Kirkkovaltuuston jäsen (kok. ja sit.)

kirkkovaltuuston jäsen (sd ja sit.)

kirkkovaltuuston varajasen

kirkkovaltuuston varajäsen (sd.)
diakoniajohtokunnan jäsen

kirkkovaltuuston jäsen (sit.),
julistusjohtokunnan pj.

kirkkovaltuuston varajäsen

Kirkkovaltuuston varajäsen