Seurakuntavaalit 2018. Päätunnus #minunkirkkoni

Seurakuntavaalit 2018

Vaalipäivä sunnuntaina 18.11.2018 klo 11 - 20 Järvenpään seurakuntatalossa, seurakuntasalin aulassa, Kirkkotie 1. Tule äänestämään ja sitten vaalikahveille!

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan seurakuntamme tulevaisuuteen

Marraskuussa 2018 äänestetään seurakuntaamme uudet päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. He päättävät siitä, millaisia linjauksia  seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.

Käytä ääntäsi seurakuntavaaleissa - sillä on merkitystä

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 18.11.2018 Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018.

Tietoa äänestäjälle

Valitsijayhdistykset Järvenpään seurakunnassa

Seurakuntavaaleissa asetutaan ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Yhdistys kerää listalleen ehdokkaita, joilla on yhteinen näkemys esim. kirkon uudistamisesta, tasa-arvon edistämisestä tai nuorten aseman vahvistamisesta kirkossa.

Järvenpään seurakunnassa on kuusi valitsijayhdistystä. Seuraavien linkkien takaa löytyvät myös valitsijayhdistysten ehdokaslistat.

--> Kuvallinen ehdokaslistojen yhdistelmä

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) siinä seurakunnassa, jonka äänioikeutettujen luetteloon hänet on merkitty. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hänet on merkitty kyseisen seurakunnan äänioikeutettujen luetteloon.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Järvenpään seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti (Järvenpään seurakunta, vaalilautakunta, Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää) tai puhelimitse (09 271 941). Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköpostin välityksellä (jarvenpaan.seurakunta@evl.fi). Lomakkeita saa kirkkoherranvirastosta ja tästä:

--> Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen. Kirjallisen, puhelimitse tai sähköpostitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kirkkoherranvirastossa hyvissä ajoin, viimeistään 2.11.2018 ennen klo 16.