan puolesta ja rukous kuolevan puolesta löytyvät virsikirjan lopussa olevasta liitteestä. 
 

Kuuden oksa sateella
Kirkon kuvapankki/Sanna Krook