Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 14. toukokuuta, että Järvenpään seurakunnan kirkkotilat ovat jatkossa käytettävissä laajemmin vihkimistilaisuuksiin. Myös siunauskappelin käyttömahdollisuutta hautajaistilaisuuksiin lisättiin.

Tilojen antaminen laajemmin vihkimistilaisuuksiin tuli ajankohtaiseksi, koska kirkollisten vihkimisten määrä on supistunut. Tällä hetkellä hieman yli 30 % kaikista vihkimisistä on kirkollisia.

Monelle kirkkohäät ovat jääneet haaveeksi, koska hääparista kumpikaan tai jompikumpi ei ole ollut kirkon jäsen tai vihkipari on samaa sukupuolta. Nyt kirkkotilat ovat käytössä myös muille kuin kirkollisille vihkimisille. 

- Nyt on mahdollista toteuttaa esimerkiksi siviilivihkiminen ja avioliiton siunaaminen samalla kertaa, jos kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista, sanoo kirkkoherra Vesa Koivisto.

Kirkkoon kuulumattomien vainajien määrä on kasvanut. Monet heistä siunataan kirkollisesti hautaan omaisten ja läheisten toiveesta vainajan omaa tahtoa kunnioittaen. Tällä hetkellä ei-kristillisiä hautajaisia on pidetty siunauskappelin alakerrassa tai haudalla. Jatkossa myös siunauskappeli ja Järvenpään kirkko ovat käytettävissä uskonnottoman hautajaisiin tilojen pyhää luonnetta kunnioittaen.

Päätös koskee vain tilojen antamista kyseisiin tilaisuuksiin. Kirkkoherra tekee päätöksen tilojen luovuttamisesta. Tilaisuuksiin on määritelty kirkkoon kuulumattomien osalta kirkkovaltuuston hyväksymä hinnasto. Kirkkoneuvoston päätökset eivät ota kantaa kirkollisen vihkimisen ja hautaan siunaamisen edellytyksiin ja seurakunta vastaa vain nämä edellytykset täyttävistä tilaisuuksista.

Linkki kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjaan.